Anulación de peticións a través de Internet .

Respuesta

No caso de subscribir a través de Internet, e estando a opción en prazo, acceda ao servizo de compra venda de valores e faga clic no menú que aparece na parte esquerda e elixa a opción de anular.
Unha petición tamén pode quedar anulada por non realizar a transferencia con suficiente tempo de antelación para que o importe estea depositado en Banco de España polo menos dous días hábiles antes da celebración da puxa.
E En caso de que a petición quede anulada, o seu diñeiro será transferido á conta orixe; esta transferencia non leva ningún gasto adicional nin se lle aplica ningunha comisión.

 

Sección
Deuda Pública