Otra Normativa

 • 30/07/2021 - Resolución - Otra normativa
  Resolución do 30 de xullo de 2021, da la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de agosto de 2021 e se convocan as correspondentes poxas.
 • 09/07/2021 - Resolución - Otra normativa
  Resolución do 9 de xullo de 2021, da la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de xullo de 2021 e se convocan as correspondentes poxas.
 • 30/06/2021 - Resolución - Otra normativa
  Resolución do 29 de xuño de 2021, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, pola que se publica o tipo legal de xuro de demora aplicable ás operacións comerciais durante o segundo semestre natural do ano 2021.
 • 25/06/2021 - Resolución - Otra normativa
  Resolución do 25 de xuño de 2021, da la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de xullo de 2021 e se convocan as correspondentes poxas.
 • 24/06/2021 - Resolución - Otra normativa
  Resolución do 24 de xuño de 2021, da Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, pola que se publica o tipo de xuro efectivo anual para o terceiro trimestre natural do ano 2021, a efectos de cualificar tributariamente determinados activos financeiros.
 • 23/06/2021 - Orden Ministerial - Otra normativa
  Orde ETD/659/2021, do 23 de xuño, pola que se fan públicos os resultados de emisión e se completan as características das Obligaciones del Estado a dez anos que se emiten no mes de xuño de 2021 mediante o procedemento de sindicación.
 • 22/06/2021 - Orden Ministerial - Otra normativa
  Orde ETD/645/2021, do 22 de xuño, pola que se dispón a emisión de Obligaciones del Estado a dez anos mediante o procedemento de sindicación.
 • 11/06/2021 - Resolución - Otra normativa
  Resolución do 11 de xuño de 2021, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de xuño de 2021 e se convocan as correspondentes poxas.
 • 28/05/2021 - Resolución - Otra normativa
  Resolución do 28 de maio de 2021, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de xuño de 2021 e se convocan as correspondentes poxas.
 • 14/05/2021 - Resolución - Otra normativa
  Resolución do 14 de maio de 2021, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de maio de 2021 e se convocan as correspondentes poxas.