Normativa

 • 11/03/2022 - Resolución - Otra normativa
  Resolución do 11 de marzo de 2022, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de marzo de 2022 e se convocan as correspondentes poxas.
 • 25/02/2022 - Resolución - Otra normativa
  Resolución do 25 de febreiro de 2022, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de marzo de 2022 e se convocan as correspondentes poxas.
 • 11/02/2022 - Resolución - Otra normativa
  Resolución do 11 de febreiro de 2022, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de febreiro de 2022 e se convocan as correspondentes poxas.
 • 10/02/2022 - Orden Ministerial - Otra normativa
  Orde ETD/88/2022, do 10 de febreiro, pola que se publican os resultados de emisión e se completan as características das Obligaciones del Estado a trinta anos que se emiten no mes de febreiro de 2022 mediante o procedemento de sindicación.
 • 09/02/2022 - Orden Ministerial - Otra normativa
  Orde ETD/84/2022, do 9 de febreiro, pola que se dispón a emisión de Obligaciones del Estado a trinta anos mediante o procedemento de sindicación.
 • 28/01/2022 - Resolución - Otra normativa
  Resolución do 28 de xaneiro de 2022, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de febreiro de 2022 e se convocan as correspondentes poxas.
 • 25/01/2022 - Resolución - Otra normativa
  Resolución do 24 de xaneiro de 2022, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se publica o calendario de poxas de Bonos e Obligaciones del Estado para o ano 2022 e o mes de xaneiro de 2023.
 • 24/01/2022 - Resolución - Otra normativa
  Resolución do 21 de xaneiro de 2022, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Letras del Tesoro a tres, seis, nove e doce meses que se realizarán durante o ano 2022 e o mes de xaneiro de 2023, e se convocan as correspondentes poxas.
 • 20/01/2022 - Orden Ministerial - Normativa Básica
  Orde ETD/18/2022, do 18 de xaneiro, pola que se dispón a creación de Deuda del Estado durante o ano 2022 e xaneiro de 2023 e se recollen as Cláusulas de Acción Colectiva normalizadas.
 • 14/01/2022 - Resolución - Otra normativa
  Resolución do 14 de xaneiro de 2022, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de xaneiro de 2022 e se convocan as correspondentes poxas.