¿Como podo obter o DNI-e ou o Certificado Dixital2CA ?.

Respuesta

Recomendámoslle que acceda ao seguinte vídeo: Como comprar Valores del Tesoro a través de Internet (ligazón ao vídeo: https://elijo.tesoro.es/invertir_como_comprar).

DNIe: É necesario que non estea caducado e que o certificado electrónico de autenticación e sinatura electrónica que incorpora estean activos..

Certificado dixital, clase: 2CA: Podémolo obter por Internet en tres pasos moi sinxelos

  1. Solicitude do certificado de usuario: Solicítase a través da páxina web da fábrica nacional de moeda e timbre (http://www.cert.fnmt.es/),opción cidadáns/ obter certificado (introducimos o NIF no formulario de petición), cando finaliza o proceso, envían un código de solicitude que se debe de conservar.
  2. Acreditar a identidade: Tense que dirixir a unha oficina de rexistro (tesouraría, seguridade social, etc...), co NIF e o código de solicitude.
  3. Descarga do certificado: Desde o mesmo pc onde se realiza a solicitude, descargamos o certificado. Para iso hai que introducir o código de solicitude; unha vez descargado o certificado, gárdase no navegador.

Para máis información pode consultar o noso vídeo demo: https://elijo.tesoro.es/invertir_como_comprar.

Sección
Deuda Pública