Normativa

 • 17/01/2020 - Orden Ministerial - Otra normativa
  Orde ETD/17/2020, do 16 de xaneiro,, pola que se publican os resultados de emisión e se completan as características das Obligaciones del Estado a dez anos que se emiten no mes de xaneiro de 2020 mediante o procedemento de sindicación.
 • 17/01/2020 - Resolución - Otra normativa
  Resolución do 17 de xaneiro de 2020,, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de xaneiro de 2020 e se convocan as correspondentes poxas.
 • 16/01/2020 - Orden Ministerial - Otra normativa
  Orde ETD/7/2020, do 14 de xaneiro,, pola que se dispón a emisión de Obligaciones del Estado a dez anos mediante o procedemento de sindicación.
 • 03/01/2020 - Resolución - Otra normativa
  Resolución do 3 de xaneiro de 2020,, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de xaneiro de 2020 e se convocan as correspondentes poxas.
 • 30/12/2019 - Resolución - Otra normativa
  Resolución do 27 de decembro de 2019,, da Secretaría General del Tesoro y Financiera Internacional, pola que se publica o tipo legal de xuro de demora aplicable ás operacións comerciais durante o primeiro semestre natural do ano 2020.
 • 16/12/2019 - Resolución - Otra normativa
  Resolución do 16 de decembro de 2019,, da Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, pola que se publica o tipo legal de xuro efectivo anual para o primeiro trimestre natural do ano 2020, para os efectos de cualificar tributariamente determinados activos financeiros.
 • 29/11/2019 - Resolución - Otra normativa
  Resolución do 29 de novembro de 2019, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de decembro de 2019 e se convocan as correspondentes poxas.
 • 15/11/2019 - Resolución - Otra normativa
  Resolución do 15 de novembro de 2019, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de novembro de 2019 e se convocan as correspondentes poxas.
 • 31/10/2019 - Resolución - Otra normativa
  Resolución do 31 de outubro de 2019, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de novembro de 2019 e se convocan as correspondentes poxas.
 • 24/10/2019 - Resolución - Otra normativa
  Resolución do 24 de outubro de 2019, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se fixa o coeficiente de indexación aplicable ao pagamento do cupón e o cupón resultante, que reportarán os Bonos del Estado a cinco anos indexados á inflación, con vencemento o 30 de novembro de 2019 durante o actual período de interese.