Normativa Tramitada Prevención de blanqueo

 • 10/08/2012 - Resolución - Prevención de blanqueo de capitales
  2012ko abuztuaren 10eko ebazpena, Tesoro eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiarena, zeinaren bitartez 2012ko uztailaren 17ko Akordioa argitaratzen den, Kapitalak zuritzearen eta arau-hauste monetarioen prebentziorako Batzordearena, non kapitalen zuritzea eta terrorismoaren finantzazioa prebenitzeko espainiar legeria zehazten den.
 • 27/05/2011 - Ley - Prevención de blanqueo de capitales
  Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego.
 • 28/05/2010 - Orden Ministerial - Prevención de blanqueo de capitales
  Orden EHA/1464/2010, de 28 de mayo, por la que se modifica la Orden ECO/2652/2002, de 24 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de comunicación de operaciones en relación con determinados países al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
 • 28/04/2010 - Ley - Prevención de blanqueo de capitales
  10/2010 legea, apirilaren 28koa, kapitala zuritzea eta terrorismoaren finantzazioaren prebentzioaren ingurukoa.
 • 10/03/2010 - Ley - Prevención de blanqueo de capitales
  Ley 4/2010, de 10 de marzo, para la ejecución en la Unión Europea de resoluciones judiciales de decomiso.
 • 29/01/2008 - Orden Ministerial - Prevención de blanqueo de capitales
  Orden EHA/114/2008, de 29 de enero, reguladora del cumplimiento de determinadas obligaciones de los notarios en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales.
 • 31/07/2007 - Orden Ministerial - Prevención de blanqueo de capitales
  EHA/2444/2007 agindua, uztailaren 31ekoa, zeinaren bitartez 19/1993 Legearen Araudia garatzen den, abenduaren 28koa, kapitalak zuritzearen prebentziorako hainbat neurriren ingurukoa, 925/1995 Errege Dekretuan onartua, ekainaren 9koa, kapitalen zuritzearen prebentziorako zehaztutako prozedurei eta barne-kontroleko eta komunikazioko organoei buruzko kanpo-adituaren txostenean oinarrituta.
 • 28/07/2006 - Orden Ministerial - Prevención de blanqueo de capitales
  EHA/2619/2006 agindua, uztailaren 28koa, zeinaren bitartez moneta aldaketa jarduera edo transferentzien kudeaketa atzerriko herrialdeekin egiten duten subjektuen kapitalen zuritzearen prebentziorako zenbait obligazio garatzen diren.
 • 03/05/2006 - Orden Ministerial - Prevención de blanqueo de capitales
  EHA/1439/2006 agindua, maiatzaren 3koa, zeinak kapitalak zuritzearen prebentzioko arloan ordaintzeko erabilitako moduetako mugimenduen aitorpena arautzen duen
 • 20/09/2005 - Orden Ministerial - Prevención de blanqueo de capitales
  EHA/2963/2005 agindua, irailaren 20koa, zeinak Notariotzaren Kontseilu Nagusian kapitalak zuritzearen inguruan prebentziorako Organo Zentralizatua arautzen duen.