Skip to main content

Publicación dos resultados da poxa

 •  O resultado da poxa difúndese a través dos procedementos que garantan maior igualdade de acceso a esta información aos operadores. En particular, publícase o mesmo día da poxa a través de Internet (http://www.tesoro.es), Reuters (TESORES 07 e TESORES 08), Bloomberg (TESO5 e TESO6) e Telerate (38631/2 e 38633/4). Así mesmo, publícase no Boletín Oficial do Estado mediante Resolución da Dirección Xeral do Tesoro e Política Financeira.
   
 •  A Información publicada inclúe:
 1. Importe nominal solicitado
 2. Importe nominal adxudicado
 3. Prezo mínimo aceptado
 4. Prezo medio ponderado redondeado das peticións aceptadas
 5. Prezo ou prezos que hai que pagar pola Débeda adxudicada.
 6. Tipo de xuro efectivo equivalente e rendemento interno correspondentes ao prezo medio ponderado e ao prezo mínimo aceptado resultantes, respectivamente, das poxas de Letras del Tesoro e de Bonos y Obligaciones del Estado .
 7. Importe máximo que hai que subscribir na segunda volta que, no seu caso, siga ás poxas de Bonos y Obligaciones del Estado.