Perda da condición de Creador de Mercado de Letras

A condición de Creador de Mercado de Letras poderá perderse por algún dos seguintes motivos:

 • - Por renuncia comunicada pola propia entidade á Dirección.
   
 • - Por decisión da Dirección Xeral do Tesouro e Política Financeira cando se considere que a entidade non mantén un compromiso co mercado de Débeda Pública española que sexa considerado suficiente.
   
 • - Por decisión da Dirección Xeral do Tesouro e Política Financeira cando unha entidade incumpra o réxime de retencións a conta que segundo a normativa vixente lle sexa aplicable.
   
 • - Por decisión da Dirección Xeral do Tesouro e Política Financeira cando unha entidade realizara accións que poidan afectar negativamente ao funcionamento do mercado ou á Débeda do Estado ou cando o seu comportamento sexa considerado impropio dun Creador de Mercado, contrario aos intereses do Tesouro ou ao bo funcionamento do mercado de Débeda.
   
 • - Cando a Dirección Xeral do Tesouro decida realizar unha rotación no seu grupo de Creadores de Mercado co obxectivo de dar acceso a novas entidades ao grupo incrementando ou non o seu número.