Otra Normativa

 • 27/10/2021 - Resolución - Otra normativa
  Resolución do 25 de outubro de 2021, da la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se fixa o coeficiente de indexación aplicable ao pagamento do cupón e o cupón resultante, que reportarán as Obligaciones del Estado a dez anos indexadas á inflación, con vencemento o 30 de novembro de 2024 durante o actual período de interese.
 • 27/10/2021 - Resolución - Otra normativa
  Resolución do 25 de outubro de 2021, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se fixa o coeficiente de indexación aplicable ao pagamento do cupón e o cupón resultante, que reportarán os Bonos del Estado a cinco anos indexados á inflación, con vencemento o 30 de novembro de 2023 durante o actual período de interese.
 • 27/10/2021 - Resolución - Otra normativa
  Resolución do 25 de outubro de 2021, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se fixa o coeficiente de indexación aplicable na data de vencemento e pagamento do cupón e o cupón resultante, que reportarán os Bonos del Estado a cinco anos indexados á inflación, con vencemento o 30 de novembro de 2021 durante o actual período de interese.
 • 15/10/2021 - Resolución - Otra normativa
  Resolución do 15 de outubro de 2021, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de outubro de 2021 e se convocan as correspondentes poxas. Corrección de erro na Resolución do 15 de outubro de 2021 da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de outubro de 2021 e se convocan as correspondentes poxas.
 • 01/10/2021 - Resolución - Otra normativa
  Resolución do 1 de outubro de 2021, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de outubro de 2021 e se convocan as correspondentes poxas.
 • 27/09/2021 - Resolución - Otra normativa
  Resolución do 22 de setembro de 2021, da Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, pola que se publica o tipo de xuro efectivo anual para o cuarto trimestre natural do ano 2021, para os efectos de cualificar tributariamente a determinados activos financeiros.
 • 10/09/2021 - Resolución - Otra normativa
  Resolución do 10 de setembro de 2021, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de setembro de 2021 e se convocan as correspondentes poxas.
 • 09/09/2021 - Orden Ministerial - Otra normativa
  Orde ETD/939/2021, do 8 de setembro, pola que se fan públicos os resultados de emisión e se completan as características das Obligaciones del Estado a vinte anos que se emiten no mes de setembro de 2021 mediante o procedemento de sindicación.
 • 08/09/2021 - Orden Ministerial - Otra normativa
  Orde ETD/937/2021, de 7 de setembro, pola que se dispón a emisión de Obligaciones del Estado a vinte anos mediante o procedemento de sindicación.
 • 27/08/2021 - Resolución - Otra normativa
  Resolución do 27 de agosto de 2021, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de setembro de 2021 e se convocan as correspondentes poxas.