Otra Normativa

 • 30/12/2021 - Resolución - Otra normativa
  Resolución do 30 de decembro de 2021, da Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, pola que se fai público o tipo legal de xuro de demora aplicable ás operacións comerciais durante o primeiro semestre natural do ano 2022.
 • 27/12/2021 - Resolución - Otra normativa
  Resolución do 16 de decembro de 2021, da Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, pola que se publica o tipo legal de xuro efectivo anual para o primeiro trimestre natural do ano 2022, para os efectos de cualificar tributariamente determinados activos financeiros.
 • 09/12/2021 - Resolución - Otra normativa
  Resolución do 9 de decembro de 2021, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se anula a segunda poxa de Bonos y Obligaciones del Estado prevista para o mes de decembro de 2021.
 • 26/11/2021 - Resolución - Otra normativa
  Resolución do 26 de novembro de 2021, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de decembro de 2021 e se convocan as correspondentes poxas.
 • 12/11/2021 - Resolución - Otra normativa
  Resolución do 12 de novembro de 2021, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de novembro de 2021 e se convocan as correspondentes poxas.
 • 29/10/2021 - Resolución - Otra normativa
  Resolución do 29 de outubro de 2021, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Obligaciones del Estado no mes de novembro de 2021 e se convocan as correspondentes poxas.
 • 27/10/2021 - Resolución - Otra normativa
  Resolución do 25 de outubro de 2021, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se fixa o coeficiente de indexación aplicable ao pagamento do cupón e o cupón resultante, que reportarán as Obligaciones del Estado indexadas á inflación, con vencemento o 30 de novembro de 2048, 30 de novembro de 2049 e 30 de novembro de 2050, durante o actual período de interese.
 • 27/10/2021 - Resolución - Otra normativa
  Resolución do 25 de outubro de 2021, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se fixa o coeficiente de indexación aplicable ao pagamento do cupón e o cupón resultante, que reportarán as Obligaciones del Estado a quince anos indexadas á inflación, con vencemento o 30 de novembro de 2033 durante o actual período de interese.
 • 27/10/2021 - Resolución - Otra normativa
  Resolución do 25 de outubro de 2021, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se fixa o coeficiente de indexación aplicable ao pagamento do cupón e o cupón resultante, que reportarán as Obligaciones del Estado a quince anos indexadas á inflación, con vencemento o 30 de novembro de 2030 durante o actual período de interese.
 • 27/10/2021 - Resolución - Otra normativa
  Resolución do 25 de outubro de 2021, da la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se fixa o coeficiente de indexación aplicable ao pagamento do cupón e o cupón resultante, que reportarán as Obligaciones del Estado a dez anos indexadas á inflación, con vencemento o 30 de novembro de 2027 durante o actual período de interese.