Normativa Tramitada Prevención de blanqueo

  • 04/07/2003 - Ley - Prevención de blanqueo de capitales
    19/2003 legea, uztailaren 4koa, kapitalen mugimenduen erregimen juridikoarena eta atzerriko herrialdeekin transakzio ekonomikoena.
  • 24/10/2002 - Orden Ministerial - Prevención de blanqueo de capitales
    ECO/2652/2002 ordena, urriaren 24koa, zeinaren bitartez Kapitalak Zuritzearen eta Arau-hauste monetarioen Prebentziorako Batzordearen Zerbitzu Betearazleari zenbait herrialderen eragiketak jakinarazteko obligazioa garatzen den.
  • 23/11/1995 - Ley - Prevención de blanqueo de capitales
  • 05/07/1991 - Real Decreto - Prevención de blanqueo de capitales
    1080/1991 Errege Dekretua, uztailaren 5ekoa, zeinaren bitartez 17/1991 Legearen, maiatzaren 27koa, Zerga-neurri premiazkoena, 2 eta 3 artikuluek, 4. zenbakian, biltzen dituen herrialdeak edo lurraldeak zehazten diren, eta baita 31/1990 Legearen 62. artikuluan, abenduaren 27koa, 1991ko Estatuko Aurrekontu Orokorrena zehazten direnak ere.