Normativa

 • ECM/25/2024 Agindua, urtarrilaren 19koa, pzeinaren bitartez 2024an zehar eta 2025ko urtarrilean Deuda del Estado sortzea xedatzen den.
 • ETD/37/2023 Agindua, urtarrilaren 17koa,, pzeinaren bitartez 2023an zehar eta 2024ko urtarrilean Deuda del Estado sortzea xedatzen den. Hutsen zuzenketa, honako agindu honena: ETD/37/2023 Agindua, urtarrilaren 17koa, 2023an eta 2024ko urtarrilean Deuda del Estado sortzea xedatzen duena.
 • ETD/18/2022 Agindua, urtarrilaren 18koa, pzeinaren bitartez 2022ko zehar eta 2023ko urtarrilean Deuda del Estado sortzea xedatzen den eta Ekintza Kolektiboko Klausula normalizatuak jasotzen dira.
 • ETD/27/2021 Agindua, urtarrilaren 15eko, pzeinaren bitartez 2021ko zehar eta 2022ko urtarrilean Deuda del Estado sortzea xedatzen den.
 • ETD/9/2020 Agindua, urtarrilaren 16ko,, zeinaren bitartez 2020ko zehar eta 2021ko urtarrilean Deuda del Estado sortzea xedatzen den.
 • 1999ko martxoaren 18ko Ekonomia eta Ogasun Ministerioaren Agindua, "Banco de España" Espainiako Bankuko Idazpenen Bulego Nagusiaren eta Europar Batasunean egoitza duten baloreen konpentsazio- eta likidazio-sistemen artean, kontuko baloreak irekitzeko baldintzak zehazten ditu.
 • 1999ko martxoaren 4ko ebazpena, Altxorraren eta Finantza Politikaren Zuzendaritza Nagusiarena, Espainiako Erreinuaren Zor Publikoaren Erakunde Negoziatzaile- izaera arautzen du. Zuzendaritza Nagusi horren beraren 2000ko apirilaren 10eko eta 2000ko urriaren 10eko ebazpenek aldatua da.
 • Altxorraren eta Finantza Politikaren Zuzendaritza Nagusiaren 1999ko otsailaren 11ko ebazpena, Espainiako Erreinuko Zor Publikoaren Merkatu-sortzaile izaera arautzen du. Zuzendaritza Nagusiaren honako ebazpenek aldatua da: 1999ko uztailaren 23koak, 2000ko apirilaren 10ekoak, 2000ko urriaren 10ekoak eta 2001eko uztailaren 31koak.
 • 1999ko otsailaren 10eko Ekonomia eta Ogasun Ministerioaren Agindua, Espainiako Erreinuko Zor Publikoaren Merkatu-sortzaile izaera arautzen du.
 • Abenduaren 23ko 2813/1998 Errege Dekretua, Idazpenen Bulego Nagusian erregistratutako Estatuaren zorra eurotara berriz izendatzeko prozedura zehazten duena.
 • 1998ko azaroaren 24ko Ekonomia eta Ogasun Ministerioaren Agindua, Finantza-trukeko eragiketak egiteko baimena ematen dio Altxorraren eta Finantza Politikaren Zuzendaritza Nagusiari.
 • 1998ko urriaren 14ko Agindua, Idatzitako Estatuaren zorraren balore nominal unitarioak kentzen ditu eta balore kode bereko baloreek osatzen dituzten idatzitako Estatuaren zorraren edukitzeak saldo nominalen edukitze.
 • "Banco de España" Espainiako Bankuaren azaroaren 21eko 7/1997 Zirkularra, Estatuaren zorraren baloreen bereizketa- eta berreraikuntza-eragiketei buruzkoa, eta azaroaren 26ko 8/1991 zirkularraren aldaketa, hirugarren batzuekin egindako eperako eragiketei buruzkoa.
 • 1997ko ekainaren 19ko Ekonomia eta Ogasun Ministerioaren Agindua, Printzipala eta Estatuaren zorraren balore-kupoiak bereizteko eragiketak eta horien berreraikuntza arautzen ditu, eta Altxorraren eta Finantza Politikaren Zuzendaritza Nagusiari finantza- erakundeekin mailegu bereziak formatzeko baimena ematen dio.
 • 1995eko maiatzaren 19ko Ekonomia eta Ogasun Ministerioaren Agindua, Kreditu-linea mugigarriak formalizatzea baimentzen du, “Letras del Tesoro” direlakoen jaulkipenaren bidez.
 • "Banco de España" Espainiako Bankuaren azaroaren 26ko 8/1991 zirkularra, Hirugarren batzuekin egiten diren gerorako eragiketei buruzkoa. Martxoaren 26ko 6/1993 zirkularrak eta azaroaren 21eko 7/1997zirkularrak aldatua.
 • "Banco de España" Espainiako Bankuaren azaroaren 13ko 6/1991 zirkularra, Idazpenetako Zor Publikoaren Merkatuko Erakunde Kudeatzaileei buruzkoa. Ondorengo zirkularrek aldatua: martxoaren 26ko 6/1993 zirkularra, irailaren 26ko 7/1994 zirkularra eta otsailaren 27ko 3/1996 zirkularra.
 • Uztailaren 28ko 24/1988 Legea, Balore-merkatukoa. Azaroaren 16ko 37/1998 Legeak aldatua.
 • 1987ko ekainaren 24ko Ebazpena, Altxorraren eta Finantza Politikaren Zuzendaritza Nagusiarena, Ebazpen horren bidez, 1987ko maiatzaren 19an Ekonomia eta Ogasun Ministerioaren Aginduko 8 eta 15 artikuluek xedatutakoa betetzen da, Estatuaren zorrerako kontuan idazteko sistema aplikatzeari buruz. Agindu hori Altxorraren eta Finantza Politikaren Zuzendaritza Nagusiaren 1987ko uztailaren 9ko eta 1994ko martxoaren 22ko ebazpenek aldatu zuten.
 • "Banco de España" Espainiako Bankuaren maiatzaren 19ko 16/1987 zirkularra, Gordailu-erakundeei eta beste finantza-bitartekari batzuei buruzkoa. Otsailaren 24ko 5/1989 eta martxoaren 28ko 3/1990 zirkularrek aldatua.
 • Ekonomia eta Ogasun Ministerioaren 1987ko maiatzaren 19ko agindua, Apirilaren 3ko 505/1987 Errege Dekretua garatzen duena, eta Altxorraren eta Finantza Politikaren zuzendari nagusiari hainbat eskumen uzten dizkiona. Aipatutako dekretua 1987ko ekainaren 11ko, 1987ko ekainaren 31ko, 1989ko maiatzaren 26ko eta 1991ko urriaren 31ko Ministro Aginduek aldatu zuten.
 • Apirilaren 3ko 505/1987 Errege Dekretua, Estatuaren zorrerako kontuan idazteko sistema sortzea xedatzen duena. Aipatutako dekretua ekainaren 21eko 1009/1991 Errege Dekretuak eta apirilaren 14ko 536/1997 Errege Dekretuak aldatu zuten.

 • Resolución de 14 de junio de 2024, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se disponen determinadas emisiones de Bonos y Obligaciones del Estado en el mes de junio de 2024 y se convocan las correspondientes subastas.
 • 2024ko maiatzaren 31koa ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez Bonos y Obligaciones del Estado 2024ko ekainean zenbait jaulkipenen xedapenak zehartzen diren, eta haiei dagozkien enkanteen deialdia egiten den.
 • ECM/516/2024 Agindua, maiatzaren 30ekoa, jaulkipen-emaitzak argitara ematen dituena eta 2024ko ekainean sindikazio-prozeduraren bitartez jaulkitzen diren hamar urterako Obligaciones del Estado-en ezaugarriak osatzen dituena.
 • ECM/511/2024 Agindua, maiatzaren 29koa, , zeinaren bitartez Obligaciones del Estado hamar urtera sindikazio prozedura bidez jaulkitzea ebazten duen.
 • 2024ko maiatzaren 10ekoa ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez Bonos y Obligaciones del Estado 2024ko maiatzean zenbait jaulkipenen xedapenak zehartzen diren, eta haiei dagozkien enkanteen deialdia egiten den.
 • 2024ko maiatzaren 3koa ebazpena, , Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez Bonos y Obligaciones del Estado 2024ko maiatzean zenbait jaulkipenen xedapenak zehartzen diren, eta haiei dagozkien enkanteen deialdia egiten den.
 • 2024ko apirilaren 12koa ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez Bonos y Obligaciones del Estado 2024ko apirilean zenbait jaulkipenen xedapenak zehartzen diren, eta haiei dagozkien enkanteen deialdia egiten den.
 • 2024ko apirilaren 12koa ebazpena, Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, zeinaren bitartez 2024ko bigarren hiruhileko naturalean aplikatuko den urteko benetako interes-tasa argitara ematen den, hainbat finantza-aktibo zerga gisa sailkatze aldera.
 • 2024ko martxoaren 27koa ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez Bonos y Obligaciones del Estado 2024ko apirilean zenbait jaulkipenen xedapenak zehartzen diren, eta haiei dagozkien enkanteen deialdia egiten den.
 • 2024ko martxoaren 15ekoa ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez Bonos y Obligaciones del Estado 2024ko martxoan zenbait jaulkipenen xedapenak zehartzen diren, eta haiei dagozkien enkanteen deialdia egiten den.
 • 2024ko martxoaren 1ekoa ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez Bonos y Obligaciones del Estado 2024ko martxoan zenbait jaulkipenen xedapenak zehartzen diren, eta haiei dagozkien enkanteen deialdia egiten den.
 • 2024ko otsailaren 9koa ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez Bonos y Obligaciones del Estado 2024ko otsailean zenbait jaulkipenen xedapenak zehartzen diren, eta haiei dagozkien enkanteen deialdia egiten den.
 • ECM/97/2024 Agindua, otsailaren 7koa, pzeinaren bitartez jaulkipen-emaitzak argitara ematen diren eta sindikazio-prozeduraren bidez 2024ko otsailean jaulkitako hogeita hamar urterako Obligaciones del Estado-en ezaugarriak osatzen diren.
 • ECM/91/2024 Agindua, otsailaren 6koa, zeinaren bitartez sindikazio-prozeduraren bidez hogeita hamar urterako Obligaciones del Estado-en jaulkipena egitea xedatzen den.
 • 2024ko urtarrilean 26koa ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez Obligaciones del Estado 2024ko otsailean zenbait jaulkipenen xedapenak zehartzen diren, eta haiei dagozkien enkanteen deialdia egiten den.
 • 2024ko urtarrilaren 23koa ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, 2024rako eta 2025ko urtarrilerako Bonos y Obligaciones del Estado enkante-egutegia argitaratzen duena.
 • 2024ko urtarrilaren 22koa ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, 2024an eta 2025ko urtarrilean egin beharreko Letras del Tesoro-ren hainbat jaulkipen ezartzen dituena, hiru, sei, bederatzi eta hamabi hilabetera, eta egoki diren enkanteak deitzen dituena.
 • 2024ko urtarrilean 12koa ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez Bonos y Obligaciones del Estado 2024ko urtarrilaren zenbait jaulkipenen xedapenak zehartzen diren, eta haiei dagozkien enkanteen deialdia egiten den.
 • ECM/7/2024 Agindua, urtarrilaren 11koa, jaulkipen-emaitzak argitara ematen dituena eta sindikazio-prozeduraren bitartez 2024ko urtarrilaren jaulki diren hamar urterako Obligaciones del Estado-ren ezaugarriak osatzen dituena.
 • ECM/5/2024 Agindua, urtarrilaren 10ekoa, sindikazio-prozeduraren bitartez hamar urterako Obligaciones del Estadoren jaulkipena egitea erabakitzen duena.
 • 2023ko abenduaren 29koa ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez 2024eko urtarrilean Bonos y Obligaciones del Estadoren hainbat jaulkipen egitea erabakitzen den eta dagozkion enkanteetarako deialdiak egiten diren.
 • 2023ko abenduaren 28koa ebazpena, Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, zeinaren bitartez 2024ko lehenengo seihileko naturalean merkataritzako eragiketei aplikatuko zaien berandutza-interesaren legezko tasa argitara ematen den.
 • 2023ko abenduaren 20koa ebazpena, Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, zeinaren bitartez 2024ko lehenengo hiruhileko naturalean aplikatuko den urteko benetako interes-tasa argitara ematen den, hainbat finantza-aktibo zerga gisa sailkatze aldera.
 • 2023ko abenduaren 1ekoa ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez Bonos y Obligaciones del Estado 2023ko abenduan zenbait jaulkipenen xedapenak zehartzen diren, eta haiei dagozkien enkanteen deialdia egiten den.
 • 2023eko azaroaren 10ekoa ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez Bonos y Obligaciones del Estado 2023ko azaroa zenbait jaulkipenen xedapenak zehartzen diren, eta haiei dagozkien enkanteen deialdia egiten den.
 • 2023ko urriaren 30ekoa ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez kupoiaren ordainketari eta ematen duen kupoiari aplikatuko zaien indexazio-koefizientea zehazten den, inflazioari indexatutako hamar urterako Obligaciones del Estado sortuko dituzten, 2027ko azaroaren 30eko iraungiko dutenak, interes-aldi honetan zehar.
 • 2023ko urriaren 30ekoa ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez kupoiaren ordainketari eta ematen duen kupoiari aplikatuko zaien indexazio-koefizientea zehazten den, inflazioari indexatutako hamar urterako Obligaciones del Estado sortuko dituzten, 2024ko azaroaren 30eko iraungiko dutenak, interes-aldi honetan zehar.
 • 2023ko urriaren 30ekoa ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez kupoiaren ordainketari eta ematen duen kupoiari aplikatuko zaien indexazio-koefizientea zehazten den, inflazioari indexatutako hamabost urterako Obligaciones del Estado sortuko dituzten, 2030eko azaroaren 30eko iraungiko dutenak, interes-aldi honetan zehar.
 • 2023ko urriaren 30ekoa ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez kupoiaren ordainketari eta ematen duen kupoiari aplikatuko zaien indexazio-koefizientea zehazten den, inflazioari indexatutako bost urterako Bonos del Estado sortuko dituzten, 2023ko azaroaren 30eko iraungiko dutenak, interes-aldi honetan zehar.
 • 2023ko urriaren 30ekoa ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez kupoiaren ordainketari eta ematen duen kupoiari aplikatuko zaien indexazio-koefizientea zehazten den, inflazioari indexatutako hamabost urterako Obligaciones del Estado sortuko dituzten, 2039eko azaroaren 30eko iraungiko dutenak, interes-aldi honetan zehar.
 • 2023ko urriaren 30ekoa ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez kupoiaren ordainketari eta ematen duen kupoiari aplikatuko zaien indexazio-koefizientea zehazten den, inflazioari indexatutako Obligaciones del Estado sortuko dituzten, 2048ko azaroaren 30a, 2049ko azaroaren 30a eta 2050eko azaroaren 30a iraungiko dutenak, interes-aldi honetan zehar.
 • 2023ko urriaren 30ekoa ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez kupoiaren ordainketari eta ematen duen kupoiari aplikatuko zaien indexazio-koefizientea zehazten den, inflazioari indexatutako hamabost urterako Obligaciones del Estado sortuko dituzten, 2033eko azaroaren 30eko iraungiko dutenak, interes-aldi honetan zehar.
 • 2023ko urriaren 27koa ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez Bonos y Obligaciones del Estado 2023ko azaroa zenbait jaulkipenen xedapenak zehartzen diren, eta haiei dagozkien enkanteen deialdia egiten den.
 • ETD/1135/2023 Agindua, urriaren 18koa, Obligaciones del Estado jaulkipen-emaitzak argitaratzen dituena eta ezaugarriak osatzen dituena, sindikazio-prozeduraren bidez 2023ko urrian Europako inflazioari indexatutako hamabost urterako.
 • ETD/1132/2023 Agindua, urriaren 17koa, Obligaciones del Estado hamabost urterako jaulkitzea xedatzen duena, sindikazio-prozeduraren bidez Europako inflazioari indexatuta.
 • 2023ko urriaren 13koa ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez Obligaciones del Estado 2023ko urrian zenbait jaulkipenen xedapenak zehartzen diren, eta haiei dagozkien enkanteen deialdia egiten den. 2023ko urriaren 13koa Ebazpeneko akatsen zuzenketa, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez Obligaciones del Estado 2023ko urrian zenbait jaulkipenen xedapenak zehartzen diren, eta haiei dagozkien enkanteen deialdia egiten den.
 • 2023ko irailaren 29koa ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez Bonos y Obligaciones del Estado 2023ko urrian zenbait jaulkipenen xedapenak zehartzen diren, eta haiei dagozkien enkanteen deialdia egiten den.
 • 2023ko irailaren 26koa ebazpena, Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, zeinaren bitartez 2023ko laugarren hiruhileko naturalerako urteko interes tasa eraginkorra argitaratzen duen, zenbait finantza aktiboren ezaugarri fiskalak zehazteko.
 • 2023ko irailaren 15ekoa ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez 2023ko irailean Bonos y Obligaciones del Estado-en hainbat jaulkipen xedatzen diren eta dagozkien enkanteetarako deialdiak egiten diren.
 • 2023ko irailaren 1ekoa ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez 2023ko irailean Obligaciones del Estado-en hainbat jaulkipen xedatzen diren eta dagozkien enkanteetarako deialdiak egiten diren.
 • 2023ko uztailaren 28koa ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez Obligaciones del Estado 2023ko abuztuko jaulkipenak zehazten diren, eta haiei dagozkien enkanteen deialdia egiten den. Hutsen zuzenketa, honako ebazpen honena: Ebazpena, 2023ko uztailaren 28koa,, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez Obligaciones del Estado 2023ko abuztuko jaulkipenak zehazten diren, eta haiei dagozkien enkanteen deialdia egiten den.
 • 2023ko uztailaren 14koa ebazpena, Dirección General del Tesoro y Poliítica Financierarena, zeinaren bitartez Bonos y Obligaciones del Estado 2023ko uztaileko jaulkipenak zehazten diren, eta haiei dagozkien enkanteen deialdia egiten den.
 • 2023ko ekainaren 30ko ebazpena, Dirección General del Tesoro y Poliítica Financierarena, zeinaren bitartez Bonos y Obligaciones del Estado 2023ko uztaileko jaulkipenak zehazten diren, eta haiei dagozkien enkanteen deialdia egiten den.
 • 2023ko ekainaren 28koa ebazpena, Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, zeinaren bitartez 2023ko bigarren sei-hileko naturalean egindako merkataritza operazioei aplikatzeko atzerapen-interes tasa legalak argitaratzen diren.
 • 2023ko ekainaren 20koa ebazpena, Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, zeinaren bitartez 2023ko hirugarren hiruhileko naturalerako urteko interes tasa eraginkorra argitaratzen duen, zenbait finantza aktiboren ezaugarri fiskalak zehazteko.
 • 2023ko ekainaren 9koa ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez Bonos y Obligaciones del Estado 2023ko ekainean zenbait jaulkipenen xedapenak zehartzen diren, eta haiei dagozkien enkanteen deialdia egiten den.
 • ETD/581/2023 Agindua, ekainaren 8koa, jaulkipen-emaitzak argitara ematen dituena eta 2023ko ekainean sindikazio-prozeduraren bitartez jaulkitzen diren hamar urterako Obligaciones del Estado-en ezaugarriak osatzen dituena.
 • ETD/573/2023 Agindua, ekainaren 7koa, zeinaren bitartez Obligaciones del Estado hamar urtera sindikazio prozedura bidez jaulkitzea ebazten duen.
 • 2023ko maiatzaren 26koa ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez Bonos y Obligaciones del Estado 2023ko ekainean zenbait jaulkipenen xedapenak zehartzen diren, eta haiei dagozkien enkanteen deialdia egiten den.
 • 2023ko maiatzaren 12koa ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez Bonos y Obligaciones del Estado 2023ko maiatzean zenbait jaulkipenen xedapenak zehartzen diren, eta haiei dagozkien enkanteen deialdia egiten den.
 • 2023ko apirilaren 28koa ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez Bonos y Obligaciones del Estado 2023ko maiatzean zenbait jaulkipenen xedapenak zehartzen diren, eta haiei dagozkien enkanteen deialdia egiten den.
 • 2023ko apirilaren 14koa ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez Obligaciones del Estado 2023ko apirilean zenbait jaulkipenen xedapenak zehartzen diren, eta haiei dagozkien enkanteen deialdia egiten den.
 • 2023ko apirilaren 5ekoa ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez Bonos y Obligaciones del Estado 2023ko apirilean zenbait jaulkipenen xedapenak zehartzen diren, eta haiei dagozkien enkanteen deialdia egiten den.
 • 2023ko martxoaren 22koa ebazpena, Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, zeinaren bitartez 2023ko bigarren hiruhileko naturalean aplikatuko den urteko benetako interes-tasa argitara ematen den, hainbat finantza-aktibo zerga gisa sailkatze aldera.
 • 2023ko martxoaren 10ekoa ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez Bonos y Obligaciones del Estado 2023ko martxoan zenbait jaulkipenen xedapenak zehartzen diren, eta haiei dagozkien enkanteen deialdia egiten den.
 • 2023ko otsailaren 24koa ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez Bonos y Obligaciones del Estado 2023ko martxoan zenbait jaulkipenen xedapenak zehartzen diren, eta haiei dagozkien enkanteen deialdia egiten den. Hutsen zuzenketa, honako ebazpen honena: Ebazpena, 2023ko otsailaren 24koa, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez Bonos y Obligaciones del Estado 2023ko martxoan zenbait jaulkipenen xedapenak zehartzen diren, eta haiei dagozkien enkanteen deialdia egiten den.
 • ETD/152/2023 Agindua, otsailaren 22koa, jaulkipen-emaitzak argitaratzen dituena, eta hamar urterako jaulkitako Obligaciones del Estado baloreen ezaugarriak osatzen dituena. Balore horiek 2023ko otsailean jaulki dira, sindikazio-prozeduraren bidez.
 • ETD/150/2023 Agindua, otsailaren 21ekoa, sindikazio-prozeduraren bitartez hamabost urterako Obligaciones del Estado-ren jaulkipena egitea erabakitzen duena.
 • 2023ko otsailaren 10ekoa ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez Bonos y Obligaciones del Estado 2023ko otsailean zenbait jaulkipenen xedapenak zehartzen diren, eta haiei dagozkien enkanteen deialdia egiten den.
 • Resolución de 27 de enero de 2023, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se disponen determinadas emisiones de Bonos y Obligaciones del Estado en el mes de febrero de 2023 y se convocan las correspondientes subastas.
 • Orden ETD/66/2023, de 26 de enero,, por la que se publican los resultados de emisión y se completan las características de las Obligaciones del Estado a diez años que se emiten en el mes de febrero de 2023 mediante el procedimiento de sindicación.
 • Orden ETD/61/2023, de 25 de enero,, por la que se dispone la emisión de Obligaciones del Estado a diez años mediante el procedimiento de sindicación.
 • Resolución de 20 de enero de 2023,, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se publica el calendario de subastas de Bonos y Obligaciones del Estado para el año 2023 y el mes de enero de 2024.
 • Resolución de 19 de enero de 2023,, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se disponen determinadas emisiones de Letras del Tesoro a tres, seis, nueve y doce meses a realizar durante el año 2023 y el mes de enero de 2024, y se convocan las correspondientes subastas.
 • 2023ko urtarrilaren 13koa ebazpena, irección, General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez 2023ko urtarrilean Obligaciones del Estadoren hainbat jaulkipen egitea erabakitzen den eta dagozkion enkanteetarako deialdiak egiten diren.
 • 2023ko urtarrilaren 5ekoa ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez 2023ko urtarrilean Bonos y Obligaciones del Estadoren hainbat jaulkipen egitea erabakitzen den eta dagozkion enkanteetarako deialdiak egiten diren.
 • 2022ko abenduaren 28koa ebazpena, Secretaría General del Tesoro y Financiera Internacional. Beraren bidez argitaratu da 2023ko. urteko lehen sei hileko naturalean, merkataritza eragiketei aplikatzeko berandutze interes tasa legala.
 • 2022ko azaroaren 25ekoa ebazpena,  Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez Bonos y Obligaciones del Estado 2022ko abenduan zenbait jaulkipenen xedapenak zehartzen diren, eta haiei dagozkien enkanteen deialdia egiten den.
 • 2022ko azaroaren 11koa ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez Bonos y Obligaciones del Estado 2022ko azaroa zenbait jaulkipenen xedapenak zehartzen diren, eta haiei dagozkien enkanteen deialdia egiten den.
 • 2022ko urriaren 28koa ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez Bonos y Obligaciones del Estado 2022ko azaroa zenbait jaulkipenen xedapenak zehartzen diren, eta haiei dagozkien enkanteen deialdia egiten den.
 • 2022ko urriaren 21ekoa ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez kupoiaren ordainketari eta ematen duen kupoiari aplikatuko zaien indexazio-koefizientea zehazten den, inflazioari indexatutako hamar urterako Obligaciones del Estado sortuko dituzten, 2024ko azaroaren 30eko iraungiko dutenak, interes-aldi honetan zehar.
 • 2022ko urriaren 21eko ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez kupoiaren ordainketari eta ematen duen kupoiari aplikatuko zaien indexazio-koefizientea zehazten den, inflazioari indexatutako Obligaciones del Estado sortuko dituzten, 2048ko azaroaren 30a, 2049ko azaroaren 30a eta 2050eko azaroaren 30a iraungiko dutenak, interes-aldi honetan zehar.
 • 2022ko urriaren 21ekoa ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez kupoiaren ordainketari eta ematen duen kupoiari aplikatuko zaien indexazio-koefizientea zehazten den, inflazioari indexatutako bost urterako Bonos del Estado sortuko dituzten, 2023ko azaroaren 30eko iraungiko dutenak, interes-aldi honetan zehar.
 • 2022ko urriaren 21ekoa ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez kupoiaren ordainketari eta ematen duen kupoiari aplikatuko zaien indexazio-koefizientea zehazten den, inflazioari indexatutako hamabost urterako Obligaciones del Estado sortuko dituzten, 2033ko azaroaren 30eko iraungiko dutenak, interes-aldi honetan zehar.
 • 2022ko urriaren 21eko ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez kupoiaren ordainketari eta ematen duen kupoiari aplikatuko zaien indexazio-koefizientea zehazten den, inflazioari indexatutako hamabost urterako Obligaciones del Estado sortuko dituzten, 2030eko azaroaren 30eko iraungiko dutenak, interes-aldi honetan zehar.
 • 2022ko urriaren 21eko ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez kupoiaren ordainketari eta ematen duen kupoiari aplikatuko zaien indexazio-koefizientea zehazten den, inflazioari indexatutako hamar urterako Obligaciones del Estado sortuko dituzten, 2027ko azaroaren 30eko iraungiko dutenak, interes-aldi honetan zehar.
 • 2022ko urriaren 14koa ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez Bonos y Obligaciones del Estado 2022ko urrian zenbait jaulkipenen xedapenak zehartzen diren, eta haiei dagozkien enkanteen deialdia egiten den.  
 • 2022ko irailaren 30eko ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez Bonos y Obligaciones del Estado 2022ko urrian zenbait jaulkipenen xedapenak zehartzen diren, eta haiei dagozkien enkanteen deialdia egiten den.
 • ETD/907/2022 Agindua, irailaren 21ekoa, jaulkipen-emaitzak argitara ematen dituena eta 2022ko irailean sindikazio-prozeduraren bitartez jaulkitzen diren hogei urte Obligaciones del Estado-en ezaugarriak osatzen dituena.
 • ETD/906/2022 Agindua, irailaren 20koa, sindikazio-prozeduraren bitartez hogei urte Obligaciones del Estado-ren jaulkipena egitea erabakitzen duena.  
 • 2022ko irailaren 21ekoa ebazpena, Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, zeinaren bitartez 2022ko laugarren hiruhileko naturalerako urteko interes tasa eraginkorra argitaratzen duen, zenbait finantza aktiboren ezaugarri fiskalak zehazteko.
 • 2022ko irailaren 9koa ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez 2022ko irailean Bonos y Obligaciones del Estado-en hainbat jaulkipen xedatzen diren eta dagozkien enkanteetarako deialdiak egiten diren.
 • Resolución de 26 de agosto de 2022, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se disponen determinadas emisiones de Bonos y Obligaciones del Estado en el mes de septiembre de 2022 y se convocan las correspondientes subastas.
 • 2022ko uztailaren 29koa ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez Obligaciones del Estado 2022ko abuztuko jaulkipenak zehazten diren, eta haiei dagozkien enkanteen deialdia egiten den.
 • 2022ko uztailaren 15ekoa ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez Bonos y Obligaciones del Estado 2022ko uztaileko jaulkipenak zehazten diren, eta haiei dagozkien enkanteen deialdia egiten den.
 • 2022ko uztailaren 1ekoa ebazpena, Dirección General del Tesoro y Poliítica Financierarena, zeinaren bitartez Obligaciones del Estado 2022ko uztaileko jaulkipenak zehazten diren, eta haiei dagozkien enkanteen deialdia egiten den.
 • 2022ko ekainaren 28koa ebazpena, Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, zeinaren bitartez 2022ko bigarren sei-hileko naturalean egindako merkataritza operazioei aplikatzeko atzerapen-interes tasa legalak argitaratzen diren.
 • 2022ko ekainaren 21ekoa ebazpena, Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, zeinaren bitartez 2022ko hirugarren hiruhileko naturalerako urteko interes tasa eraginkorra argitaratzen duen, zenbait finantza aktiboren ezaugarri fiskalak zehazteko.
 • 2022ko ekainaren 10ekoa ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez Bonos y Obligaciones del Estado 2022ko ekainean zenbait jaulkipenen xedapenak zehartzen diren, eta haiei dagozkien enkanteen deialdia egiten den.
 • ETD/531/2022 Agindua, ekainaren 8koa, jaulkipen-emaitzak argitara ematen dituena eta 2022ko urtarrilean sindikazio-prozeduraren bitartez jaulkitzen diren hamar urterako Obligaciones del Estado-en ezaugarriak osatzen dituena.
 • ETD/516/2022 Agindua, ekainaren 7koa, zeinaren bitartez Obligaciones del Estado hamar urtera sindikazio prozedura bidez jaulkitzea ebazten duen.
 • 2022ko maiatzaren 27koa ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez Bonos y Obligaciones del Estado 2022ko ekainean zenbait jaulkipenen xedapenak zehartzen diren, eta haiei dagozkien enkanteen deialdia egiten den.
 • 2022ko maiatzaren 13koa ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez Bonos y Obligaciones del Estado 2022ko maiatzean zenbait jaulkipenen xedapenak zehartzen diren, eta haiei dagozkien enkanteen deialdia egiten den.
 • 2022ko apirilaren 29koa ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez Bonos y Obligaciones del Estado 2022ko maiatzean zenbait jaulkipenen xedapenak zehartzen diren, eta haiei dagozkien enkanteen deialdia egiten den.
 • 2022ko apirilaren 13koa ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez Bonos y Obligaciones del Estado 2022ko apirilean zenbait jaulkipenen xedapenak zehartzen diren, eta haiei dagozkien enkanteen deialdia egiten den.
 • 2022ko apirilaren 1ekoa ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez Bonos y Obligaciones del Estado 2022ko apirilean zenbait jaulkipenen xedapenak zehartzen diren, eta haiei dagozkien enkanteen deialdia egiten den.
 • 2022ko martxoaren 23koa ebazpena, Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, zeinaren bitartez 2022ko bigarren hiruhileko naturalean aplikatuko den urteko benetako interes-tasa argitara ematen den, hainbat finantza-aktibo zerga gisa sailkatze aldera.
 • 2022ko martxoaren 11koa ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez Bonos y Obligaciones del Estado 2022ko martxoan zenbait jaulkipenen xedapenak zehartzen diren, eta haiei dagozkien enkanteen deialdia egiten den.
 • 2022ko otsailaren 25ekoa ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez Bonos y Obligaciones del Estado 2022ko martxoan zenbait jaulkipenen xedapenak zehartzen diren, eta haiei dagozkien enkanteen deialdia egiten den.
 • 2022ko otsailaren 11koa ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez Bonos y Obligaciones del Estado 2022ko otsailean zenbait jaulkipenen xedapenak zehartzen diren, eta haiei dagozkien enkanteen deialdia egiten den.
 • ETD/88/2022 Agindua, otsailaren 10ekoa, pzeinaren bitartez jaulkipen-emaitzak argitara ematen diren eta sindikazio-prozeduraren bidez 2022ko otsailean jaulkitako hogeita hamar urterako Obligaciones del Estado-en ezaugarriak osatzen diren.
 • ETD/84/2022 Agindua, otsailaren 9koa, zeinaren bitartez sindikazio-prozeduraren bidez hogeita hamar urterako Obligaciones del Estado-en jaulkipena egitea xedatzen den.
 • 2022ko urtarrilaren 28koa ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez Bonos y Obligaciones del Estado 2022ko otsailean zenbait jaulkipenen xedapenak zehartzen diren, eta haiei dagozkien enkanteen deialdia egiten den.
 • 2022ko urtarrilaren 24koa ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, 2022rako eta 2023ko urtarrilerako Bonos y Obligaciones del Estado enkante-egutegia argitaratzen duena.
 • 2022ko urtarrilaren 21ekoa ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, 2022 urtean eta 2023ko urtarrilean egin beharreko Letras del Tesoro-ren hainbat jaulkipen ezartzen dituena, hiru, sei, bederatzi eta hamabi hilabetera, eta egoki diren enkanteak deitzen dituena.
 • 2022ko urtarrilaren 14ko ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez 2022ko urtarrilean Bonos y Obligaciones del Estadoren hainbat jaulkipen egitea erabakitzen den eta dagozkion enkanteetarako deialdiak egiten diren.
 • ETD/6/2022 Agindua, urtarrilaren 12koa, jaulkipen-emaitzak argitara ematen dituena eta 2022ko urtarrilean sindikazio-prozeduraren bitartez jaulkitzen diren hamar urterako Obligaciones del Estado-en ezaugarriak osatzen dituena.
 • ETD/3/2022 Agindua, urtarrilaren 11koa, sindikazio-prozeduraren bitartez hamar urterako Obligaciones del Estadoren jaulkipena egitea erabakitzen duena.
 • 2021eko abenduaren 30eko ebazpena, Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, zeinaren bitartez 2022ko lehenengo seihileko naturalean merkataritzako eragiketei aplikatuko zaien berandutza-interesaren legezko tasa argitara ematen den.
 • 2021eko abenduaren 30eko ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez 2022ko urtarrilean Bonos y Obligaciones del Estadoren hainbat jaulkipen egitea erabakitzen den eta dagozkion enkanteetarako deialdiak egiten diren.
 • 2021eko abenduaren 16ko ebazpena, Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, zeinaren bitartez 2022ko lehenengo hiruhileko naturalean aplikatuko den urteko benetako interes-tasa argitara ematen den, hainbat finantza-aktibo zerga gisa sailkatze aldera.
 • 2021eko abenduaren 9koa ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, 2021eko abendurako aurreikusitako Bonos y Obligaciones del Estado bigarren enkantea ezeztatzen duena.
 • 2021eko azaroaren 26koa ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez Bonos y Obligaciones del Estado 2021eko abenduan zenbait jaulkipenen xedapenak zehartzen diren, eta haiei dagozkien enkanteen deialdia egiten den.
 • 2021eko azaroaren 12koa ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez Bonos y Obligaciones del Estado 2021eko azaroa zenbait jaulkipenen xedapenak zehartzen diren, eta haiei dagozkien enkanteen deialdia egiten den.
 • 2021eko urriaren 29koa ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez Obligaciones del Estado 2021eko azaroa zenbait jaulkipenen xedapenak zehartzen diren, eta haiei dagozkien enkanteen deialdia egiten den.
 • 2021eko urriaren 25ekoa ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez kupoiaren ordainketari eta ematen duen kupoiari aplikatuko zaien indexazio-koefizientea zehazten den, inflazioari indexatutako hamar urterako Obligaciones del Estado sortuko dituzten, 2024ko azaroaren 30eko iraungiko dutenak, interes-aldi honetan zehar.
 • 2021eko urriaren 25ekoa ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez kupoiaren ordainketari eta ematen duen kupoiari aplikatuko zaien indexazio-koefizientea zehazten den, inflazioari indexatutako bost urterako Bonos del Estado sortuko dituzten, 2023ko azaroaren 30eko iraungiko dutenak, interes-aldi honetan zehar.
 • 2021eko urriaren 25ekoa ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez kupoiaren ordainketari eta ematen duen kupoiari aplikatuko zaien indexazio-koefizientea zehazten den, inflazioari indexatutako hamar urterako Obligaciones del Estado sortuko dituzten, 2027ko azaroaren 30eko iraungiko dutenak, interes-aldi honetan zehar.
 • 2021eko urriaren 25ekoa ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez kupoiaren ordainketari eta ematen duen kupoiari aplikatuko zaien indexazio-koefizientea zehazten den, inflazioari indexatutako bost urterako Bonos del Estado sortuko dituzten, 2021eko azaroaren 30eko iraungiko dutenak, interes-aldi honetan zehar.
 • 2021eko urriaren 25ekoa ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez kupoiaren ordainketari eta ematen duen kupoiari aplikatuko zaien indexazio-koefizientea zehazten den, inflazioari indexatutako Obligaciones del Estado sortuko dituzten, 2048ko azaroaren 30eko, 2049ko azaroaren 30eko eta 2050eko azaroaren 30eko iraungiko dutenak, interes-aldi honetan zehar.
 • 2021eko urriaren 25ekoa ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez kupoiaren ordainketari eta ematen duen kupoiari aplikatuko zaien indexazio-koefizientea zehazten den, inflazioari indexatutako hamabost urterako Obligaciones del Estado sortuko dituzten, 2033ko azaroaren 30eko iraungiko dutenak, interes-aldi honetan zehar.
 • 2021eko urriaren 25ekoa ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez kupoiaren ordainketari eta ematen duen kupoiari aplikatuko zaien indexazio-koefizientea zehazten den, inflazioari indexatutako hamabost urterako Obligaciones del Estado sortuko dituzten, 2030eko azaroaren 30eko iraungiko dutenak, interes-aldi honetan zehar.
 • 2021eko urriaren 15ekoa ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez Bonos y Obligaciones del Estado 2021eko urrian zenbait jaulkipenen xedapenak zehartzen diren, eta haiei dagozkien enkanteen deialdia egiten den.Akatsen zuzenketa 2021eko urriaren 15ekoa ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez Bonos y Obligaciones del Estado 2021eko urrian zenbait jaulkipenen xedapenak zehartzen diren, eta haiei dagozkien enkanteen deialdia egiten den.
 • 2021eko urriaren 1ekoa ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez Bonos y Obligaciones del Estado 2021eko urrian zenbait jaulkipenen xedapenak zehartzen diren, eta haiei dagozkien enkanteen deialdia egiten den.
 • 2021eko irailaren 22koa ebazpena, Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, zeinaren bitartez 2021eko laugarren hiruhileko naturalerako urteko interes tasa eraginkorra argitaratzen duen, zenbait finantza aktiboren ezaugarri fiskalak zehazteko.
 • 2021eko irailaren 10eko ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez 2021eko irailean Bonos y Obligaciones del Estado-en hainbat jaulkipen xedatzen diren eta dagozkien enkanteetarako deialdiak egiten diren.
 • ETD/939/2021 Agindua, irailaren 8koa, jaulkipen-emaitzak argitara ematen dituena eta 2021eko irailean sindikazio-prozeduraren bitartez jaulkitzen diren hogei urte Obligaciones del Estado-en ezaugarriak osatzen dituena.
 • ETD/937/2021 Agindua, irailaren 7koa, sindikazio-prozeduraren bitartez hogei urte Obligaciones del Estado-ren jaulkipena egitea erabakitzen duena.
 • 2021eko abuztuaren 27ko ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera-rena, zeinaren bitartez 2021eko irailean Bonos y Obligaciones del Estado-en hainbat jaulkipen xedatzen diren eta dagozkien enkanteetarako deialdiak egiten diren.
 • 2021eko uztailaren 30ekoa ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez Bonos y Obligaciones del Estado 2021eko abuztuko jaulkipenak zehazten diren, eta haiei dagozkien enkanteen deialdia egiten den.
 • 2021eko uztailaren 9ko ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez Bonos y Obligaciones del Estado 2021eko uztaileko jaulkipenak zehazten diren, eta haiei dagozkien enkanteen deialdia egiten den.
 • 2021eko ekainaren 29koa ebazpena, Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, zeinaren bitartez 2021eko bigarren sei-hileko naturalean egindako merkataritza operazioei aplikatzeko atzerapen-interes tasa legalak argitaratzen diren.
 • 2021eko ekainaren 25ekoa ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez Bonos y Obligaciones del Estado 2021eko uztaileko jaulkipenak zehazten diren, eta haiei dagozkien enkanteen deialdia egiten den.
 • 2021eko ekainaren 24koa ebazpena, Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, zeinaren bitartez 2021eko hirugarren hiruhileko naturalerako urteko interes tasa eraginkorra argitaratzen duen, zenbait finantza aktiboren ezaugarri fiskalak zehazteko.
 • ETD/659/2021 Agindua, ekainaren 23koa, jaulkipen-emaitzak argitara ematen dituena eta 2021eko urtarrilean sindikazio-prozeduraren bitartez jaulkitzen diren hamar urterako Obligaciones del Estado-en ezaugarriak osatzen dituena.
 • ETD/645/2021 Agindua, ekainaren 22koa, zeinaren bitartez Obligaciones del Estado hamar urtera sindikazio prozedura bidez jaulkitzea ebazten duen.
 • 2021eko ekainaren 11koa ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez Bonos y Obligaciones del Estado 2021eko ekainean zenbait jaulkipenen xedapenak zehartzen diren, eta haiei dagozkien enkanteen deialdia egiten den.
 • 2021eko maiatzaren 28koa ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez Bonos y Obligaciones del Estado 2021eko ekainean zenbait jaulkipenen xedapenak zehartzen diren, eta haiei dagozkien enkanteen deialdia egiten den.
 • 2021eko maiatzaren 14koa ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez Bonos y Obligaciones del Estado 2021eko maiatzean zenbait jaulkipenen xedapenak zehartzen diren, eta haiei dagozkien enkanteen deialdia egiten den.
 • 2021eko apirilaren 30ekoa ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez Bonos y Obligaciones del Estado 2021eko maiatzean zenbait jaulkipenen xedapenak zehartzen diren, eta haiei dagozkien enkanteen deialdia egiten den.
 • 2021eko apirilaren 16ko ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez Bonos y Obligaciones del Estado 2021eko apirilean zenbait jaulkipenen xedapenak zehartzen diren, eta haiei dagozkien enkanteen deialdia egiten den.
 • ETD/355/2021 Agindua, apirilaren 14koa, jaulkipen-emaitzak argitara ematen dituena eta sindikazio-prozeduraren bitartez 2021eko apirilean jaulki diren hamabost urterako Obligaciones del Estado-ren ezaugarriak osatzen dituena.
 • ETD/352/2021 Agindua, apirilaren 13koa, sindikazio-prozeduraren bitartez hamabost urterako Obligaciones del Estado-ren jaulkipena egitea erabakitzen duena.
 • 2021ko martxoaren 31koa ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez Bonos y Obligaciones del Estado 2021ko apirilean zenbait jaulkipenen xedapenak zehartzen diren, eta haiei dagozkien enkanteen deialdia egiten den.
 • 2021ko martxoaren 24ko ebazpena, Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, zeinaren bitartez 2021ko bigarren hiruhileko naturalean aplikatuko den urteko benetako interes-tasa argitara ematen den, hainbat finantza-aktibo zerga gisa sailkatze aldera.
 • 2021ko martxoaren 12ko ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez Bonos y Obligaciones del Estado 2021ko martxoan zenbait jaulkipenen xedapenak zehartzen diren, eta haiei dagozkien enkanteen deialdia egiten den.2021ko martxoaren 12ko ebazpena akatsen zuzenketa, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez Bonos y Obligaciones del Estado 2021ko martxoan zenbait jaulkipenen xedapenak zehartzen diren, eta haiei dagozkien enkanteen deialdia egiten den.
 • 2021ko otsailaren 26ko ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez Bonos y Obligaciones del Estado 2021ko martxoan zenbait jaulkipenen xedapenak zehartzen diren, eta haiei dagozkien enkanteen deialdia egiten den.
 • 2021ko otsailaren 12koa ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez Bonos y Obligaciones del Estado 2021ko otsailean zenbait jaulkipenen xedapenak zehartzen diren, eta haiei dagozkien enkanteen deialdia egiten den.
 • ETD/113/2021 Agindua, otsailaren 10ko, jaulkipen-emaitzak argitaratzen dituena eta 2021ko otsailean sindikazio-prozeduraren bitartez jaulkitzen diren berrogeita hamar urterako Obligaciones del Estado-en ezaugarriak osatzen dituena.
 • ETD/109/2021 Agindua, otsailaren 9ko, sindikazio-prozeduraren bitartez berrogeita hamar urterako Obligaciones del Estadoren jaulkipena egitea erabakitzen duena.
 • 2021ko urtarrilaren 29ko ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez Bonos y Obligaciones del Estado 2021ko otsailean zenbait jaulkipenen xedapenak zehartzen diren, eta haiei dagozkien enkanteen deialdia egiten den.
 • 2021ko urtarrilaren 25ko ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, 2021ko eta 2022ko urtarrilerako Bonos y Obligaciones del Estado enkante-egutegia argitaratzen duena.
 • 2021ko urtarrilaren 22ko ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, 2021 urtean eta 2022ko urtarrilean egin beharreko Letras del Tesoro-ren hainbat jaulkipen ezartzen dituena, hiru, sei, bederatzi eta hamabi hilabetera, eta egoki diren enkanteak deitzen dituena.
 • 2021ko urtarrilaren 15eko ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez 2021ko urtarrilean Bonos y Obligaciones del Estadoren hainbat jaulkipen egitea erabakitzen den eta dagozkion enkanteetarako deialdiak egiten diren.
 • ETD/17/2021 Agindua, urtarrilaren 14koa, jaulkipen-emaitzak argitara ematen dituena eta 2021ko urtarrilean sindikazio-prozeduraren bitartez jaulkitzen diren hamar urterako Obligaciones del Estado-en ezaugarriak osatzen dituena.
 • ETD/13/2021 Agindua, urtarrilaren 13koa, sindikazio-prozeduraren bitartez hamar urterako Obligaciones del Estadoren jaulkipena egitea erabakitzen duena.
 • 2020ko abenduaren 30eko ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez 2021eko urtarrilean Bonos y Obligaciones del Estadoren hainbat jaulkipen egitea erabakitzen den eta dagozkion enkanteetarako deialdiak egiten diren.2021ko urtarrilaren 5ko ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, akatsak zuzentzea 2020ko abenduaren 30eko, zeinaren bitartez Bonos y Obligaciones del Estado 2021ko urtarrilaren zenbait jaulkipenen xedapenak zehartzen diren, eta haiei dagozkien enkanteen deialdia egiten den.
 • 2020ko abenduaren 30eko ebazpena, Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, zeinaren bitartez 2021eko lehenengo seihileko naturalean merkataritzako eragiketei aplikatuko zaien berandutza-interesaren legezko tasa argitara ematen den.
 • 2020ko abenduaren 21eko ebazpena, Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, zeinaren bitartez 2021eko lehenengo hiruhileko naturalean aplikatuko den urteko benetako interes-tasa argitara ematen den, hainbat finantza-aktibo zerga gisa sailkatze aldera.
 • 2020ko abenduaren 4ko ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez Bonos y Obligaciones del Estado 2020ko abendua zenbait jaulkipenen xedapenak zehartzen diren, eta haiei dagozkien enkanteen deialdia egiten den.
 • 2020ko azaroaren 13ko ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez Bonos y Obligaciones del Estado 2020ko azaroa zenbait jaulkipenen xedapenak zehartzen diren, eta haiei dagozkien enkanteen deialdia egiten den.
 • 2020ko urriaren 30eko ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez Bonos y Obligaciones del Estado 2020ko azaroa zenbait jaulkipenen xedapenak zehartzen diren, eta haiei dagozkien enkanteen deialdia egiten den.
 • 2020ko urriaren 21ko ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez kupoiaren ordainketari eta ematen duen kupoiari aplikatuko zaien indexazio-koefizientea zehazten den, inflazioari indexatutako hamar urterako Obligaciones del Estado sortuko dituzten, 2024ko azaroaren 30ean iraungiko dutenak, interes-aldi honetan zehar.
 • 2020ko urriaren 21ko ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez kupoiaren ordainketari eta ematen duen kupoiari aplikatuko zaien indexazio-koefizientea zehazten den, inflazioari indexatutako bost urterako Bonos del Estado sortuko dituzten, 2023ko azaroaren 30ean iraungiko dutenak, interes-aldi honetan zehar.
 • 2020ko urriaren 21ko ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez kupoiaren ordainketari eta ematen duen kupoiari aplikatuko zaien indexazio-koefizientea zehazten den, inflazioari indexatutako hamar urterako Obligaciones del Estado sortuko dituzten, 2027ko azaroaren 30ean iraungiko dutenak, interes-aldi honetan zehar.
 • 2020ko urriaren 21ko ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez kupoiaren ordainketari eta ematen duen kupoiari aplikatuko zaien indexazio-koefizientea zehazten den, inflazioari indexatutako bost urterako Bonos del Estado sortuko dituzten, 2021ko azaroaren 30ean iraungiko dutenak, interes-aldi honetan zehar.
 • 2020ko urriaren 21ko ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez kupoiaren ordainketari eta ematen duen kupoiari aplikatuko zaien indexazio-koefizientea zehazten den, inflazioari indexatutako Obligaciones del Estado sortuko dituzten, 2048ko azaroaren 30a, 2049ko azaroaren 30a eta 2050eko azaroaren 30a iraungiko dutenak, interes-aldi honetan zehar.
 • 2020ko urriaren 21ko ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez kupoiaren ordainketari eta ematen duen kupoiari aplikatuko zaien indexazio-koefizientea zehazten den, inflazioari indexatutako hamabost urterako Obligaciones del Estado sortuko dituzten, 2033ko azaroaren 30ean iraungiko dutenak, interes-aldi honetan zehar.
 • 2020ko urriaren 21ko ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez kupoiaren ordainketari eta ematen duen kupoiari aplikatuko zaien indexazio-koefizientea zehazten den, inflazioari indexatutako hamabost urterako Obligaciones del Estado sortuko dituzten, 2030eko azaroaren 30ean iraungiko dutenak, interes-aldi honetan zehar.
 • 2020ko urriaren 9ko ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez 2020ko urriaren Bonos del Estado-en hainbat jaulkipen xedatzen diren eta dagozkien enkanteetarako deialdiak egiten diren.
 • 2020ko irailaren 25ko ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez Bonos y Obligaciones del Estado 2020ko urrian zenbait jaulkipenen xedapenak zehartzen diren, eta haiei dagozkien enkanteen deialdia egiten den.
 • 2020ko irailaren 23ko ebazpena, Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, zeinaren bitartez 2020ko laugarren hiruhileko naturalerako urteko interes tasa eraginkorra argitaratzen duen, zenbait finantza aktiboren ezaugarri fiskalak zehazteko.
 • 2020ko irailaren 11ko ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez 2020ko irailean Bonos y Obligaciones del Estado-en hainbat jaulkipen xedatzen diren eta dagozkien enkanteetarako deialdiak egiten diren.2020ko irailaren 11ko ebazpena akatsen zuzenketa, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez 2020ko irailean Bonos y Obligaciones del Estado-en hainbat jaulkipen xedatzen diren eta dagozkien enkanteetarako deialdiak egiten diren.
 • 2020ko abuztuaren 28eko ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez 2020ko irailean Bonos y Obligaciones del Estado-en hainbat jaulkipen xedatzen diren eta dagozkien enkanteetarako deialdiak egiten diren.
 • 2020ko uztailaren 31ko ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez Bonos y Obligaciones del Estado 2020ko abuztuko jaulkipenak zehazten diren, eta haiei dagozkien enkanteen deialdia egiten den.
 • 2020ko uztailaren 10koa ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez Bonos y Obligaciones del Estado 2020ko uztaileko jaulkipenak zehazten diren, eta haiei dagozkien enkanteen deialdia egiten den.
 • 2020ko ekainaren 26ko ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez Bonos y Obligaciones del Estado 2020ko uztaileko jaulkipenak zehazten diren, eta haiei dagozkien enkanteen deialdia egiten den.
 • 2020ko ekainaren 25ko ebazpena, Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, zeinaren bitartez 2020ko bigarren sei-hileko naturalean egindako merkataritza operazioei aplikatzeko atzerapen-interes tasa legalak argitaratzen diren.
 • 2020ko ekainaren 25ko ebazpena, Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, zeinaren bitartez 2020ko hirugarren hiruhileko naturalerako urteko interes tasa eraginkorra argitaratzen duen, zenbait finantza aktiboren ezaugarri fiskalak zehazteko.
 • 2020ko ekainaren 12koa ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez Bonos y Obligaciones del Estado 2020ko ekainean zenbait jaulkipenen xedapenak zehartzen diren, eta haiei dagozkien enkanteen deialdia egiten den.
 • ETD/517/2020 Agindua, ekainaren 10ekoa, jaulkipen-emaitzak argitara ematen dituena eta 2020ko ekainaren sindikazio-prozeduraren bitartez jaulkitzen diren hogei urte Obligaciones del Estado-en ezaugarriak osatzen dituena.
 • ETD/511/2020 Agindua, ekainaren 9ko, sindikazio-prozeduraren bitartez hogei urte Obligaciones del Estado-ren jaulkipena egitea erabakitzen duena.
 • 2020ko maiatzaren 29ko ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez Bonos y Obligaciones del Estado 2020ko ekainean zenbait jaulkipenen xedapenak zehartzen diren, eta haiei dagozkien enkanteen deialdia egiten den.
 • 2020ko maiatzaren 15eko ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez Bonos y Obligaciones del Estado 2020ko maiatzean zenbait jaulkipenen xedapenak zehartzen diren, eta haiei dagozkien enkanteen deialdia egiten den.
 • 2020ko apirilaren 30eko ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez Bonos y Obligaciones del Estado 2020ko maiatzean zenbait jaulkipenen xedapenak zehartzen diren, eta haiei dagozkien enkanteen deialdia egiten den.
 • ETD/367/2020 Agindua, apirilaren 23koa, jaulkipen-emaitzak argitara ematen dituena eta 2020ko apirilaren sindikazio-prozeduraren bitartez jaulkitzen diren hamar urterako Obligaciones del Estado-en ezaugarriak osatzen dituena.
 • ETD/364/2020 Agindua, apirilaren 22koa, sindikazio-prozeduraren bitartez hamabost urterako Obligaciones del Estado-ren jaulkipena egitea erabakitzen duena.
 • 2020ko apirilaren 9koa ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez Bonos y Obligaciones del Estado 2020ko apirilean zenbait jaulkipenen xedapenak zehartzen diren, eta haiei dagozkien enkanteen deialdia egiten den.
 • 2020ko apirilaren 6koa ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, 2020ko urtarrilaren 21ko Ebazpena aldatzen duena; horren bidez, hiru, sei, bederatzi eta hamabi hilabeterako Letras del Tesoro baloreen jaulkipen batzuk, 2020. urtean eta 2021eko urtarrilean egitekoak, ezartzen dira; eta dagozkien enkante-deialdiak egiten dira.
 • Resolución de 3 de abril de 2020, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, por la que se actualiza el Anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales.
 • 2020ko martxoaren 31koa ebazpena, Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, zeinaren bitartez 2020ko bigarren hiruhileko naturalean aplikatuko den urteko benetako interes-tasa argitara ematen den, hainbat finantza-aktibo zerga gisa sailkatze aldera.
 • 2020ko martxoaren 27koa ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez Bonos y Obligaciones del Estado 2020ko apirilean zenbait jaulkipenen xedapenak zehartzen diren, eta haiei dagozkien enkanteen deialdia egiten den.
 • ETD/289/2020 Agindua, martxoaren 25koa, jaulkipen-emaitzak argitara ematen dituena eta 2020ko martxoean sindikazio-prozeduraren bitartez jaulkitzen diren zazpi urterako Obligaciones del Estado-en ezaugarriak osatzen dituena.
 • ETD/282/2020 Agindua, martxoaren 24koa, sindikazio-prozeduraren bitartez zazpi urterako Obligaciones del Estadoren jaulkipena egitea erabakitzen duena.
 • 2020ko martxoaren 13ko ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez Bonos y Obligaciones del Estado 2020ko martxoan zenbait jaulkipenen xedapenak zehartzen diren, eta haiei dagozkien enkanteen deialdia egiten den.
 • Corrección de errores de la Resolución de 4 de marzo de 2020, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, por la que se actualiza el Anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales.
 • Resolución de 4 de marzo de 2020, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, por la que se actualiza el Anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales.
 • 2020ko otsailaren 28ko ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez Bonos y Obligaciones del Estado 2020ko martxoan zenbait jaulkipenen xedapenak zehartzen diren, eta haiei dagozkien enkanteen deialdia egiten den.
 • ETD/170/2020 Agindua, otsailaren 26koa, jaulkipen-emaitzak argitara ematen dituena eta 2020ko martxoean sindikazio-prozeduraren bitartez jaulkitzen diren hogeita hamar urterako Obligaciones del Estado-en ezaugarriak osatzen dituena.
 • ETD/168/2020 Agindua, otsailaren 25koa, zeinaren bitartez sindikazio-prozeduraren bidez hogeita hamar urterako Obligaciones del Estado-en jaulkipena egitea xedatzen den.
 • 2020ko otsailaren 14eko ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez Bonos y Obligaciones del Estado 2020ko otsailean zenbait jaulkipenen xedapenak zehartzen diren, eta haiei dagozkien enkanteen deialdia egiten den.
 • 2020ko otsailaren 3ko ebazpena,, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, akatsak zuzentzea 2020ko urtarrilaren 31n, zeinaren bitartez Bonos y Obligaciones del Estado 2020ko otsailean zenbait jaulkipenen xedapenak zehartzen diren, eta haiei dagozkien enkanteen deialdia egiten den.
 • 2020ko urtarrilaren 31koa Ebazpena,, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez Bonos y Obligaciones del Estado 2020ko otsailean zenbait jaulkipenen xedapenak zehartzen diren, eta haiei dagozkien enkanteen deialdia egiten den.
 • 2020ko urtarrilaren 22ko Ebazpena,, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, 2020rako eta 2021ko urtarrilerako Bonos y Obligaciones del Estado enkante-egutegia argitaratzen duena.
 • 2020ko urtarrilaren 21ko ebazpena,, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, 2020 urtean eta 2021ko urtarrilean egin beharreko Letras del Tesoro-ren hainbat jaulkipen ezartzen dituena, hiru, sei, bederatzi eta hamabi hilabetera, eta egoki diren enkanteak deitzen dituena.
 • ETD/17/2020 Agindua, urtarrilaren 16ko,, jaulkipen-emaitzak argitara ematen dituena eta sindikazio-prozeduraren bitartez 2020ko martxoan jaulki diren hamabost urterako Obligaciones del Estado-ren ezaugarriak osatzen dituena.
 • 2020ko urtarrilaren 17ko ebazpena,, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez 2020ko urtarrilean Bonos y Obligaciones del Estadoren hainbat jaulkipen egitea erabakitzen den eta dagozkion enkanteetarako deialdiak egiten diren.
 • ETD/7/2020 Agindua, urtarrilaren 14koa,, sindikazio-prozeduraren bitartez hamar urterako Obligaciones del Estadoren jaulkipena egitea erabakitzen duena.
 • 2020ko urtarrilaren 3ko ebazpena,, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez 2020ko urtarrilean Bonos y Obligaciones del Estadoren hainbat jaulkipen egitea erabakitzen den eta dagozkion enkanteetarako deialdiak egiten diren.
 • 2019ko abenduaren 27ko ebazpena,, Secretaría General del Tesoro y Financiera Internacional. Beraren bidez argitaratu da 2020ko. urteko lehen sei hileko naturalean, merkataritza eragiketei aplikatzeko berandutze interes tasa legala.
 • 2019ko abenduaren 16ko ebazpena,, Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional , zeinaren bitartez 2020ko lehenengo hiruhileko naturalean aplikatuko den urteko benetako interes-tasa argitara ematen den, hainbat finantza-aktibo zerga gisa sailkatze aldera.
 • 2019ko azaroaren 29ko ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez Bonos y Obligaciones del Estado 2019ko abendua zenbait jaulkipenen xedapenak zehartzen diren, eta haiei dagozkien enkanteen deialdia egiten den.
 • 2019ko azaroaren 15ekoa ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez Bonos y Obligaciones del Estado 2019ko azaroa zenbait jaulkipenen xedapenak zehartzen diren, eta haiei dagozkien enkanteen deialdia egiten den.
 • 2019ko urriaren 31ko ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez Bonos y Obligaciones del Estado 2019ko azaroa zenbait jaulkipenen xedapenak zehartzen diren, eta haiei dagozkien enkanteen deialdia egiten den.
 • 2019ko urriaren 24ko ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez kupoiaren ordainketari eta ematen duen kupoiari aplikatuko zaien indexazio-koefizientea zehazten den, inflazioari indexatutako bost urterako Bonos del Estado sortuko dituzten, 2023ko azaroaren 30ean iraungiko dutenak, interes-aldi honetan zehar.
 • 2019ko urriaren 24ko ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez kupoiaren ordainketari eta ematen duen kupoiari aplikatuko zaien indexazio-koefizientea zehazten den, inflazioari indexatutako hamabost urterako Obligaciones del Estado sortuko dituzten, 2033ko azaroaren 30ean iraungiko dutenak, interes-aldi honetan zehar.
 • 2019ko urriaren 24ko ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez kupoiaren ordainketari eta ematen duen kupoiari aplikatuko zaien indexazio-koefizientea zehazten den, inflazioari indexatutako hamar urterako Obligaciones del Estado sortuko dituzten, 2027ko azaroaren 30ean iraungiko dutenak, interes-aldi honetan zehar.
 • 2019ko urriaren 24ko ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez kupoiaren ordainketari eta ematen duen kupoiari aplikatuko zaien indexazio-koefizientea zehazten den, inflazioari indexatutako hamabost urterako Obligaciones del Estado sortuko dituzten, 2030eko azaroaren 30ean iraungiko dutenak, interes-aldi honetan zehar.
 • 2019ko urriaren 24ko ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez kupoiaren ordainketari eta ematen duen kupoiari aplikatuko zaien indexazio-koefizientea zehazten den, inflazioari indexatutako hamar urterako Obligaciones del Estado sortuko dituzten, 2024ko azaroaren 30ean iraungiko dutenak, interes-aldi honetan zehar.
 • 2019ko urriaren 24ko ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez kupoiaren ordainketari eta ematen duen kupoiari aplikatuko zaien indexazio-koefizientea zehazten den, inflazioari indexatutako bost urterako Bonos del Estado sortuko dituzten, 2021eko azaroaren 30ean iraungiko dutenak, interes-aldi honetan zehar.
 • 2019ko urriaren 24ko ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez kupoiaren ordainketari eta ematen duen kupoiari aplikatuko zaien indexazio-koefizientea zehazten den, inflazioari indexatutako bost urterako Bonos del Estado sortuko dituzten, 2019ko azaroaren 30ean iraungiko dutenak, interes-aldi honetan zehar.
 • 2019ko urriaren 24ko ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez kupoiaren ordainketari eta ematen duen kupoiari aplikatuko zaien indexazio-koefizientea zehazten den, inflazioari indexatutako Obligaciones del Estado sortuko dituzten, 2048ko azaroaren 30a, 2049ko azaroaren 30a eta 2050eko azaroaren 30a iraungiko dutenak, interes-aldi honetan zehar.
 • 2019ko urriaren 11ko ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez Bonos y Obligaciones del Estado 2019ko urrian zenbait jaulkipenen xedapenak zehartzen diren, eta haiei dagozkien enkanteen deialdia egiten den.
 • 2019ko irailaren 27ko ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez Bonos y Obligaciones del Estado 2019ko urrian zenbait jaulkipenen xedapenak zehartzen diren, eta haiei dagozkien enkanteen deialdia egiten den.
 • 2019ko irailaren 26ko ebazpena, Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, zeinaren bitartez 2019ko laugarren hiruhileko naturalerako urteko interes tasa eraginkorra argitaratzen duen, zenbait finantza aktiboren ezaugarri fiskalak zehazteko.
 • 2019ko irailaren 13ko ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera-rena, zeinaren bitartez 2019ko irailean Bonos y Obligaciones del Estado-en hainbat jaulkipen xedatzen diren eta dagozkien enkanteetarako deialdiak egiten diren.
 • 2019ko abuztuaren 30eko ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera-rena, zeinaren bitartez 2019ko irailean Bonos y Obligaciones del Estado-en hainbat jaulkipen xedatzen diren eta dagozkien enkanteetarako deialdiak egiten diren.
 • 2019ko uztailaren 26ko ebazpena, Dirección General del Tesoro y Poliítica Financierarena, zeinaren bitartez Bonos y Obligaciones del Estado 2019ko abuztuan jaulkipenak zehazten diren, eta haiei dagozkien enkanteen deialdia egiten den.
 • 2019ko uztailaren 12koa ebazpena, Dirección General del Tesoro y Poliítica Financierarena, zeinaren bitartez Bonos y Obligaciones del Estado 2019ko uztaileko jaulkipenak zehazten diren, eta haiei dagozkien enkanteen deialdia egiten den.
 • 2019ko ekainaren 28ko ebazpena, Dirección General del Tesoro y Poliítica Financierarena, zeinaren bitartez Bonos y Obligaciones del Estado 2019ko uztaileko jaulkipenak zehazten diren, eta haiei dagozkien enkanteen deialdia egiten den.
 • 2019ko ekainaren 26ko ebazpena, Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, zeinaren bitartez 2019ko hirugarren hiruhileko naturalerako urteko interes tasa eraginkorra argitaratzen duen, zenbait finantza aktiboren ezaugarri fiskalak zehazteko.
 • 2019ko ekainaren 26ko ebazpena, Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, zeinaren bitartez 2019ko bigarren sei-hileko naturalean egindako merkataritza operazioei aplikatzeko atzerapen-interes tasa legalak argitaratzen diren.
 • 2019ko ekainaren 14koa ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez Bonos y Obligaciones del Estado 2019ko ekainean zenbait jaulkipenen xedapenak zehartzen diren, eta haiei dagozkien enkanteen deialdia egiten den.
 • ECE/646/2019 Agindua, ekainaren 13koa, jaulkipen-emaitzak argitara ematen dituena eta 2019ko urtarrilean sindikazio-prozeduraren bitartez jaulkitzen diren hamar urterako Obligaciones del Estado-en ezaugarriak osatzen dituena.
 • ECE/643/2019 Agindua, ekainaren 12koa, zeinaren bitartez Obligaciones del Estadoren sindikazio bidezko jaulkipena xedatzen den hurrengo hamar urteetarako.
 • Honako agindu honen akats-zuzenketa: Ekainaren 5eko ECE/615/2019 Agindua,, Obligaciones del Estado-ko hiru erreferentzia berriren jaulkitze-emaitzak argitara ematen dituena, Europako inflazioari indexatuta daudenak eta 2048an, 2049an, eta 2050ean, hurrenez hurren, amaitzen direnak, salmenta sinplearen eragiketaren bidez
 • ECE/615/2019 Agindua, ekainaren 5eko, Obligaciones del Estado-ko hiru erreferentzia berriren jaulkitze-emaitzak jakitera ematen dituena, Europako inflazioari indexatuta daudenak eta 2048an, 2049an, eta 2050ean, hurrenez hurren, amaitzen direnak, salmenta sinplearen eragiketaren bidez.
 • ECE/600/2019 Agindua, ekainaren 4ko, Obligaciones del Estado-ko hiru erreferentzia berriren lehenengo tarteak jaulkitzea ezartzen duenak, Europako inflazioari indexatuta daudenak eta 2048an, 2049an, eta 2050ean, hurrenez hurren, amaitzen direnak, salmenta sinplearen prozesuaren bidez.
 • 2019ko maiatzaren 31koa ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez Bonos y Obligaciones del Estado 2019ko ekainean zenbait jaulkipenen xedapenak zehartzen diren, eta haiei dagozkien enkanteen deialdia egiten den.
 • 2019ko maiatzaren 17koa ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez Bonos y Obligaciones del Estado 2019ko maiatzean zenbait jaulkipenen xedapenak zehartzen diren, eta haiei dagozkien enkanteen deialdia egiten den.
 • 2019ko maiatzaren 3ekoa ebazpena, , Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez Bonos y Obligaciones del Estado 2019ko maiatzean zenbait jaulkipenen xedapenak zehartzen diren, eta haiei dagozkien enkanteen deialdia egiten den.
 • 2019ko apirilaren 5ekoa ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez Bonos y Obligaciones del Estado 2019ko apirilean zenbait jaulkipenen xedapenak zehartzen diren, eta haiei dagozkien enkanteen deialdia egiten den.
 • 2019ko martxoaren 29koa ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez Bonos y Obligaciones del Estado 2019ko apirilean zenbait jaulkipenen xedapenak zehartzen diren, eta haiei dagozkien enkanteen deialdia egiten den.
 • 2019ko martxoaren 27koa Ebazpena, Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, zeinaren bitartez 2019ko bigarren hiruhileko naturalean aplikatuko den urteko benetako interes-tasa argitara ematen den, hainbat finantza-aktibo zerga gisa sailkatze aldera.
 • 2019ko martxoaren 15eko ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez Bonos y Obligaciones del Estado 2019ko martxoan zenbait jaulkipenen xedapenak zehartzen diren, eta haiei dagozkien enkanteen deialdia egiten den.
 • 2019ko martxoaren 1eko ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez Bonos y Obligaciones del Estado 2019ko martxoan zenbait jaulkipenen xedapenak zehartzen diren, eta haiei dagozkien enkanteen deialdia egiten den.
 • ECE/203/2019 Agindua, otsailaren 27koa, jaulkipen-emaitzak argitara ematen dituena eta sindikazio-prozeduraren bitartez 2019ko martxoan jaulki diren hamabost urterako Obligaciones del Estado-ren ezaugarriak osatzen dituena.
 • ECE/194/2019 Agindua, otsailaren 26koa, sindikazio-prozeduraren bitartez hamabost urterako Obligaciones del Estado-ren jaulkipena egitea erabakitzen duena.
 • 2019ko otsailaren 15eko ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez Bonos y Obligaciones del Estado 2019ko otsailean zenbait jaulkipenen xedapenak zehartzen diren, eta haiei dagozkien enkanteen deialdia egiten den.
 • 2019ko otsailaren 1eko ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez Bonos y Obligaciones del Estado 2019ko otsailean zenbait jaulkipenen xedapenak zehartzen diren, eta haiei dagozkien enkanteen deialdia egiten den.
 • ECE/43/2019 Agindua, urtarrilaren 23koa, jaulkipen-emaitzak argitara ematen dituena eta sindikazio-prozeduraren bitartez 2019ko martxoan jaulki diren hamabost urterako Obligaciones del Estado-ren ezaugarriak osatzen dituena.
 • 2019ko urtarrilaren 23ko Ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, 2019rako eta 2020ko urtarrilerako Bonos y Obligaciones del Estado enkante-egutegia argitaratzen duena.
 • ECE/39/2019 Agindua, urtarrilaren 22koa, sindikazio-prozeduraren bitartez hamabost urterako Obligaciones del Estado-ren jaulkipena egitea erabakitzen duena.
 • 2019ko urtarrilaren 22ko ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, 2019 urtean eta 2020ko urtarrilean egin beharreko Letras del Tesoro-ren hainbat jaulkipen ezartzen dituena, hiru, sei, bederatzi eta hamabi hilabetera, eta egoki diren enkanteak deitzen dituena.
 • ECE/27/2019 Agindua, urtarrilaren 21ekoa, zeinaren bitartez 2019ko zehar eta 2020ko urtarrilean Deuda del Estado sortzea xedatzen den eta Estatuko diruzaintza kudeatzeko eragiketak baimentzen diren.
 • 2019ko urtarrilaren 11ko ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez 2019ko urtarrilean Bonos y Obligaciones del Estadoren hainbat jaulkipen egitea erabakitzen den eta dagozkion enkanteetarako deialdiak egiten diren.
 • 2018ko abenduaren 28ko ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez 2019ko urtarrilean Bonos y Obligaciones del Estadoren hainbat jaulkipen egitea erabakitzen den eta dagozkion enkanteetarako deialdiak egiten diren.
 • 2018ko abenduaren 19ko Ebazpena, Secretaría General del Tesoro y Financiera Internacional. Beraren bidez argitaratu da 2019. urteko lehen sei hileko naturalean, merkataritza eragiketei aplikatzeko berandutze interes tasa legala.
 • 2018ko abenduaren 19ko Ebazpena, Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional , zeinaren bitartez 2019ko lehenengo hiruhileko naturalean aplikatuko den urteko benetako interes-tasa argitara ematen den, hainbat finantza-aktibo zerga gisa sailkatze aldera.
 • 2018ko azaroaren 30eko ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez Bonos y Obligaciones del Estado 2018ko abendua zenbait jaulkipenen xedapenak zehartzen diren, eta haiei dagozkien enkanteen deialdia egiten den.
 • 2018ko azaroaren 16ko ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez Bonos y Obligaciones del Estado 2018ko azaroa zenbait jaulkipenen xedapenak zehartzen diren, eta haiei dagozkien enkanteen deialdia egiten den.
 • 2018ko azaroaren 2ko ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez Bonos y Obligaciones del Estado 2018ko azaroa zenbait jaulkipenen xedapenak zehartzen diren, eta haiei dagozkien enkanteen deialdia egiten den.
 • 2018ko urriaren 19ko Ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez kupoiaren ordainketari eta ematen duen kupoiari aplikatuko zaien indexazio-koefizientea zehazten den, inflazioari indexatutako bost urterako Bonos del Estado sortuko dituzten, 2019ko azaroaren 30ean iraungiko dutenak, interes-aldi honetan zehar.
 • 2018ko urriaren 19ko Ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez kupoiaren ordainketari eta ematen duen kupoiari aplikatuko zaien indexazio-koefizientea zehazten den, inflazioari indexatutako hamabost urterako Obligaciones del Estado sortuko dituzten, 2033ko azaroaren 30ean iraungiko dutenak, interes-aldi honetan zehar.
 • 2018ko urriaren 19ko Ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez kupoiaren ordainketari eta ematen duen kupoiari aplikatuko zaien indexazio-koefizientea zehazten den, inflazioari indexatutako bost urterako Bonos del Estado sortuko dituzten, 2021eko azaroaren 30ean iraungiko dutenak, interes-aldi honetan zehar.
 • 2018ko urriaren 19ko Ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez kupoiaren ordainketari eta ematen duen kupoiari aplikatuko zaien indexazio-koefizientea zehazten den, inflazioari indexatutako hamabost urterako Obligaciones del Estado sortuko dituzten, 2030eko azaroaren 30ean iraungiko dutenak, interes-aldi honetan zehar.
 • 2018ko urriaren 19ko Ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez kupoiaren ordainketari eta ematen duen kupoiari aplikatuko zaien indexazio-koefizientea zehazten den, inflazioari indexatutako hamar urterako Obligaciones del Estado sortuko dituzten, 2024ko azaroaren 30ean iraungiko dutenak, interes-aldi honetan zehar.
 • 2018ko urriaren 19ko ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez kupoiaren ordainketari eta ematen duen kupoiari aplikatuko zaien indexazio-koefizientea zehazten den, inflazioari indexatutako bost urterako Bonos del Estado sortuko dituzten, 2023ko azaroaren 30ean iraungiko dutenak, interes-aldi honetan zehar.
 • 2018ko urriaren 19ko Ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez kupoiaren ordainketari eta ematen duen kupoiari aplikatuko zaien indexazio-koefizientea zehazten den, inflazioari indexatutako hamar urterako Obligaciones del Estado sortuko dituzten, 2027ko azaroaren 30ean iraungiko dutenak, interes-aldi honetan zehar.
 • 2018ko urriaren 11ko ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez Bonos y Obligaciones del Estado 2018ko urrian zenbait jaulkipenen xedapenak zehartzen diren, eta haiei dagozkien enkanteen deialdia egiten den.
 • 2018ko irailaren 28ko ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez Bonos y Obligaciones del Estado 2018ko urrian zenbait jaulkipenen xedapenak zehartzen diren, eta haiei dagozkien enkanteen deialdia egiten den.
 • 2018ko irailaren 26ko ebazpena, Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, zeinaren bitartez 2018ko laugarren hiruhileko naturalerako urteko interes tasa eraginkorra argitaratzen duen, zenbait finantza aktiboren ezaugarri fiskalak zehazteko.
 • 2018ko irailaren 14ko Ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera-rena, zeinaren bitartez 2018ko irailean Bonos y Obligaciones del Estado-en hainbat jaulkipen xedatzen diren eta dagozkien enkanteetarako deialdiak egiten diren.
 • ECE/940/2018 Agindua, irailaren 12koa, zeinaren bitartez jaulkipen-emaitzak argitara ematen diren eta 2018ko irailean sindikazio-prozeduraren bitartez jaulki ziren inflazioaren arabera indexatutako hamabost urterako Obligaciones del Estado-en ezaugarriak osatzen diren.
 • ECE/930/2018 Agindua, irailaren 11koa, zeinaren bitartez inflazioaren arabera indexatutako hamabost urterako Obligaciones del Estado-en jaulkipena egitea erabakitzen den, sindikazio-prozeduraren bitartez.
 • ECE/909/2018 Agindua, irailaren 3koa, zeinaren bitartez aldatu egiten da EIC/1300/2017 Agindua, abenduaren 27koa, zeinaren bitartez 2018an zehar eta 2019ko urtarrilean Deuda del Estado sortzea xedatzen den eta Estatuko diruzaintza kudeatzeko eragiketak baimentzen diren.
 • 2018ko abuztuaren 31ko Ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera-rena, zeinaren bitartez 2018ko irailean Bonos y Obligaciones del Estado-en hainbat jaulkipen xedatzen diren eta dagozkien enkanteetarako deialdiak egiten diren.
 • 2018ko uztailaren 27ko Ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera-rena, zeinaren bitartez 2018ko abuztuan Bonos y Obligaciones del Estado-en hainbat jaulkipen xedatzen diren eta dagozkien enkanteetarako deialdiak egiten diren.
 • 2018ko uztailaren 13 ebazpena, Dirección General del Tesoro y Poliítica Financierarena, zeinaren bitartez Bonos y Obligaciones del Estado 2018ko uztaileko jaulkipenak zehazten diren, eta haiei dagozkien enkanteen deialdia egiten den.
 • 2018ko ekainaren 29ko ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez Bonos y Obligaciones del Estado 2018ko uztaileko zenbait jaulkipenen xedapenak zehartzen diren, eta haiei dagozkien enkanteen deialdia egiten den.
 • ECE/684/2018 agindua, ekainaren 27koa, zeinaren bitartez argitara ateratzen dituzten 2018ko uztaileko Obligaciones del Estado hamar urterako sindikazio prozedura bitartezko jaulkipenen emaitzak eta haien ezaugarriak.
 • 2018ko ekainaren 27ko ebazpena, Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, zeinaren bitartez 2018ko hirugarren hiruhileko naturalerako urteko interes tasa eraginkorra argitaratzen duen, zenbait finantza aktiboren ezaugarri fiskalak zehazteko.
 • 2018ko ekainaren 27ko ebazpena, Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, zeinaren bitartez 2018ko bigarren sei-hileko naturalean egindako merkataritza operazioei aplikatzeko atzerapen-interes tasa legalak argitaratzen diren.
 • ECE/679/2018 agindua, ekainaren 26koa, zeinaren bitartez Obligaciones del Estado hamar urtera sindikazio prozedura bidez jaulkitzea ebazten duen.
 • 2018ko ekainaren 15eko Ebazpena, Dirección General del Tesororena, zeinaren bitartez 2018ko ekainean Bonos y Obligaciones del Estadoren hainbat jaulkipen xedatzen diren eta dagozkien enkanteetarako deialdiak egiten diren.
 • 2018ko ekainaren 1eko Ebazpena, Dirección General del Tesororena, zeinaren bitartez 2018ko ekainean Bonos y Obligaciones del Estadoren hainbat jaulkipen xedatzen diren eta dagozkien enkanteetarako deialdiak egiten diren.
 • 2018ko maiatzaren 11ko Ebazpena, Dirección General del Tesororena, zeinaren bitartez 2018ko maiatzean Bonos y Obligaciones del Estadoren hainbat jaulkipen xedatzen diren eta dagozkien enkanteetarako deialdiak egiten diren.
 • 2018ko apirilaren 27ko Ebazpena, Dirección General del Tesoro-rena, zeinaren bitartez 2018ko maiatzean Bonos y Obligaciones del Estado-en hainbat jaulkipen xedatzen diren eta dagozkien enkanteetarako deialdiak egiten diren.
 • 2018ko apirilaren 13ko Ebazpena, Dirección General del Tesoro-rena, zeinaren bitartez 2018ko apirilean Bonos y Obligaciones del Estado-en hainbat jaulkipen xedatzen diren eta dagozkien enkanteetarako deialdiak egiten diren..
 • 2018ko martxoaren 28ko Ebazpena, Dirección General del Tesoro-rena, zeinaren bitartez 2018ko apirilean Bonos y Obligaciones del Estado-en hainbat jaulkipen xedatzen diren eta dagozkien enkanteetarako deialdiak egiten diren.
 • 2018ko martxoaren 23ko Ebazpena, Secretaría General del Tesoro y Política Financiera-rena, zeinaren bitartez 2018ko bigarren hiruhileko naturalean aplikatuko den urteko benetako interes-tasa argitara ematen den, hainbat finantza-aktibo zerga gisa sailkatze aldera.
 • 2018ko martxoaren 9ko Ebazpena, Dirección General del Tesoro-rena, zeinaren bitartez 2018ko martxoan Bonos y Obligaciones del Estado-en hainbat jaulkipen xedatzen diren eta dagozkien enkanteetarako deialdiak egiten diren.
 • 2018ko otsailaren 27ko Ebazpena, Dirección General del Tesoro-rena, zeinaren bitartez Bonos del Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores-ek sortuko dituzten interesen tasari dagokionez, hurrengo interes-aldirako interes-tasa aldakorra xedatzen den, epemuga 2018ko maiatzaren 31 izanik.
 • 2018ko otsailaren 23ko Ebazpena, Dirección General del Tesoro-rena, zeinaren bitartez 2018ko martxoan Bonos y Obligaciones del Estado-en hainbat jaulkipen egitea xedatzen den eta dagozkion enkanteetarako deialdiak egiten diren.
 • EIC/167/2018 Agindua, otsailaren 21ekoa, zeinaren bitartez jaulkipen-emaitzak argitara ematen diren eta sindikazio-prozeduraren bidez 2018ko otsailean jaulkitako hogeita hamar urterako Obligaciones del Estado-en ezaugarriak osatzen diren.
 • EIC/145/2018 Agindua, otsailaren 20koa, zeinaren bitartez sindikazio-prozeduraren bidez hogeita hamar urterako Obligaciones del Estado-en jaulkipena egitea xedatzen den.
 • 2018ko otsailaren 9ko Ebazpena, Dirección General del Tesoro-rena, zeinaren bitartez 2018ko otsailean Bonos y Obligaciones del Estado-en hainbat jaulkipen egitea xedatzen den eta dagozkion enkanteetarako deialdiak egiten diren.
 • 2018ko urtarrilaren 26ko Ebazpena, Dirección General del Tesororena, zeinaren bitartez 2018ko otsailean Bonos y Obligaciones del Estadoren hainbat jaulkipen egitea erabakitzen den eta dagozkion enkanteetarako deialdiak egiten diren.
 • EIC/40/2018 Agindua, urtarrilaren 24koa, jaulkipen-emaitzak argitara ematen dituena eta sindikazio-prozeduraren bitartez 2018ko urtarrilean jaulkiko diren hamar urterako Obligaciones del Estadoren ezaugarriak osatzen dituena.
 • EIC/38/2018 Agindua, urtarrilaren 23koa, sindikazio-prozeduraren bitartez hamar urterako Obligaciones del Estadoren jaulkipena egitea erabakitzen duena.
 • 2018ko urtarrilaren 12ko Ebazpena, Dirección General del Tesororena, zeinaren bitartez 2018ko urtarrilean Bonos y Obligaciones del Estadoren hainbat jaulkipen egitea erabakitzen den eta dagozkion enkanteetarako deialdiak egiten diren.
 • 2018ko urtarrilaren 9ko Ebazpena, Dirección General del Tesororena, zeinaren bitartez 2018an eta 2019ko urtarrilean egingo diren hiru, sei, bederatzi eta hamabi hilabeterako Letras del Tesororen jaulkipen zehatz batzuk ezartzen diren eta dagozkien enkanteetarako deialdiak egiten diren.
 • 2018ko urtarrilaren 8ko Ebazpena, Dirección General del Tesororena, zeinaren bitartez 2018rako eta 2019ko urtarrilean egingo diren Bonos y Obligaciones del Estadoren enkanteen egutegia argitaratzen den.
 • Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales.

 • Resolución de 26 de diciembre de 2017, conjunta de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera y la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se establecen las especialidades para la realización de los ingresos de determinados recursos no tributarios ni aduaneros cuando el deudo reside en el extranjero.
 • Resolución de 7 de julio de 2016, conjunta de la Intervención General de la Administración del Estado y de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se regula el procedimiento para la realización de ciertos pagos a través de agentes mediadores.
 • Resolución de 22 de febrero de 2011, conjunta de la Intervención General de la Administración del Estado y de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera por la que se regula el procedimiento de pagos en divisas.
 • Real Decreto 938/2005, de 29 de julio, por el que se dictan normas sobre el seguimiento y aplicación contable de los fondos disponibles en los servicios del exterior.
 • ORDEN PRE/1576/2002, de 19 de junio, por la que se regula el procedimiento para el pago de obligaciones de la Administración General del Estado.
 • Orden de 6 de febrero de 1995, sobre ordenación del pago y pago material en divisas.
 • Real Decreto 591/1993, de 23 de abril, por el que se regulan determinados aspectos relacionados con la gestión de gastos y pagos en el exterior.

 • Real Decreto 191/2016, de 6 de mayo, por el que se regula la devolución de ingresos indebidos no tributarios ni aduaneros de la Hacienda Pública estatal.

 • Resolución de 23 de diciembre de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se establecen las condiciones generales aplicables a las operaciones de colocación de saldos en cuentas tesoreras remuneradas en entidades distintas del Banco de España y por la que se regula el procedimiento para su concertación.
 • Resolución de 11 de marzo de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se establecen las condiciones generales aplicables a las operaciones de depósito en entidades distintas del Banco de España y por la que se regula el procedimiento para su concertación.
 • Resolución de 12 de diciembre de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se establecen las condiciones generales aplicables a las operaciones de adquisición temporal de activos para la gestión de la liquidez del Tesoro Público en el Banco de España y por la que se regula el procedimiento para su concertación.
 • Orden EHA/333/2006, de 9 de febrero, por la que se establecen los supuestos en los que la Dirección General del Tesoro y Política Financiera podrá autorizar la apertura de cuentas de situación de fondos del Tesoro Público fuera del Banco de España.
 • Orden EHA/4261/2004, de 27 de diciembre, por la que se aprueba el Presupuesto monetario correspondiente al ejercicio 2005.
 • Orden PRE/1576/2002, de 19 de junio, por la que se regula el procedimiento para el pago de obligaciones de la Administración General del Estado.

 • Orden de 12 de septiembre de 1996, por la que se regulan los flujos financieros entre la Comunidad Europea y la Administración General del Estado.

 • Orden ETD/904/2021, de 12 de agosto, por la que se aprueban los modelos para la presentación de documentos en papel ante la Caja General de Depósitos., Esta orden ministerial aprueba los modelos para la presentación de documentos en papel ante la Caja General de Depósitos cuando, por causas excepcionales, no puedan presentarse los documentos por los procedimientos electrónicos establecidos.
 • Real Decreto 937/2020, de 27 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Caja General de Depósitos.
 • Resolución de 26 de diciembre de 2017, conjunta de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera y la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se dictan instrucciones para la cumplimentación de los modelos 060 y 069 en los casos en que el obligado al pago carezca de número de identificación fiscal (NIF) o número de identificación de extranjeros (NIE).
 • Orden PRE/1064/2016, de 29 de junio, por la que se desarrolla parcialmente el Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, en lo relativo al procedimiento de recaudación de recursos no tributarios ni aduaneros de titularidad de la Administración General del Estado a través de entidades colaboradoras.
 • RESOLUCIÓN de 6 de abril de 2010, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se regula el procedimiento de consulta, a través de Internet, de apoderados para la constitución de garantías en la Caja General de Depósitos.
 • RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 2008, conjunta de la Intervención General de la Administración del Estado y de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera por la que se desarrolla la Orden PRE/3662/2003, de 29 de diciembre, que regula un nuevo procedimiento de recaudación de los ingresos no tributarios recaudados por las Delegaciones de Economía y Hacienda y de los ingresos en efectivo en la Caja General de Depósitos y sus sucursales, para atribuir la facultad de expedición del documento de ingreso 060 a todos los órganos y entidades del sector público estatal.
 • Orden EHA/3291/2008, de 7 de noviembre, por la que se establece el procedimiento de comunicación por las entidades financieras depositarias de bienes muebles y saldos abandonados.
 • RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 2008, conjunta de la Intervención General de la Administración del Estado y de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera por la que se desarrolla la Orden PRE/3662/2003, de 29 de diciembre, que regula un nuevo procedimiento de recaudación de los ingresos no tributarios recaudados por las Delegaciones de Economía y Hacienda y de los ingresos en efectivo en la Caja General de Depósitos y sus sucursales, determinándose el procedimiento a seguir para la expedición de los documentos de ingreso 069 a que se refiere el apartado sexto de la citada Orden Ministerial y para la comunicación de las liquidaciones a las Delegaciones de Economía y Hacienda.
 • RESOLUCIÓN de 28 de abril de 2005, conjunta de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera y de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se dictan instrucciones para la cumplimentación de los modelos de los documentos de ingreso aprobados por la orden PRE/3662/2003, de 29 de diciembre, en aquellos casos en los que el obligado al pago sea un extranjero que carezca de número o código de identificación fiscal español.
 • Ley 38/2006, de 7 de diciembre, reguladora de la gestión de la deuda externa
 • Real Decreto 609/2023, de 11 de julio, por el que se crea el Registro Central de Titularidades Reales y se aprueba su Reglamento.
 • Orden ETD/1217/2022, de 29 de noviembre de 2022, por la que se regulan las declaraciones de movimientos de medios de pago en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
 • Reglamento de ejecución (UE) 2021/776 de la comisión de 11 de mayo de 2021 , por el que se establecen los modelos de determinados formularios, así como las normas técnicas para el intercambio efectivo de información en virtud del Reglamento (UE) 2018/1672 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a los controles de la entrada o salida de efectivo de la Unión.
 • DIRECTIVA (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo y del Consejo de 20 de junio de 2019 , por la que se establecen normas destinadas a facilitar el uso de información financiera y de otro tipo para la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales y por la que se deroga la Decisión 2000/642/JAI del Consejo.
 • Reglamento de Ejecución (UE) 2019/855 del Consejo, de 27 de mayo de 2019, por el que se aplica el Reglamento (UE) nº 267/2012 relativo a medidas restrictivas contra Irán.
 • Reglamento (UE) 2019/880 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, relativo a la introducción y la importación de bienes culturales.
 • REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2019/758 DE LA COMISIÓN de 31 de enero de 2019, por el que se completa la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación sobre las medidas mínimas y el tipo de medidas adicionales que han de adoptar las entidades de crédito y financieras para atenuar el riesgo de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo en determinados terceros países.
 • Reglamento (UE) 2018/1672 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2018, relativo a los controles de la entrada o salida de efectivo de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1889/2005.
 • Directiva (UE) 2018/1673 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales mediante el Derecho penal.
 • DIRECTIVA (UE) 2018/843 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva (UE) 2015/849 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifican las Directivas 2009/138/CE y 2013/36/UE.
 • REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2018/1108 DE LA COMISIÓN de 7 de mayo de 2018, por el que se completa la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo con normas técnicas de regulación de los criterios para la designación de puntos de contacto centrales para los emisores de dinero electrónico y los proveedores de servicios de pago y con normas sobre sus funciones.
 • Reglamento Delegado (UE) 2018/212 de la Comisión, de 13 de diciembre de 2017, por el que se modifica el Reglamento Delegado (UE) 2016/1675 por el que se completa la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a la adición de Sri Lanka, Trinidad y Tobago y Túnez en el cuadro que figura en el punto I del anexo.
 • Reglamento Delegado (UE) 2018/105 de la Comisión, de 27 de octubre de 2017, por el que se modifica el Reglamento Delegado (UE) 2016/1675 con el fin de incorporar a Etiopía en la lista de terceros países de alto riesgo del cuadro del punto I del anexo.
 • Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017, relativa a la lucha contra el terrorismo y por la que se sustituye la Decisión marco 2002/475/JAI del Consejo y se modifica la Decisión 2005/671/JAI del Consejo.
 • Reglamento Delegado (UE) 2016/1675 de la Comisión, de 14 de julio de 2016, por el que se completa la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo identificando los terceros países de alto riesgo con deficiencias estratégicas.
 • Orden ECC/2402/2015, de 11 de noviembre, por la que se crea el Órgano Centralizado de Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles.
 • Real Decreto 948/2015, de 23 de octubre, por el que se regula la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos.
 • Orden ECC/2314/2015, de 20 de octubre, por la que se determina la fecha de entrada en funcionamiento del Fichero de Titularidades Financieras.
 • Real Decreto 413/2015, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo.
 • EUROPAKO PARALMENTU ETA KONTSEILUKO 2015eko maiatzaren 20ko 2015/849 ARAUDIA (EB), kapitalak zuritzeko edo terrorismoa finantzatzeko finantza sistema erabiltzea prebenitzeari buruzkoa, eta Europako Paramentu eta Kontseiluko 648/2012 zenbakidun Araudia (EB) aldatu zuena, eta Europako Parlamentu eta Kontseiluko 2005/60/CE Araua eta Batzordeko 2006/70/CE Araua baliogabetu zituena.
 • EUROPAKO PARLAMENTU ETA KONTSEILUKO 2015eko maiatzaren 20ko 2015/847 ARAUDIA (EB), funtsen transferentziekin baterako informazioari buruzkoa eta 1781/2006 zenbakidun Araudia (EB) baliogabetu zuena.
 • Orden ECC/2503/2014, de 29 de diciembre, por la que se crea el fichero de datos de carácter personal denominado «Fichero de Titularidades Financieras».
 • 304/2014 Errege Dekretua, maiatzaren 5ekoa, zeinaren bitartez 10/2010 Legearen araudia, apirilaren 28koa, onesten den, kapitalen zuritzearen eta terrorismoaren finantzazioaren prebentzioaren ingurukoa.
 • 2012ko abuztuaren 10eko ebazpena, Tesoro eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiarena, zeinaren bitartez 2012ko uztailaren 17ko Akordioa argitaratzen den, Kapitalak zuritzearen eta arau-hauste monetarioen prebentziorako Batzordearena, non kapitalen zuritzea eta terrorismoaren finantzazioa prebenitzeko espainiar legeria zehazten den.
 • Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego.
 • Orden EHA/1464/2010, de 28 de mayo, por la que se modifica la Orden ECO/2652/2002, de 24 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de comunicación de operaciones en relación con determinados países al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
 • 10/2010 legea, apirilaren 28koa, kapitala zuritzea eta terrorismoaren finantzazioaren prebentzioaren ingurukoa.
 • Ley 4/2010, de 10 de marzo, para la ejecución en la Unión Europea de resoluciones judiciales de decomiso.
 • Orden EHA/114/2008, de 29 de enero, reguladora del cumplimiento de determinadas obligaciones de los notarios en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales.
 • EHA/2444/2007 agindua, uztailaren 31ekoa, zeinaren bitartez 19/1993 Legearen Araudia garatzen den, abenduaren 28koa, kapitalak zuritzearen prebentziorako hainbat neurriren ingurukoa, 925/1995 Errege Dekretuan onartua, ekainaren 9koa, kapitalen zuritzearen prebentziorako zehaztutako prozedurei eta barne-kontroleko eta komunikazioko organoei buruzko kanpo-adituaren txostenean oinarrituta.
 • EHA/2619/2006 agindua, uztailaren 28koa, zeinaren bitartez moneta aldaketa jarduera edo transferentzien kudeaketa atzerriko herrialdeekin egiten duten subjektuen kapitalen zuritzearen prebentziorako zenbait obligazio garatzen diren.
 • EHA/1439/2006 agindua, maiatzaren 3koa, zeinak kapitalak zuritzearen prebentzioko arloan ordaintzeko erabilitako moduetako mugimenduen aitorpena arautzen duen
 • EHA/2963/2005 agindua, irailaren 20koa, zeinak Notariotzaren Kontseilu Nagusian kapitalak zuritzearen inguruan prebentziorako Organo Zentralizatua arautzen duen.
 • 19/2003 legea, uztailaren 4koa, kapitalen mugimenduen erregimen juridikoarena eta atzerriko herrialdeekin transakzio ekonomikoena.
 • ECO/2652/2002 ordena, urriaren 24koa, zeinaren bitartez Kapitalak Zuritzearen eta Arau-hauste monetarioen Prebentziorako Batzordearen Zerbitzu Betearazleari zenbait herrialderen eragiketak jakinarazteko obligazioa garatzen den.
 • Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
 • 1080/1991 Errege Dekretua, uztailaren 5ekoa, zeinaren bitartez 17/1991 Legearen, maiatzaren 27koa, Zerga-neurri premiazkoena, 2 eta 3 artikuluek, 4. zenbakian, biltzen dituen herrialdeak edo lurraldeak zehazten diren, eta baita 31/1990 Legearen 62. artikuluan, abenduaren 27koa, 1991ko Estatuko Aurrekontu Orokorrena zehazten direnak ere.
 • Código de la Ordenación de los Mercados Financieros
 • Código de la Operativa de los Mercados Financieros
 • Código de Cumplimiento Normativo en Entidades Financieras
 • Código de las Entidades de los Mercados Financieros
 • Código de Títulos y Valores
 • Código del Mercado Bancario
 • Código del Mercado de Valores
 • Anteproyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, probado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y otras normas financieras, para adaptarlas a la Directiva (UE) 2017/828 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2017, por la que se modifica la Directiva 2007/36/CE en lo que respecta al fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas.
 • Seleccione las opciones de búsqueda y haga click en Aplicar para obtener resultados.