Calendario de poxas

  •  A principios de cada ano, o Tesoro publica no Boletín Oficial do Estado un calendario onde se establecen as datas de celebración das poxas de cada instrumento de Débeda do Estado, así como as datas de presentación de peticións, liquidación e entrega dos valores.
     
  •  As poxas ordinarias son aquelas que se celebran con periodicidade establecida. Tradicionalmente tiveron unha periodicidade mensual ou quincenal. Para máis información visite o noso calendario.
     
  •  O calendario publicado pode ser modificado ao longo do ano, en función das necesidades e oportunidades que poidan xurdir tanto para o Tesoro como para o mercado; en particular, poden convocarse poxas especiais, por exemplo se se introducen novos instrumentos de Débeda Pública.