Normativa

 • 13/01/2022 - Orden Ministerial - Otra normativa
  Orde ETD/6/2022, do 12 de xaneiro, pola que se fan públicos os resultados de emisión e se completan as características das Obligaciones del Estado a dez anos que se emiten no mes de xaneiro de 2022 mediante o procedemento de sindicación.
 • 12/01/2022 - Orden Ministerial - Otra normativa
  Orde ETD/3/2022, do 11 de xaneiro, pola que se dispón a emisión de Obligaciones del Estado a dez anos mediante o procedemento de sindicación.
 • 30/12/2021 - Resolución - Otra normativa
  Resolución do 30 de decembro de 2021, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de xaneiro de 2022 e se convocan as correspondentes poxas.
 • 30/12/2021 - Resolución - Otra normativa
  Resolución do 30 de decembro de 2021, da Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, pola que se fai público o tipo legal de xuro de demora aplicable ás operacións comerciais durante o primeiro semestre natural do ano 2022.
 • 27/12/2021 - Resolución - Otra normativa
  Resolución do 16 de decembro de 2021, da Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, pola que se publica o tipo legal de xuro efectivo anual para o primeiro trimestre natural do ano 2022, para os efectos de cualificar tributariamente determinados activos financeiros.
 • 09/12/2021 - Resolución - Otra normativa
  Resolución do 9 de decembro de 2021, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se anula a segunda poxa de Bonos y Obligaciones del Estado prevista para o mes de decembro de 2021.
 • 26/11/2021 - Resolución - Otra normativa
  Resolución do 26 de novembro de 2021, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de decembro de 2021 e se convocan as correspondentes poxas.
 • 12/11/2021 - Resolución - Otra normativa
  Resolución do 12 de novembro de 2021, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de novembro de 2021 e se convocan as correspondentes poxas.
 • 29/10/2021 - Resolución - Otra normativa
  Resolución do 29 de outubro de 2021, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Obligaciones del Estado no mes de novembro de 2021 e se convocan as correspondentes poxas.
 • 27/10/2021 - Resolución - Otra normativa
  Resolución do 25 de outubro de 2021, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se fixa o coeficiente de indexación aplicable ao pagamento do cupón e o cupón resultante, que reportarán as Obligaciones del Estado indexadas á inflación, con vencemento o 30 de novembro de 2048, 30 de novembro de 2049 e 30 de novembro de 2050, durante o actual período de interese.