Normativa Básica

 • 19/01/2023 - Orden Ministerial - Normativa Básica
  Orden ETD/37/2023, de 17 de enero, por la que se dispone la creación de Deuda del Estado durante el año 2023 y enero de 2024.
 • 20/01/2022 - Orden Ministerial - Normativa Básica
  Orde ETD/18/2022, do 18 de xaneiro, pola que se dispón a creación de Deuda del Estado durante o ano 2022 e xaneiro de 2023 e se recollen as Cláusulas de Acción Colectiva normalizadas.
 • 22/01/2021 - Orden Ministerial - Normativa Básica
  Orde ETD/27/2021, do 15 de xaneiro, pola que se dispón a creación de Débeda do Estado durante o ano 2021 e xaneiro de 2022.
 • 18/01/2020 - Orden Ministerial - Deuda Pública, Normativa Básica
  Orde ETD/9/2020, do 16 de xaneiro,, pola que se dispón a creación de Débeda do Estado durante o ano 2020 e xaneiro de 2021.
 • 18/03/1999 - Orden Ministerial - Deuda Pública, Normativa Básica
  Orde do Ministerio de Economía e Facenda do 18 de marzo de 1999, Pola que se establecen as condicións para a apertura de contas de valores entre a Central de Anotacións do Banco de España e os sistemas de compensación e liquidación de valores con sede na Unión Europea.
 • 04/03/1999 - Resolución - Deuda Pública, Normativa Básica
  Resolución do 4 de marzo de 1999, da Dirección Xeral do Tesoro e Política Financeira, Pola que se regula a figura de Entidade Negociante de Débeda Pública do Reino de España. Modificada por Resolucións do 10 de abril de 2000 e 10 de outubro de 2000, da mesma Dirección Xeral.
 • 11/02/1999 - Resolución - Deuda Pública, Normativa Básica
  Resolución do 11 de febreiro de 1999 da Dirección Xeral do Tesoro e Politica Financeira, Pola que se regula a figura do Creador de Mercado de Débeda Pública do Reino de España. Modificada por Resolucións do 23 de Xullo de 1999, do 10 de abril de 2000, 10 de outubro de 2000 e do 31 de xullo 2001, da mesma Dirección Xeral.
 • 10/02/1999 - Orden Ministerial - Deuda Pública, Normativa Básica
  Orde do Ministerio de Economía e Facenda do 10 de febreiro de 1999, Pola que se regula a figura de Creador de Mercado de Débeda Pública do Reino de España.
 • 23/12/1998 - Real Decreto - Deuda Pública, Normativa Básica
  Real decreto 2813/1998, do 23 de decembro, Polo que se establece o procedemento de redenominación a euros da Débeda do Estado rexistrada na Central de Anotacións.
 • 24/11/1998 - Orden Ministerial - Deuda Pública, Normativa Básica
  Orde do Ministerio de Economía e Facenda do 24 de novembro de 1998, Pola que se autoriza a realización pola Dirección Xeral do Tesoro e Política Financeira de operacións de intercambio financeiro.