Transacciones económicas con el exterior: Régimen Sancionador

ZEHATZEKO ARAUBIDEA
19/2003 Legean, uztailaren 4koa, biltzen diren zehapena eratzen duten gertakizunengatik, haien erantzule diren pertsona fisiko edo juridikoei zehapena ezarriko zaie.

Honela sailkatzen dira 19/2003 Legearen 8. artikuluan, uztailaren 4koa, aurreikusten diren ARAU-HAUSTEAK:

 • Arau-hauste oso larriak (8.2 artikulua)
 • Arau-hauste larriak (8.3 artikulua)
 • Arau-hauste arinak (8.4 artikulua)

Arau-hauste horiengatik, ondorengo ZEHAPENAK ezarri ahalko dira (19/2003 Legearen 9. artikulua):

 • Arau-hauste oso larriengatik:
  • Isuna, 30.000 € eta eragiketaren eduki ekonomikoaren bitarteko zenbatekoa, eta
  • Zigor publiko edo pribatua.
 • Arau-hauste larriengatik:
 • Isuna,  6.000 € eta eragiketaren eduki ekonomikoaren erdiaren bitarteko zenbatekoa, eta
 • Zigor publiko edo pribatua.
 • Isuna,  3.000 € eta eragiketaren eduki ekonomikoaren laurdenaren bitarteko zenbatekoa, eta
 • Zigor pribatua.
 • Arau-hauste arinengatik:

 
PROZEDURA ZEHATZAILEA.

 • Prozedura zehatzaileak hasteko eta instrukziorako gaitasuna, Kapitalak Zuritzea eta Moneta-Arau-hausteen Prebentzioko Batzordearen Idazkaritzari dagokio.
 • Dagozkien isunak jartzeko gaitasunaren oinarriak hauek izango dira:
  • Arau-hauste oso larrien ondoriozko zehapenak Ministroen Kontseiluari dagozkio, Ekonomia Gaien eta Eraldaketa Digitalaren ministroa proposamenarekin.
  • Arau-hauste larrien ondoriozko zehapenak Ekonomia Gaien eta Eraldaketa Digitalaren ministroa dagozkio, Ekonomia eta Enpresa Laguntzarako Estatu Idazkaria proposamenarekin.
  • Arau-hauste arinen ondoriozko zehapenak Tesoro eta Finantza Politikako zuzendaria Nagusiari dagozkio, instruktorearen proposamenarekin.

Arau-hausteen zehapen prozedura Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkidearen 39/2015 Legean eta Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren 40/2015 Legean aurreikusitakoa izango da, urriaren 1ean.