Skip to main content

¿ Podo cambiar a conta de abono ?

Respuesta

Si Se desexa que o diñeiro procedente da amortización e do pagamento de cupóns se lle ingrese nunha conta corrente distinta á que indicou nun primeiro momento. Pode modificar facilmente a conta de abono a través da aplicación de sistema de compravenda. Siga os seguintes pasos:

  • Acceda á aplicación de compra e venda de valores
  • No menú (coloreado en laranxa) da parte esquerda da súa pantalla, aparece a pestana de modificar, que lle ofrece as seguintes opcións:
    • Datos personais.
    • Notificacions por e-mail.
    • Cuenta de abono.

Si Se selecciona conta de abono, pediralle que seleccione o tipo de conta directa (se é individual ou conxunta); ao seleccionar outra vez, aparece a pantalla onde pode introducir o novo número da conta bancaria. Para que a operación quede completada deberá de asinala electronicamente.
S Se a conta directa é conxunta, a modificación lévaa a cabo o xestor da conta (persoa que abre a conta directa) e ten que estar asinada por todos os titulares para que a operación quede igualmente completada
 

Sección
Deuda Pública