Otra Normativa

 • 11/11/2022 - Resolución - Otra normativa
  Resolución do 11 de novembro de 2022, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de novembro de 2021 e se convocan as correspondentes poxas.
 • 21/10/2022 - Resolución - Otra normativa
  Resolución do 21 de outubro de 2022, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se fixa o coeficiente de indexación aplicable ao pagamento do cupón e o cupón resultante, que reportarán as Obligaciones del Estado indexadas á inflación, con vencemento o 30 de novembro de 2048, 30 de novembro de 2049 e 30 de novembro de 2050, durante o actual período de interese.
 • 21/10/2022 - Resolución - Otra normativa
  Resolución do 21 de outubro de 2022, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se fixa o coeficiente de indexación aplicable ao pagamento do cupón e o cupón resultante, que reportarán as Obligaciones del Estado a quince anos indexadas á inflación, con vencemento o 30 de novembro de 2033 durante o actual período de interese.
 • 21/10/2022 - Resolución - Otra normativa
  Resolución do 21 de outubro de 2022, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se fixa o coeficiente de indexación aplicable ao pagamento do cupón e o cupón resultante, que reportarán as Obligaciones del Estado a quince anos indexadas á inflación, con vencemento o 30 de novembro de 2030 durante o actual período de interese.
 • 21/10/2022 - Resolución - Otra normativa
  Resolución do 21 de outubro de 2022, da la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se fixa o coeficiente de indexación aplicable ao pagamento do cupón e o cupón resultante, que reportarán as Obligaciones del Estado a dez anos indexadas á inflación, con vencemento o 30 de novembro de 2027 durante o actual período de interese.
 • 21/10/2022 - Resolución - Otra normativa
  Resolución do 21 de outubro de 2022, da la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se fixa o coeficiente de indexación aplicable ao pagamento do cupón e o cupón resultante, que reportarán as Obligaciones del Estado a dez anos indexadas á inflación, con vencemento o 30 de novembro de 2024 durante o actual período de interese.
 • 21/10/2022 - Resolución - Otra normativa
  Resolución do 21 de outubro de 2022, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se fixa o coeficiente de indexación aplicable ao pagamento do cupón e o cupón resultante, que reportarán os Bonos del Estado a cinco anos indexados á inflación, con vencemento o 30 de novembro de 2023 durante o actual período de interese.
 • 14/10/2022 - Resolución - Otra normativa
  Resolución do 14 de outubro de 2022, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de outubro de 2022 e se convocan as correspondentes poxas.
 • 30/09/2022 - Resolución - Otra normativa
  Resolución de 30 de setembro de 2022, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de outubro de 2022 e se convocan as correspondentes poxas.
 • 28/09/2022 - Resolución - Otra normativa
  Resolución do 21 de setembro de 2022, da Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, pola que se publica o tipo de xuro efectivo anual para o cuarto trimestre natural do ano 2022, para os efectos de cualificar tributariamente a determinados activos financeiros.