.¿Pode un non residente comprar débeda a través do sistema de contas directas ?.

Respuesta

As Contas Directas son un servizo creado polo Banco de España, de acordo co Tesoro Público, para poder subscribir e manter directamente Deuda del Estado no Banco de España. Polo tanto, son contas de Valores del Tesoro, non de efectivo, que calquera persoa física ou xurídica, residente en España, pode posuír.
Para poder subscribir débeda pública, directamente a través de Banco de España ou a través da web de Tesoro (www.tesoro.es), ten que ser residente en España .
En caso de non ser residente español, pode adquirir débeda pública española a través de entidades financeiras.

Sección
Deuda Pública