Normativa

 • 31/07/2020 - Resolución - Otra normativa
  Resolución do 31 de xullo de 2020, da la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de agosto de 2020 e se convocan as correspondentes poxas.
 • 10/07/2020 - Resolución - Otra normativa
  Resolución do 10 de xullo de 2020, da la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de xullo de 2020 e se convocan as correspondentes poxas.
 • 26/06/2020 - Resolución - Otra normativa
  Resolución do 26 de xuño de 2020, da la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de xullo de 2020 e se convocan as correspondentes poxas.
 • 25/06/2020 - Resolución - Otra normativa
  Resolución do 25 de xuño de 2020, da Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, pola que se publica o tipo de xuro efectivo anual para o terceiro trimestre natural do ano 2020, a efectos de cualificar tributariamente determinados activos financeiros.
 • 25/06/2020 - Resolución - Otra normativa
  Resolución do 25 de xuño de 2020, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, pola que se publica o tipo legal de xuro de demora aplicable ás operacións comerciais durante o segundo semestre natural do ano 2020.
 • 12/06/2020 - Resolución - Otra normativa
  Resolución do 12 de xuño de 2020, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de xuño de 2020 e se convocan as correspondentes poxas.
 • 11/06/2020 - Orden Ministerial - Otra normativa
  Orde ETD/517/2020, do 10 de xuño, pola que se fan públicos os resultados de emisión e se completan as características das Obligaciones del Estado a vinte anos que se emiten no mes de xuño de 2020 mediante o procedemento de sindicación.
 • 10/06/2020 - Orden Ministerial - Otra normativa
  Orde ETD/511/2020, de 9 de xuño, pola que se dispón a emisión de Obligaciones del Estado a vinte anos mediante o procedemento de sindicación.
 • 29/05/2020 - Resolución - Otra normativa
  Resolución do 29 de maio de 2020, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de xuño de 2020 e se convocan as correspondentes poxas.
 • 15/05/2020 - Resolución - Otra normativa
  Resolución do 15 de maio de 2020, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de maio de 2020 e se convocan as correspondentes poxas.