Aurreko enkanteen emaitzak

(Zenbatekoa milioi eurotan)