Características das Letras, Bonos e Obligaciones del Estado

Respuesta

LETRAS: Son valores de renda fixa a curto prazo (3-6-12 e 18 meses), emítense a través de puxas. Xeralmente, as Letras a 3 e 6 meses púxanse o cuarto martes de cada mes e as Letras a 12 e 18 meses púxanse xeralmente o terceiro martes de cada mes.
 

Se emiten al descuento por lo que el precio de compra será inferior al valor nominal, salvo en el caso de rentabilidades negativas.

VALOR NOMINAL: 1.000 € por título.

En caso de invertir una cantidad mayor, siempre ha de ser en múltiplos de 1.000 euros.

A rendibilidade obtida polas Letras ao final do período é a diferenza entre o que se paga por elas e o que nos devolven a data de vencemento, que é o nominal solicitado, neste caso os 1.000 €. .

BONOS e OBLIGACIONES: Son valores de renda fixa a medio e longo prazo, emítense a través de puxas. Os bonos e as obligaciones teñen as mesmas características e funcionan igual, a única diferenza son os prazos.

VALOR NOMINAL: 1.000 € por título.

En caso de investir unha cantidade maior, sempre ha de ser en múltiplos de 1.000 euros.

BONOS: a 3 e 5 años, púxanse xeralmente o primeiro xoves de cada mes.

OBLIGACIONES: a 10, 15 e 30 años, púxanse xeralmente o terceiro xoves de cada mes.

Dunha mesma emisión de Bonos ou Obligaciones, pódense realizar varios tramos, todos os tramos teñen as mesmas condicións en canto a:

  • Mesma data de pagamento de cupón.
  • Mesmo cupón (xuro anual, aplicado ao valor nominal).
  • Mesma data de vencemento.


Estes datos coñécense antes da celebración da puxa, xa que son publicados no BOE e anúncianse na web www.tesoro.es, apartado de Deuda Pública, sección de Novas, o venres anterior á puxa.

No caso dos bonos e obligaciones, o prezo real do valor, pode estar por enriba, por debaixo ou á par do nominal (1.000 € por título), isto pode depender de:

  • A proximidade ou distancia do pagamento do cupón (xuro sobre o nominal).
  • O xuro do mercado secundario no momento de realizar a compra.
Sección
Deuda Pública