¿Como comprobo que efectuei correctamente as operacións por Internet?

Respuesta

Desde a web de Tesoro  (www.tesoro.es), servizo de compra e venda de valores, pode verificar as súas operacións na pestana de AS MIÑAS OPERACIÓNS:

Unha vez que accede á aplicación, aparecerá un menú na marxe esquerda da pantalla, se fai clic na opción de "as miñas operacións", na seguinte pantalla aparecerá un listado onde poderá verificar todas as operacións realizadas a través da nosa web. En cada operación aparece a opción de seleccionar o historial, onde poderá comprobar o estado da operación.

 

Sección
Deuda Pública