Otra Normativa

 • 28/03/2018 - Resolución - Otra normativa
  Resolución do 28 de marzo de 2018, da Dirección General del Tesoro, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de abril de 2018 e se convocan as correspondentes poxas.
 • 27/03/2018 - Resolución - Otra normativa
  Resolución do 23 de marzo de 2018, da Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, pola que se fai público o tipo de xuro efectivo anual para o segundo trimestre natural do ano 2018, a efectos de cualificar tributariamente a determinados activos financeiros.
 • 09/03/2018 - Resolución - Otra normativa
  Resolución do 9 de marzo de 2018, da Dirección General del Tesoro, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de marzo de 2018 e se convocan as correspondentes poxas.
 • 28/02/2018 - Resolución - Otra normativa
  Resolución do 27 de febreiro de 2018, da Dirección General del Tesoro, pola que se fixa o tipo de xuro que devindicarán os Bonos del Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores a tipo de xuro variable, vencemento o 31 de maio de 2018 durante o próximo período de xuros.
 • 23/02/2018 - Resolución - Otra normativa
  Resolución do 23 de febreiro de 2018, da Dirección General del Tesoro, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de marzo de 2018 e se convocan as correspondentes poxas.
 • 22/02/2018 - Orden Ministerial - Otra normativa
  Orde EIC/167/2018, do 21 de febreiro, pola que se publican os resultados de emisión e se completan as características das Obligaciones del Estado a trinta anos que se emiten no mes de febreiro de 2018 mediante o procedemento de sindicación.
 • 21/02/2018 - Orden Ministerial - Otra normativa
  Orde EIC/145/2018, do 20 de febreiro, pola que se dispón a emisión de Obligaciones del Estado a trinta anos mediante o procedemento de sindicación.
 • 09/02/2018 - Resolución - Otra normativa
  Resolución do 9 de febreiro de 2018, da Dirección General del Tesoro, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de febreiro de 2018 e se convocan as correspondentes poxas.
 • 26/01/2018 - Resolución - Otra normativa
  Resolución do 26 de xaneiro de 2018, da Dirección General del Tesoro, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de febreiro de 2018 e se convocan as correspondentes poxas.
 • 24/01/2018 - Orden Ministerial - Otra normativa
  Orde EIC/40/2018, do 24 de xaneiro, pola que se publican os resultados de emisión e se completan as características das Obligaciones del Estado a dez anos que se emiten no mes de xaneiro de 2018 mediante o procedemento de sindicación.