Normas Tramitadas

Resoluciones

 • de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se disponen determinadas emisiones de Bonos y Obligaciones del Estado en el mes de octubre de 2019 y se convocan las correspondientes subastas.
 • Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez Bonos y Obligaciones del Estado 2019ko urrian zenbait jaulkipenen xedapenak zehartzen diren, eta haiei dagozkien enkanteen deialdia egiten den.
 • Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, zeinaren bitartez 2019ko laugarren hiruhileko naturalerako urteko interes tasa eraginkorra argitaratzen duen, zenbait finantza aktiboren ezaugarri fiskalak zehazteko.
 • Dirección General del Tesoro y Política Financiera-rena, zeinaren bitartez 2019ko irailean Bonos y Obligaciones del Estado-en hainbat jaulkipen xedatzen diren eta dagozkien enkanteetarako deialdiak egiten diren.
 • Dirección General del Tesoro y Política Financiera-rena, zeinaren bitartez 2019ko irailean Bonos y Obligaciones del Estado-en hainbat jaulkipen xedatzen diren eta dagozkien enkanteetarako deialdiak egiten diren.
 • Dirección General del Tesoro y Poliítica Financierarena, zeinaren bitartez Bonos y Obligaciones del Estado 2019ko abuztuan jaulkipenak zehazten diren, eta haiei dagozkien enkanteen deialdia egiten den.
 • Dirección General del Tesoro y Poliítica Financierarena, zeinaren bitartez Bonos y Obligaciones del Estado 2019ko uztaileko jaulkipenak zehazten diren, eta haiei dagozkien enkanteen deialdia egiten den.
 • Dirección General del Tesoro y Poliítica Financierarena, zeinaren bitartez Bonos y Obligaciones del Estado 2019ko uztaileko jaulkipenak zehazten diren, eta haiei dagozkien enkanteen deialdia egiten den.
 • Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, zeinaren bitartez 2019ko hirugarren hiruhileko naturalerako urteko interes tasa eraginkorra argitaratzen duen, zenbait finantza aktiboren ezaugarri fiskalak zehazteko.
 • Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, zeinaren bitartez 2019ko bigarren sei-hileko naturalean egindako merkataritza operazioei aplikatzeko atzerapen-interes tasa legalak argitaratzen diren.
 • Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez Bonos y Obligaciones del Estado 2019ko ekainean zenbait jaulkipenen xedapenak zehartzen diren, eta haiei dagozkien enkanteen deialdia egiten den.
 • Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez Bonos y Obligaciones del Estado 2019ko ekainean zenbait jaulkipenen xedapenak zehartzen diren, eta haiei dagozkien enkanteen deialdia egiten den.
 • Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez Bonos y Obligaciones del Estado 2019ko maiatzean zenbait jaulkipenen xedapenak zehartzen diren, eta haiei dagozkien enkanteen deialdia egiten den.
 • Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez Bonos y Obligaciones del Estado 2019ko maiatzean zenbait jaulkipenen xedapenak zehartzen diren, eta haiei dagozkien enkanteen deialdia egiten den.
 • Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez Bonos y Obligaciones del Estado 2019ko apirilean zenbait jaulkipenen xedapenak zehartzen diren, eta haiei dagozkien enkanteen deialdia egiten den.
 • Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez Bonos y Obligaciones del Estado 2019ko apirilean zenbait jaulkipenen xedapenak zehartzen diren, eta haiei dagozkien enkanteen deialdia egiten den.
 • Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, zeinaren bitartez 2019ko bigarren hiruhileko naturalean aplikatuko den urteko benetako interes-tasa argitara ematen den, hainbat finantza-aktibo zerga gisa sailkatze aldera.
 • Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez Bonos y Obligaciones del Estado 2019ko martxoan zenbait jaulkipenen xedapenak zehartzen diren, eta haiei dagozkien enkanteen deialdia egiten den.
 • Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez Bonos y Obligaciones del Estado 2019ko martxoan zenbait jaulkipenen xedapenak zehartzen diren, eta haiei dagozkien enkanteen deialdia egiten den.
 • Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez Bonos y Obligaciones del Estado 2019ko otsailean zenbait jaulkipenen xedapenak zehartzen diren, eta haiei dagozkien enkanteen deialdia egiten den.
 • Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez Bonos y Obligaciones del Estado 2019ko otsailean zenbait jaulkipenen xedapenak zehartzen diren, eta haiei dagozkien enkanteen deialdia egiten den.
 • Dirección General del Tesoro y Política Financiera, 2019rako eta 2020ko urtarrilerako Bonos y Obligaciones del Estado enkante-egutegia argitaratzen duena.
 • Dirección General del Tesoro y Política Financiera, 2019 urtean eta 2020ko urtarrilean egin beharreko Letras del Tesoro-ren hainbat jaulkipen ezartzen dituena, hiru, sei, bederatzi eta hamabi hilabetera, eta egoki diren enkanteak deitzen dituena.
 • Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez 2019ko urtarrilean Bonos y Obligaciones del Estadoren hainbat jaulkipen egitea erabakitzen den eta dagozkion enkanteetarako deialdiak egiten diren.
 • Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez 2019ko urtarrilean Bonos y Obligaciones del Estadoren hainbat jaulkipen egitea erabakitzen den eta dagozkion enkanteetarako deialdiak egiten diren.
 • Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional , zeinaren bitartez 2019ko lehenengo hiruhileko naturalean aplikatuko den urteko benetako interes-tasa argitara ematen den, hainbat finantza-aktibo zerga gisa sailkatze aldera.
 • Secretaría General del Tesoro y Financiera Internacional. Beraren bidez argitaratu da 2019. urteko lehen sei hileko naturalean, merkataritza eragiketei aplikatzeko berandutze interes tasa legala.
 • Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez Bonos y Obligaciones del Estado 2018ko abendua zenbait jaulkipenen xedapenak zehartzen diren, eta haiei dagozkien enkanteen deialdia egiten den.
 • Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez Bonos y Obligaciones del Estado 2018ko azaroa zenbait jaulkipenen xedapenak zehartzen diren, eta haiei dagozkien enkanteen deialdia egiten den.
 • Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez Bonos y Obligaciones del Estado 2018ko azaroa zenbait jaulkipenen xedapenak zehartzen diren, eta haiei dagozkien enkanteen deialdia egiten den.
 • Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez kupoiaren ordainketari eta ematen duen kupoiari aplikatuko zaien indexazio-koefizientea zehazten den, inflazioari indexatutako hamabost urterako Obligaciones del Estado sortuko dituzten, 2033ko azaroaren 30ean iraungiko dutenak, interes-aldi honetan zehar.
 • Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez kupoiaren ordainketari eta ematen duen kupoiari aplikatuko zaien indexazio-koefizientea zehazten den, inflazioari indexatutako hamabost urterako Obligaciones del Estado sortuko dituzten, 2030eko azaroaren 30ean iraungiko dutenak, interes-aldi honetan zehar.
 • Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez kupoiaren ordainketari eta ematen duen kupoiari aplikatuko zaien indexazio-koefizientea zehazten den, inflazioari indexatutako hamar urterako Obligaciones del Estado sortuko dituzten, 2024ko azaroaren 30ean iraungiko dutenak, interes-aldi honetan zehar.
 • Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez kupoiaren ordainketari eta ematen duen kupoiari aplikatuko zaien indexazio-koefizientea zehazten den, inflazioari indexatutako bost urterako Bonos del Estado sortuko dituzten, 2023ko azaroaren 30ean iraungiko dutenak, interes-aldi honetan zehar.
 • Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez kupoiaren ordainketari eta ematen duen kupoiari aplikatuko zaien indexazio-koefizientea zehazten den, inflazioari indexatutako bost urterako Bonos del Estado sortuko dituzten, 2021eko azaroaren 30ean iraungiko dutenak, interes-aldi honetan zehar.
 • Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez kupoiaren ordainketari eta ematen duen kupoiari aplikatuko zaien indexazio-koefizientea zehazten den, inflazioari indexatutako bost urterako Bonos del Estado sortuko dituzten, 2019ko azaroaren 30ean iraungiko dutenak, interes-aldi honetan zehar.
 • Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez kupoiaren ordainketari eta ematen duen kupoiari aplikatuko zaien indexazio-koefizientea zehazten den, inflazioari indexatutako hamar urterako Obligaciones del Estado sortuko dituzten, 2027ko azaroaren 30ean iraungiko dutenak, interes-aldi honetan zehar.
 • Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez Bonos y Obligaciones del Estado 2018ko urrian zenbait jaulkipenen xedapenak zehartzen diren, eta haiei dagozkien enkanteen deialdia egiten den.
 • Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez Bonos y Obligaciones del Estado 2018ko urrian zenbait jaulkipenen xedapenak zehartzen diren, eta haiei dagozkien enkanteen deialdia egiten den.
 • Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, zeinaren bitartez 2018ko laugarren hiruhileko naturalerako urteko interes tasa eraginkorra argitaratzen duen, zenbait finantza aktiboren ezaugarri fiskalak zehazteko.
 • Dirección General del Tesoro y Política Financiera-rena, zeinaren bitartez 2018ko irailean Bonos y Obligaciones del Estado-en hainbat jaulkipen xedatzen diren eta dagozkien enkanteetarako deialdiak egiten diren.
 • Dirección General del Tesoro y Política Financiera-rena, zeinaren bitartez 2018ko irailean Bonos y Obligaciones del Estado-en hainbat jaulkipen xedatzen diren eta dagozkien enkanteetarako deialdiak egiten diren.
 • Dirección General del Tesoro y Política Financiera-rena, zeinaren bitartez 2018ko abuztuan Bonos y Obligaciones del Estado-en hainbat jaulkipen xedatzen diren eta dagozkien enkanteetarako deialdiak egiten diren.
 • Dirección General del Tesoro y Poliítica Financierarena, zeinaren bitartez Bonos y Obligaciones del Estado 2018ko uztaileko jaulkipenak zehazten diren, eta haiei dagozkien enkanteen deialdia egiten den.
 • Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez Bonos y Obligaciones del Estado 2018ko uztaileko zenbait jaulkipenen xedapenak zehartzen diren, eta haiei dagozkien enkanteen deialdia egiten den.
 • Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, zeinaren bitartez 2018ko hirugarren hiruhileko naturalerako urteko interes tasa eraginkorra argitaratzen duen, zenbait finantza aktiboren ezaugarri fiskalak zehazteko.
 • Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, zeinaren bitartez 2018ko bigarren sei-hileko naturalean egindako merkataritza operazioei aplikatzeko atzerapen-interes tasa legalak argitaratzen diren.
 • Dirección General del Tesororena, zeinaren bitartez 2018ko ekainean Bonos y Obligaciones del Estadoren hainbat jaulkipen xedatzen diren eta dagozkien enkanteetarako deialdiak egiten diren.
 • Dirección General del Tesororena, zeinaren bitartez 2018ko ekainean Bonos y Obligaciones del Estadoren hainbat jaulkipen xedatzen diren eta dagozkien enkanteetarako deialdiak egiten diren.
 • Dirección General del Tesororena, zeinaren bitartez 2018ko maiatzean Bonos y Obligaciones del Estadoren hainbat jaulkipen xedatzen diren eta dagozkien enkanteetarako deialdiak egiten diren.
 • Dirección General del Tesoro-rena, zeinaren bitartez 2018ko maiatzean Bonos y Obligaciones del Estado-en hainbat jaulkipen xedatzen diren eta dagozkien enkanteetarako deialdiak egiten diren.
 • Dirección General del Tesoro-rena, zeinaren bitartez 2018ko apirilean Bonos y Obligaciones del Estado-en hainbat jaulkipen xedatzen diren eta dagozkien enkanteetarako deialdiak egiten diren..
 • Dirección General del Tesoro-rena, zeinaren bitartez 2018ko apirilean Bonos y Obligaciones del Estado-en hainbat jaulkipen xedatzen diren eta dagozkien enkanteetarako deialdiak egiten diren.
 • Secretaría General del Tesoro y Política Financiera-rena, zeinaren bitartez 2018ko bigarren hiruhileko naturalean aplikatuko den urteko benetako interes-tasa argitara ematen den, hainbat finantza-aktibo zerga gisa sailkatze aldera.
 • Dirección General del Tesoro-rena, zeinaren bitartez 2018ko martxoan Bonos y Obligaciones del Estado-en hainbat jaulkipen xedatzen diren eta dagozkien enkanteetarako deialdiak egiten diren.
 • Dirección General del Tesoro-rena, zeinaren bitartez Bonos del Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores-ek sortuko dituzten interesen tasari dagokionez, hurrengo interes-aldirako interes-tasa aldakorra xedatzen den, epemuga 2018ko maiatzaren 31 izanik.
 • Dirección General del Tesoro-rena, zeinaren bitartez 2018ko martxoan Bonos y Obligaciones del Estado-en hainbat jaulkipen egitea xedatzen den eta dagozkion enkanteetarako deialdiak egiten diren.
 • Dirección General del Tesoro-rena, zeinaren bitartez 2018ko otsailean Bonos y Obligaciones del Estado-en hainbat jaulkipen egitea xedatzen den eta dagozkion enkanteetarako deialdiak egiten diren.
 • Dirección General del Tesororena, zeinaren bitartez 2018ko otsailean Bonos y Obligaciones del Estadoren hainbat jaulkipen egitea erabakitzen den eta dagozkion enkanteetarako deialdiak egiten diren.
 • Dirección General del Tesororena, zeinaren bitartez 2018ko urtarrilean Bonos y Obligaciones del Estadoren hainbat jaulkipen egitea erabakitzen den eta dagozkion enkanteetarako deialdiak egiten diren.
 • Dirección General del Tesororena, zeinaren bitartez 2018an eta 2019ko urtarrilean egingo diren hiru, sei, bederatzi eta hamabi hilabeterako Letras del Tesororen jaulkipen zehatz batzuk ezartzen diren eta dagozkien enkanteetarako deialdiak egiten diren.
 • Dirección General del Tesororena, zeinaren bitartez 2018rako eta 2019ko urtarrilean egingo diren Bonos y Obligaciones del Estadoren enkanteen egutegia argitaratzen den.
 • Dirección General del Tesororena, zeinaren bitartez 2018ko urtarrilean Bonos y Obligaciones del Estadoren hainbat jaulkipen egitea erabakitzen den eta dagozkion enkanteetarako deialdiak egiten diren.
 • Secretaría General del Tesoro y Política Financierarena, zeinaren bitartez 2018ko lehenengo seihileko naturalean merkataritzako eragiketei aplikatuko zaien berandutza-interesaren legezko tasa argitara ematen den.
 • Secretaría General del Tesoro y Política Financierarena, zeinaren bitartez 2018ko lehenengo hiruhileko naturalean aplikatuko den urteko benetako interes-tasa argitara ematen den, hainbat finantza-aktibo zerga gisa sailkatze aldera.
 • 2017ko abenduan Bonos y Obligaciones del Estado-ren hainbat jaulkipen egitea erabakitzen duena eta dagozkion enkanteetarako deialdiak egiten dituena.
 • 2017ko abenduan Bonos y Obligaciones del Estado-ren hainbat jaulkipen egitea erabakitzen duena eta dagozkion enkanteetarako deialdiak egiten dituena.
 • Bonos del Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores-ek sortuko dituzten interesen tasari dagokionez, hurrengo interes-aldirako interes-tasa aldakorra ezartzen duena, epemuga 2018ko maiatzaren 31 izanik.
 • 2017ko azaroan Bonos y Obligaciones del Estado-ren hainbat jaulkipen egitea erabakitzen duena eta dagozkion enkanteetarako deialdiak egiten dituena.
 • 2017ko azaroan Bonos y Obligaciones del Estado-ren hainbat jaulkipen egitea erabakitzen duena eta dagozkion enkanteetarako deialdiak egiten dituena.
 • Dirección General del Tesororena, zeinaren bitartez kupoiaren ordainketari eta ematen duen kupoiari aplikatuko zaien indexazio-koefizientea zehazten den, inflazioari indexatutako hamar urterako Obligaciones del Estado sortuko dituzten, 2024ko azaroaren 30an iraungiko dutenak, interes-aldi honetan zehar.
 • Dirección General del Tesororena, zeinaren bitartez kupoiaren ordainketari eta ematen duen kupoiari aplikatuko zaien indexazio-koefizientea zehazten den, inflazioari indexatutako hamabost urterako Obligaciones del Estado sortuko dituzten, 2030eko azaroaren 30an iraungiko dutenak, interes-aldi honetan zehar.
 • Dirección General del Tesororena, zeinaren bitartez kupoiaren ordainketari eta ematen duen kupoiari aplikatuko zaien indexazio-koefizientea zehazten den, inflazioari indexatutako hamar urterako Obligaciones del Estado sortuko dituzten, 2027ko azaroaren 30an iraungiko dutenak, interes-aldi honetan zehar.
 • Dirección General del Tesororena, zeinaren bitartez kupoiaren ordainketari eta ematen duen kupoiari aplikatuko zaien indexazio-koefizientea zehazten den, inflazioari indexatutako bost urterako Bonos del Estado sortuko dituzten, 2021eko azaroaren 30an iraungiko dutenak, interes-aldi honetan zehar.
 • Dirección General del Tesororena, zeinaren bitartez kupoiaren ordainketari eta ematen duen kupoiari aplikatuko zaien indexazio-koefizientea zehazten den, inflazioari indexatutako bost urterako Bonos del Estado sortuko dituzten, 2019ko azaroaren 30an iraungiko dutenak, interes-aldi honetan zehar.
 • Dirección General del Tesororena, zeinaren bitartez Bonos y Obligaciones del Estadoren 2017ko urriko zenbait jaulkipen xedatzen diren eta haiei dagozkien enkanteen deialdia egiten den. .
 • Dirección General del Tesororena, zeinaren bitartez Bonos y Obligaciones del Estadoren 2017ko urriaren zenbait jaulkipen xedatzen diren, eta haiei dagozkien enkanteen deialdia egiten den..
 • Secretaría General del Tesoro y Política Financierarena, zeinaren bitartez 2017ko laugarren hiruhileko naturalarentzako interes-tasa eraginkorra argitaratzen den, zenbait finantza-aktiboren zergak zehaztu ahal izateko.
 • Dirección General del Tesororena, zeinaren bitartez Bonos y Obligaciones del Estadoren 2017ko iraileko zenbait jaulkipen xedatzen diren eta haiei dagozkien enkanteen deialdia egiten den.
 • 2017ko irailean Bonos y Obligaciones del Estado-ren hainbat jaulkipen egitea erabakitzen duena eta dagozkion enkanteetarako deialdiak egiten dituena.
 • Bonos del Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores-ek sortuko dituzten interesen tasari dagokionez, hurrengo interes-aldirako interes-tasa aldakorra ezartzen duena, epemugak 2017ko azaroaren 30a eta 2018ko maiatzaren 31 izanik.
 • 2017ko abuztuan Bonos y Obligaciones del Estado-ren hainbat jaulkipen egitea erabakitzen duena eta dagozkion enkanteetarako deialdiak egiten dituena.
 • 2017ko uztailean Bonos y Obligaciones del Estado-ren hainbat jaulkipen egitea erabakitzen duena eta dagozkion enkanteetarako deialdiak egiten dituena.
 • 2017ko uztailean Bonos y Obligaciones del Estado-ren hainbat jaulkipen egitea erabakitzen duena eta dagozkion enkanteetarako deialdiak egiten dituena.
 • 2017. urtearen bigarren seihileko naturalean merkataritzako eragiketei aplikatzekoa de berandutza-interesaren legezko tasa argitara ematen duena.
 • hainbat finantza-aktibo zerga mailan sailkatze aldera, 2017. urtearen hirugarren hiruhileko naturalerako urteko benetako interes-tasa argitara ematen duena.
 • 2017ko ekainean Bonos y Obligaciones del Estado-ren hainbat jaulkipen egitea erabakitzen duena eta dagozkion enkanteetarako deialdiak egiten dituena.
 • Bonos del Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores-ek sortuko dituzten interesen tasari dagokionez, hurrengo interes-aldirako interes-tasa aldakorra ezartzen duena, epemugak 2017ko azaroaren 30a eta 2018ko maiatzaren 31 izanik.
 • 2017ko ekainean Bonos y Obligaciones del Estado-ren hainbat jaulkipen egitea erabakitzen duena eta dagozkion enkanteetarako deialdiak egiten dituena.
 • 2017ko maiatzean Bonos y Obligaciones del Estado-ren hainbat jaulkipen egitea erabakitzen duena eta dagozkion enkanteetarako deialdiak egiten dituena.
 • 2017ko maiatzean Bonos y Obligaciones del Estado-ren hainbat jaulkipen egitea erabakitzen duena eta dagozkion enkanteetarako deialdiak egiten dituena.
 • 2017ko apirilean Bonos y Obligaciones del Estado-ren hainbat jaulkipen egitea erabakitzen duena eta dagozkion enkanteetarako deialdiak egiten dituena.
 • 2017ko apirilean Bonos y Obligaciones del Estado-ren hainbat jaulkipen egitea erabakitzen duena eta dagozkion enkanteetarako deialdiak egiten dituena.
 • hainbat finantza-aktibo zerga mailan sailkatze aldera, 2017. urtearen bigarren hiruhileko naturalerako urteko benetako interes-tasa argitara ematen duena.
 • 2017ko martxoan Bonos y Obligaciones del Estado-ren hainbat jaulkipen egitea erabakitzen duena eta dagozkion enkanteetarako deialdiak egiten dituena.
 • Bonos del Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores bonuek sortuko dituzten interesen tasari dagokionez, hurrengo interes-aldirako interes-tasa aldakorra ezartzen duena, epemuga 2017ko maiatzaren 31 izanik.
 • Bonos del Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores bonuek sortuko dituzten interesen tasari dagokionez, hurrengo interes-aldirako interes-tasa aldakorra ezartzen duena, epemugak 2017ko maiatzaren 31, 2017ko azaroaren 30a eta 2018ko maiatzaren 31 izanik.
 • 2017ko martxoan Bonos y Obligaciones del Estado-ren hainbat jaulkipen egitea erabakitzen duena eta dagozkion enkanteetarako deialdiak egiten dituena.
 • 2017ko otsailean Bonos y Obligaciones del Estado-ren hainbat jaulkipen egitea erabakitzen duena eta dagozkion enkanteetarako deialdiak egiten dituena.
 • Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiarena, Bonos y Obligaciones del Estado-ren hainbat jaulkipen ezartzen dituena, 2017ko otsailean, eta egoki diren enkanteak deitzen dituena.
 • Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiarena, 2017 urtean eta 2018ko urtarrilean egin beharreko Letras del Tesoro-ren hainbat jaulkipen ezartzen dituena, hiru, sei, bederatzi eta hamabi hilabetera, eta egoki diren enkanteak deitzen dituena.
 • Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza 2017 urterako eta 2018ko urtarrilerako Bonos y Obligaciones del Estado-en enkante-egutegia argitaratzen duena.
 • Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiarena, 2017ko abendurako Bonos y Obligaciones del Estado-ren hainbat jaulkipen ezartzen dituena eta egoki diren enkanteak deitzen dituena.
 • Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiarena, 2017ko abendurako Bonos y Obligaciones del Estado-ren hainbat jaulkipen ezartzen dituena eta egoki diren enkanteak deitzen dituena.
 • Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiarena, 2017ko lehen seihileko naturalean merkataritza-eragiketei aplika dakiekeen berandutzako legezko interes-tasa argitaratzen duena.
 • Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiarena, 2017ko lehen hiruhileko naturalerako urteko interes-tasa efektiboa argitaratzen duena, hainbat finantza-aktibo zergei dagokienez kalifikatu ahal izateko.
 • Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiarena, 2016ko abendurako Bonos y Obligaciones del Estado-ren hainbat jaulkipen ezartzen dituena eta egoki diren enkanteak deitzen dituena.
 • Altxorraren eta Finantza-politikako Idazkaritza Nagusiarena, Hornitzaileei Ordainketak Finantzatzeko Funtseko Bonuek sortuko duten interes-tasa ezartzen duena, interes-tasa aldakorrean, mugaeguna 2017ko maiatzaren 31n, 2017ko azaroaren 30ean eta 2018ko maiatzaren 31n, hurrengo interes-epealdian.
 • Altxorraren eta Finantza-politikako Idazkaritza Nagusiarena, Hornitzaileei Ordainketak Finantzatzeko Funtseko Bonuek sortuko duten interes-tasa ezartzen duena, interes-tasa aldakorrean, mugaeguna 2017ko maiatzaren 31n, hurrengo interes-epealdian.
 • Altxorraren eta Finantza-politikako Zuzendaritza Nagusiarena,hainbat Bonos y Obligaciones del Estado-ren jaulkipen ezartzen dituena, 2016ko abenduan, eta egoki diren enkanteetarako deialdiak egiten dituena.
 • Altxorraren eta Finantza-politikako Idazkaritza Nagusiarena, hainbat Bonos y Obligaciones del Estado-ren jaulkipen ezartzen dituena, 2016ko azaroan, eta egoki diren enkanteetarako deialdiak egiten dituena.
 • Altxorraren eta Finantza-politikako Idazkaritza Nagusiarena, hainbat Bonos y Obligaciones del Estado-ren jaulkipen ezartzen dituena, 2016ko azaroan, eta egoki diren enkanteetarako deialdiak egiten dituena.
 • Secretaría General del Tesoro y Política Financiera-rena, kupoiaren ordainketari aplikagarri zaion indexazio-koefizientea eta ondoriozko kupoia ezartzen dituena, inflazioari indexatutako bost urterako Bonos del Estado-ak sortuko dituztenak, mugaeguna 2021eko azaroaren 30ean, egungo interes-epealdian zehar.
 • Secretaría General del Tesoro y Política Financiera-rena, kupoiaren ordainketari aplikagarri zaion indexazio-koefizientea eta ondoriozko kupoia ezartzen dituena, inflazioari indexatutako bost urterako Bonos del Estado-ak sortuko dituztenak, mugaeguna 2019ko azaroaren 30ean, egungo interes-epealdian zehar.
 • Secretaría General del Tesoro y Política Financiera-rena, kupoiaren ordainketari aplikagarri zaion indexazio-koefizientea eta ondoriozko kupoia ezartzen dituena, inflazioari indexatutako hamar urterako Obligaciones del Estado-ak sortuko dituztenak, mugaeguna 2024ko azaroaren 30ean, egungo interes-epealdian zehar.
 • Secretaría General del Tesoro y Política Financiera-rena, kupoiaren ordainketari aplikagarri zaion indexazio-koefizientea eta ondoriozko kupoia ezartzen dituena, inflazioari indexatutako hamabost urterako Obligaciones del Estado-ak sortuko dituztenak, mugaeguna 2030eko azaroaren 30ean, egungo interes-epealdian zehar.
 • Secretaría General del Tesoro y Política Financiera-rena, 2016ko urriko Bonos y Obligaciones del Estado-ren hainbat jaulkipen xedatzen dituena eta egoki diren enkanteetarako deialdia egiten duena.
 • Secretaría General del Tesoro y Política Financiera-rena, 2016ko urriko Bonos y Obligaciones del Estado-ren hainbat jaulkipen xedatzen dituena eta egoki diren enkanteetarako deialdia egiten duena.
 • Secretaría General del Tesoro y Política Financiera-rena, 2016ko laugarren hiruhileko naturalerako urteko interes-tasa efektiboa argitaratzen duena, zenbait finantza-aktibo zergei dagokienez kalifikatzeko.
 • Secretaría General del Tesoro y Política Financiera-rena, 2016ko iraileko Bonos y Obligaciones del Estado-ren hainbat jaulkipen xedatzen dituena eta egoki diren enkanteetarako deialdia egiten duena.
 • Secretaría General del Tesoro y Política Financiera-rena, Bonos del Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores-ek sortuko duten interes-tasa ezartzen duena, interes-tasa aldakorrean, mugaeguna 2016ko azaroaren 30ean eta 2017ko maiatzaren 31n, hurrengo interes-epealdian.
 • 2016ko abuztuaren 30eko ebazpena, Secretaría General del Tesoro y Política Financiera-rena, Bonos del Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores-ek sortuko duten interes-tasa ezartzen duena, interes-tasa aldakorrean, mugaeguna 2016ko azaroaren 30ean, 2017ko maiatzaren 31n, 2017ko azaroaren 30ean eta 2018ko maiatzaren 31n, hurrengo interes-epealdian.
 • Secretaría General del Tesoro y Política Financiera-rena, 2016ko irailean hainbat Bonos y Obligaciones del Estado-ren jaulkipena ezartzen duena eta egoki diren enkanteetarako deialdia egiten duena.
 • Secretaría General del Tesoro y Política Financiera-rena, 2016ko abuztuan hainbat Bonos y Obligaciones del Estado-ren jaulkipena ezartzen dituena eta egoki diren enkanteetarako deialdia egiten duena.
 • Secretaría General del Tesoro y Política Financiera-rena, hainbat Bonos y Obligaciones del Estado-ren jaulkipen ezartzen dituena, 2016ko ekainean, eta egoki diren enkanteetarako deialdiak egiten dituena
 • Secretaría General del Tesoro y Política Financiera-rena. Beraren bidez, Bonos y Obligaciones del Estado-ko hainbat igorpen ezartzen dira 2016ko uztailean eta dagozkien enkanteetarako deialdiak egiten dira.
 • Secretaría General del Tesoro y Política Financiera-rena. Beraren bidez, argitaratu da merkataritza eragiketei, 2016ko bigarren sei hileko naturalean, aplikatu beharreko berandutza interesaren tasa legala.
 • Secretaría General del Tesoro y Política Financiera-rena. Beraren bidez, argitaratu da 2016ko hirugarren hiruhileko naturalerako urteko interes tasa eraginkorra, zenbait finantza aktibo zerga esparruan kalifikatzeko ondorioetarako.
 • Secretaría General del Tesoro y Política Financiera-rena. Beraren bidez, Bonos y Obligaciones del Estado-ko hainbat igorpen ezartzen dira 2016ko ekainean eta dagozkien enkanteetarako deialdiak egiten dira.
 • Secretaría General del Tesoro y Política Financiera-rena, mugaeguna 2016ko azaroaren 30 eta 2017ko maiatzaren 31 duten interes-tasa aldakorreko Hornitzaileentzako Ordainketak Finantzatzeko Funtseko Bonoek hurrengo interes-epealdian sortuko duten interes-tasa ezartzen duena.
 • Secretaría General del Tesoro y Política Financiera-rena, mugaeguna 2016ko azaroaren 30, 2017ko maiatzaren 31, 2017ko azaroaren 30 eta 2018ko maiatzaren 31 duten interes-tasa aldakorreko Hornitzaileentzako Ordainketak Finantzatzeko Funtseko Bonoek hurrengo interes-epealdian sortuko duten interes-tasa ezartzen duena.
 • Secretaría General del Tesoro y Política Financiera-rena, 2016ko ekainean Bonos eta Obligaciones del Estado-ren zenbait jaulkipen jakin ezartzen dituena eta dagozkien enkanteetarako deialdia egiten duena.
 • Secretaría General del Tesoro y Política Financiera-rena, 2016ko maiatzean Bonos eta Obligaciones del Estado-ren zenbait jaulkipen jakin ezartzen dituena eta dagozkien enkanteetarako deialdia egiten duena.
 • Secretaría General del Tesoro y Política Financiera-rena, 2016ko maiatzean Bonos eta Obligaciones del Estado-ren hainbat jaulkipen xedatzen dituena eta dagozkien enkanteetarako deialdiak egiten dituena.
 • Secretaría General del Tesoro y Política Financiera-koa. Beraren bidez, Obligaciones del Estado-ko hainbat jaulkipen igorri dira 2016ko apirilean eta dagozkien enkanteetarako deialdiak egin dira.
 • Secretaría General del Tesoro y Política Financiera idazkaritzarena; horren bitartez, Bonos eta Obligaciones del Estado baloreen jaulkipen batzuk 2016ko apirilean egitea ezartzen da; eta dagozkien enkante-deialdiak egiten dira.
 • Secretaría General del Tesoro y Política Financiera idazkaritzarena; horren bitartez, 2016ko bigarren hiruhileko naturalerako urteko interes-tasa eraginkorra argitaratzen da, hainbat finantza-aktibo zerga gisa sailkatzeko.
 • Secretaría General del Tesoro y Política Financiera idazkaritzarena; horren bitartez, Bonos eta Obligaciones del Estado baloreak 2016ko martxoan jaulkitzea ezartzen da, eta dagozkien enkante-deialdiak egiten dira.
 • Diruzaintzako Zuzendaritza Nagusikoa.l Beraren bidez, eguneratzen da 2015eko uztailaren 31ko Ebazpenak barne hartutako 1. Eranskina, Altxor eta Finantza Politikako Zuzendaritza Nagusikoa. Haren bidez, definitzen da autonomia erkidegoetako eta tokiko erakundeetako zorpetze erakundeei eta deribatuei aplikatu beharreko finantza zuhurtzia printzipioa.
 • Secretaría General del Tesoro y Política Financiera-koa. Beraren bidez, Bonos del Fondo-ak sortzeko, oinarri hartuko duten interes tasa ezarri da, Pagos a Proveedores-ak finantzatzeko, interes tasa aldakorrean, 2016ko maiatzaren 31an, 2016ko azaroaren 30ean eta 2017ko maiatzaren 31n iraungita, hurrengo interes aldian.
 • Secretaría General del Tesoro y Política Financiera-koa. Beraren bidez, Bonos del Fondo-ak sortzeko, oinarri hartuko duten interes tasa ezarri da, Pagos a Proveedores-ak finantzatzeko, interes aldakorrean, 2016ko maiatzaren 31n, 2016ko azaroaren 30ean, 2017ko maiatzaren 31n, 2017ko azaroaren 30ean eta 2018ko maiatzaren 31n iraungita, hurrengo interes aldian.
 • Secretaría General del Tesoro y Política Financiera-koa. Beraren bidez, Bonos y Obligaciones del Estado-ko hainbat igorpen ezarri dira 2016ko martxoan eta dagozkien enkanteetarako deialdiak egin dira.
 • Secretaría General del Tesoro y Política Financiera-koa. Beraren bidez Bonos y Obligaciones del Estado-ko hainbat igorpen ezartzen dira 2016ko otsailean eta dagozkien enkanteetarako deialdiak egiten dira.
 • Diruzaintzako Zuzendaritza Nagusikoa.l Beraren bidez, eguneratzen da 2015eko uztailaren 31ko Ebazpenak barne hartutako 1. Eranskina, Altxor eta Finantza Politikako Zuzendaritza Nagusikoa. Haren bidez, definitzen da autonomia erkidegoetako eta tokiko erakundeetako zorpetze erakundeei eta deribatuei aplikatu beharreko finantza zuhurtzia printzipioa.
 • Secretaría General del Tesoro y Política Financiera-koa. Beraren bidez, Bonos y Obligaciones del Estado-ko hainbat igorpen ezartzen dira 2016ko otsailean eta dagozkien enkanteetarako deialdiak egiten dira.
 • Altxor eta Finantza Politikako Idazkaritza Nagusikoa. Beraren bidez, Bonos y Obligaciones del Estado-ko hainbat jaulkipen ezarri da 2016ko urtarrilean eta dagozkien enkanteetarako deialdia egin da.
 • Altxor eta Finantza Politikako Idazkaritza Nagusikoa. Beraren bidez argitaratu da Bonos y Obligaciones del Estado-ko enkanteen egutegia 2016. urterako eta 2017ko urtarrilerako.
 • Altxor eta Finantza Politikako Idazkaritza Nagusikoa. Beraren bidez, Letras del Tesoro-ko hainbat jaulkien ezarri da hiru, sei, bederatzi eta hamabi hilabetera, 2016. urtean eta 2017ko urtarrilean egiteko, eta dagozkien enkanteetarako deialdiak egin dira.
 • Diruzaintzako Zuzendaritza Nagusikoa. Beraren bidez, eguneratu da 2015eko uztailaren 31ko Ebazpenak barne hartutako 1. eranskina, Altxor eta Finantza Politikako Zuzendaritza Nagusikoa.Haren bidez, defendatzen da autonomia erkidegoetako eta toki entitateetako zorduntze eragiketei eta deribatuei aplikatu beharreko finantza zuhurtasun printzipioa.
 • Altxor eta Finantza Politikako Idazkaritza Nagusikoa. Beraren bidez, Bonos y Obligaciones del Estado-ko hainbat jaulkipen ezarri da eta dagozkien enkanteetarako deialdia egin da.
 • Altxor eta Finantza Politikako Idazkaritza Nagusikoa. Beraren bidez argitaratu da 2016. urteko lehen sei hileko naturalean, merkataritza eragiketei aplikatzeko berandutze interes tasa legala.
 • Altxor eta Finantza Politikako Idazkaritza Nagusikoa. Beraren bidez, argitaratu da 2016. urteko lehenengo hiruhileko naturalerako urteko interes tasa eraginkorra, hainbat finantza aktibo zergen arabera sailkatzeko helburuarekin.
 • Altxor eta Finantza Politikako Idazkaritza Nagusikoa. Beraren bidez, Bonos y Obligaciones del Estado-ko hainbat jaulkipen igorri da 2015eko abenduan eta dagozkien enkanteetarako deialdia egin da.
 • de la Dirección General del Tesoro, por la que se actualiza el Anexo 1 incluido en la Resolución de 31 de julio de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales.
 • Secretaría General del Tesoro y Política Financiera-rena, 2015eko abendurako Estatuko Bonu eta Obligazioen hainbat jaulkipen ezartzen dituena eta egoki diren enkanteak deitzen dituena.
 • Secretaría General del Tesoro y Política Financiera-rena, 2016ko maiatzaren 31n, 2016ko azaroaren 30ean eta 2017ko maiatzaren 31n mugaeguneratuko diren bost urterako interes-tasa aldakorreko Hornitzaileei Ordainketak Egitea Finantzatzeko Funtseko Bonuek sortuko duten interes-tasa ezartzen duena, hurrengo interes-epealdirako.
 • Secretaría General del Tesoro y Política Financiera-rena, 2016ko maiatzaren 31n, 2016ko azaroaren 30ean, 2017ko maiatzaren 31n, 2017ko azaroaren 30ean eta 2018ko maiatzaren 31n mugaeguneratuko diren Hornitzaileei Ordainketak egitea Finantzatzeko Funtseko interes aldakorreko Bonuek sortuko duten interes-tasa finkatzen duena, hurrengo interes-epealdian zehar.
 • Altxor eta Finantza Politikako Idazkaritza Nagusiarena: beraren bidez, hainbat Bonos y Obligaciones del Estado-ko igorpen ezartzen dira 2015eko azaroan eta dagozkien enkantetarako deialdiak egiten dira.
 • beraren bidez, eguneratu zen Altxor eta Finantza Politikako Idazkaritza Nagusiko 2015eko uztailaren 31koak barne hartutako 1. eranskina. Beraren bitartez, definitzen da autonomia erkidegoetako eta tokiko erakundeetako zorpetze eta deribatuen eragiketei aplikatu beharreko finantza zuhurtzia printzipioa.
 • Altxor eta Finantza Politikako Idazkaritza Nagusiarenak: beraren bidez, Bonos y Obligaciones del Estado-ko zenbait igorpen ezartzen da 2015eko azaroan eta dagozkien enkanterako deialdiak egiten dira.
 • Altxor eta Finantza Politikako Idazkaritza Nagusiarena: beraren bidez, ezartzen da kupoiaren ordainketari eta emaitzazko kupoiari aplikatzeko indexatze koefizientea, Obligaciones del Estado-k sortutakoa inflazioari indexatutako hamabost urtetara, 2030eko azaroaren 30ean epemuga izanik, uneko interes aldian zehar.
 • Altxor eta Finantza Politikako Idazkaritza Nagusiarena: beraren bidez, ezartzen da kupoiaren ordainketari eta emaitzazko kupoiari aplikatzeko indexatze koefizientea, Obligaciones del Estado-k sortutakoa inflazioari indexatutako bost urtetara, 2019ko azaroaren 30ean epemuga izanik, uneko interes aldian zehar.
 • beraren bidez, ezartzen da kupoiaren ordainketari eta emaitzazko kupoiari aplikatzeko indexatze koefizientea, Obligaciones del Estado-k sortutakoa inflazioari indexatutako hamar urtetara, 2024ko azaroaren 30ean epemuga izanik, uneko interes aldian zehar.
 • Altxor eta Finantza Politikako Idazkaritza Nagusiarena: beraren bidez, Bonos y Obligaciones del Estado-ko zenbait igorpen ezartzen dira 2015eko urrian eta dagozkien enkanterako deialdiak egiten dira.
 • beraren bidez eguneratu da 2015eko uztailaren 31koak barne hartutako 1. Eranskina, Altxor eta Finantza Politikako Idazkaritza Nagusikoa. Beraren bidez, definitzen da autonomia erkidegoetako eta tokiko erakundeetako zorpetze eta deribatuen eragiketei aplikatu beharreko finantza zuhurtzia printzipioa.
 • Altxor eta Finantza Politikako Idazkaritza Nagusiarena: beraren bidez, Bonos y Obligaciones del Estado-ko zenbait igorpen ezartzen da 2015eko urrian eta dagozkien enkanterako deialdiak egiten dira.
 • Altxor eta Finantza Politikako Idazkaritza Nagusiarena: beraren bidez 2015eko laugarren hiruhileko naturalerako urteko interes tasa eraginkorra argitaratzen da, zenbait finantza aktiboak, zergen arabera, sailkatzeko ondorioetarako.
 • Altxor eta Finantza Politikako Idazkaritza Nagusiarenak: beraren bidez, Bonos y Obligaciones del Estado-ko zenbait igorpen ezartzen da 2015eko irailean eta dagozkien enkanterako deialdiak egiten dira.
 • 2015eko irailaren 4ko Ebazpena, Tesoro Saileko Idazkaritza Nagusikoa. Beraren bidez, eguneratu da Tesoro y Política Financiera Saileko Idazkaritza Nagusiko 2015eko uztailaren 31ko Ebazpenaren 1. Eranskina. Beraren bidez, definitu da autonomia erkidegoetako eta tokiko erakundeetako zorpetze eragiketei eta deribatuei aplikatu beharreko finantza zuhurtzia printzipioa
 • Secrertaría General del Tesoro y Política Financiera-rena, 2015eko irailerako Estatuko Bonu eta Obligazioen hainbat jaulkipen ezartzen dituen eta egoki diren enkanteak deitzen dituen 2015eko abuztuaren 28ko Ebazpeneko akatsak zuzentzen dituena.
 • Altxor eta Finantza Politikako Idazkaritza Nagusiarena: beraren bidez ezartzen da Bonos del Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores-ek sortuko duen interes tasa, interes tasa aldakorrean, 2015eko azaroaren 30eko, 2016ko maiatzaren 31ko, 2016ko azaroaren 30eko eta 2017ko azaroaren 30eko, eta 2018ko maiatzaren 31ko epemugan, hurrengo interes aldian.
 • Altxor eta Finantza Politikako Idazkaritza Nagusiarena: beraren bidez ezartzen da Bonos del Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores-ek sortuko duen interes tasa, interes tasa aldakorrean, 2015eko azaroaren 30eko, 2016ko maiatzaren 31ko, 2016ko azaroaren 30ean eta 2017ko maiatzaren 31ko epemugan, hurrengo interes aldian.
 • Altxor eta Finantza Politikako Idazkaritza Nagusiarena: beraren bidez, Bonos y Obligaciones del Estado-ko hainbat igorpen ezartzen da eta dagozkion enkanteetarako deialdiak egiten dira.
 • Altxor eta Finantza Politikako Idazkaritza Nagusiarena: beraren bidez, Bonos y Obligaciones del Estado-ko hainbat igorpen ezartzen da eta dagozkion enkanteetarako deialdiak egiten dira.
 • Altxor eta Finantza Politikako Idazkaritza Nagusiarena: beraren bidez Bonos y Obligaciones del Estado-ko hainbat igorpen ezartzen dira eta dagozkion enkanteetarako deialdiak egiten dira.
 • Altxor eta Finantza Politikako Idazkaritza Nagusiarena: beraren bidez Bonos y Obligaciones del Estado-ko hainbat igorpen ezartzen dira eta dagozkion enkanteetarako deialdiak egiten dira.
 • Beraren bidez, eguneratu da 2015eko otsailaren 5eko Ebazpenaren 1. eranskina, beraren bidez, finantza zuhurtzia printzipioa definitu da, Autonomia Erkidegoei zuzenduriko Finantzazio Funtsari heltzen dioten tokiko eta autonomia erkidegoetako entitateetako eta zorpetze eragiketei eta deribatuei aplikagarria.
 • Secretaría General del Tesoro y Política Financiera-koa. Beraren bidez, argitaratu da 2015eko hirugarren hiruhileko naturalerako urteko interes tasa eraginkorra, zenbait finantza aktibo zergen arabera sailkatzeko ondorioetarako.
 • Secretaría General del Tesoro y Política Financiera-koa. Beraren bidez, argitaratu da 2015eko bigarren sei hileko naturalean, merkataritza eragiketei aplikatu beharreko berandutza interes tasa legala.
 • Secretaría General del Tesoro y Política Financiera-koa. Beraren bidez, Estatuko Bonos eta Obligaciones-en zenbait jaulkipen ezartzen da eta dagozkien enkanteetarako deialdia egiten da.
 • Altxor eta Finantza Politikako Idazkaritza Nagusiarena: beraren bidez, Bonos y Obligaciones del Estado-ko hainbat igorpen ezartzen dira 2015eko ekainean eta dagozkion enkanteetarako deialdiak egiten dira.
 • Altxor eta Finantza Politikako Idazkaritza Orokorrarena. Beraren bidez, eguneratu da 2015eko otsailaren 5eko Ebazpenak barne hartutako 1. Eranskina. Haren bidez, finantza zuhurtziaren printzipioa definitzen da, zorpetze eragiketei aplikagarria eta tokiko eta Finantzazio Funtsari heltzen dioten autonomia erkidegoetako edo Autonomia Erkidegoetako entitateetatik eratorrita.
 • Secretaría General del Tesoro y Política Financiera-koa. Beraren bidez Estatuko Bonos eta Obligaciones-en hainbat jaulkipen egin da 2015eko ekainean eta dagozkien enkanteetarako deialdiak egin dira.
 • Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiarena, 2015eko azaroaren 30, 2016ko maiatzaren 31, 2016ko azaroaren 30 eta 2017ko maiatzaren 31 mugaeguneratuko diren bost urterako interes-tasa aldakorreko Bonos de Financiación de los Pagos a Proveedoresek hurrengo interes-aldian sortuko duten interes-tasa ezartzen duena.
 • Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiarena, 2015eko azaroaren 30, 2016ko maiatzaren 31, 2016ko azaroaren 30, 2017ko maiatzaren 31, 2017ko azaroaren 30 eta 2018ko maiatzaren 31 mugaeguneratuko diren bost urterako interes-tasa aldakorreko Bonos de Financiación de los Pagos a Proveedoresek hurrengo interes-aldian sortuko duten interes-tasa ezartzen duena.
 • Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiarena, Bonos eta Obligaciones del Estado balore batzuen jaulkipenak 2015eko maiatzean ezartzen dituena; eta dagozkien enkante-deialdiak egiten dituena.
 • de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se actualiza el anexo 1 incluido en la Resolución de 5 de febrero de 2015, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las entidades locales, y de las comunidades autónomas que se acojan al Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas.
 • Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiarena, Bonos eta Obligaciones del Estado balore batzuen jaulkipenak 2015eko maiatzean ezartzen dituena; eta dagozkien enkante-deialdiak egiten dituena.
 • Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiarena, Bonos eta Obligaciones del Estado balore batzuen jaulkipenak 2015eko apirilean ezartzen dituena; eta dagozkien enkante-deialdiak egiten dituena.
 • Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiarena, Bonos eta Obligaciones del Estado balore batzuen jaulkipenak 2015eko apirilean ezartzen dituena; eta dagozkien enkante-deialdiak egiten dituena.
 • de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se actualiza el Anexo 1 incluido en la de 5 de febrero de 2015, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las entidades locales, y de las comunidades autónomas que se acojan al Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas.
 • Secretaría General del Tesoro y Política Financiera delakoarena, zeinaren bitartez urteko interes-tasa eraginkorra argitaratu den, 2015. urteko bigarren hiruhileko naturalerako, hainbat finantza aktibori dagozkion zergak zehazteko.
 • Secretaría General del Tesoro y Política Financiera delakoarena, zeinaren bitartez hainbat Bonos eta Obligaciones del Estadoren jaulkipenak zehazten diren 2015eko martxorako, eta haiei dagozkien enkanteen deialdiak ezagutzera ematen diren.
 • Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiarena (gaztelaniaz, Secretaría General del Tesoro y Política Financiera), 2015eko otsailaren 5eko Ebazpeneko 1. eranskina eguneratzen duena. Finantza-zuhurtasunaren printzipioa zehazten du. Printzipio hori araubide erkidegoko autonomia erkidegoetako eta autonomia estatutua duten hirietako zorpetze-eragiketetan aplika daiteke, baldin eta horiek Autonomien Likidezia Funtsari heltzen badiote.
 • Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiarena (gaztelaniaz, Secretaría General del Tesoro y Política Financiera); horren bidez, Bonos eta Obligaciones del Estado baloreen jaulkipen zehatz batzuk 2015eko martxoan ezartzen dituena, eta dagozkien enkante-deialdiak egiten dituena.
 • Altxorraren eta Politikaren Idazkaritza Nagusiarena (gaztelaniaz, Secretaría General del Tesoro y Política Financiera); horren bidez, hornitzaileei egin beharreko ordainketak finantzatzeko interes aldakorreko Bonos del Estado baloreek hurrengo interesaldian sortuko duten interes-tasa ezartzen da. Balore horien mugaegunak: 2015eko maiatzaren 31, 2015eko azaroaren 30a, 2016ko maiatzaren 31, 2016ko azaroaren 30a, 2017ko maiatzaren 31, 2017eko azaroaren 30a eta 2018eko maiatzaren 31.
 • Altxorraren eta Politikaren Idazkaritza Nagusiarena (gaztelaniaz, Secretaría General del Tesoro y Política Financiera); horren bidez, hornitzaileei egin beharreko ordainketak finantzatzeko interes aldakorreko Bonos del Estado baloreek hurrengo interesaldian sortuko duten interes-tasa ezartzen da. Balore horien mugaegunak: 2015eko maiatzaren 31, 2015eko azaroaren 30a, 2016ko maiatzaren 31, 2016ko azaroaren 30a eta 2017ko maiatzaren 31.
 • Secretaría General del Tesoro y Política Financiera-rena, 2015eko otsailerako Estatuko Bonuen eta Obligazioen hainbat jaulkipen ezartzen dituena eta egoki diren enkanteak deitzen dituena.
 • Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiarena (gaztelaniaz, Secretaría General del Tesoro y Política Financiera); horren bitartez, Bonos eta Obligaciones del Estado baloreen jaulkipen zehatz batzuk 2015eko otsailean ezartzen dira, eta dagozkien enkante-deialdiak ezartzen dira.
 • Tesoro eta Finantza Politikako Idazkaritza Nagusiarena, non Bonos eta Obligaciones del Estadoren otsaileko zenbait jaulkipen xedatzen diren eta haiei dagozkien enkanteen deialdia egiten den.
 • Tesoro eta Finantza Politikako Idazkaritza Nagusiarena, zeinaren bitartez 2015 urteko eta 2016ko urtarrileko Bonos eta Obligaciones del Estadoen enkanteen egutegia ematen den jakitera.
 • Tesoro eta Finantza Politikako Idazkaritza Nagusiarena, zeinaren bitartez 2015ean zehar eta 2016ko urtarrilean egiteko hiru, sei eta hamabi hileko Letras del Tesororen zenbait jaulkipen xedatzen diren eta haiei dagozkien enkanteen deialdia egiten den.
 • Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiarena (gaztelaniaz, Secretaría General del Tesoro y Política Financiera); horren bitartez, Bonos eta Obligaciones del Estado baloreen jaulkipen zehatz batzuk 2015eko urtarrilean egiten dira, eta dagozkien enkante-deialdiak egiten dira.
 • Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiarena (gaztelaniaz, Secretaría General del Tesoro y Política Financiera); horren bitartez, Bonos eta Obligaciones del Estado baloreen jaulkipen zehatz batzuk 2015eko urtarrilean egiten dira, eta dagozkien enkante-deialdiak egiten dira.
 • Secretaría General del Tesoro y Política Financiera idazkaritzarena; horren bitartez, 2015eko lehen seihileko naturalean merkataritza-eragiketei ezarri ahal zaien berandutza-interesen lege-tasa argitaratzen da.
 • Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiarena (gaztelaniaz, Secretaría General del Tesoro y Política Financiera); horren bidez, 2015eko lehenengo hiruhileko naturalerako urteko interes-tasa eraginkorra argitaratzen da, hainbat finantza-aktibo zerga gisa sailkatzeko ondoreetarako.
 • Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiarena (gaztelaniaz, Secretaría General del Tesoro y Política Financiera); horren bidez, Obligaciones del Estado baloreen jaulkipen zehatz batzuk 2014ko abenduan jaulkitzea ezartzen da, eta dagozkien enkante-deialdiak egiten dira.
 • Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiarena (gaztelaniaz, Secretaría General del Tesoro y Política Financiera); horren bidez, Bonos eta Obligaciones del Estado baloreen jaulkipen zehatz batzuk 2014ko abenduan ezartzen dira, eta dagozkien enkante-deialdiak egiten dira.
 • Secretaría General del Tesoro y Política Financiera-rena, 2015eko abenduaren 30ean, 2016ko maiatzaren 31n, 2016ko azaroaren 30ean, 2017ko maiatzaren 31n, 2017ko azaroaren 30ean eta 2018ko maiatzaren 31n mugaeguneratuko diren Hornitzaileei Ordainketak egitea Finantzatzeko Funtseko interes aldakorreko Bonuek sortuko duten interes-tasa finkatzen duena, hurrengo interes-epealdian zehar.
 • Secretaría General del Tesoro y Política Financiera-rena, 2015eko maiatzaren 31n, 2015eko azaroaren 30ean, 2016ko maiatzaren 31n, 2016ko azaroaren 30ean eta 2017ko maiatzaren 31n mugaeguneratuko diren Hornitzaileei Ordainketak egitea Finantzatzeko Funtseko interes aldakorreko Bonuek sortuko duten interes-tasa finkatzen duena, hurrengo interes-epealdian zehar.
 • Tesoro eta Finantza Politikako Idazkaritza Nagusiarena, zeinaren bitartez Bonos eta Obligaciones del Estadoren hainbat jaulkipen xedatzen diren, 2014ko azarokoak, eta haiei dagozkien enkanteen deialdia egiten den.
 • Tesoro eta Finantza Politikako Idazkaritza Nagusiarena, zeinaren bitartez Obligaciones del Estado-en jaulkipena xedatzen den eta hari dagokion enkantearen deialdia egiten den
 • Tesoro eta Finantza Politikako Idazkaritza Nagusikoa, zeinaren bitartez 2014ko azaroko Bono eta Obligaciones del Estados-en hainbat jaulkipen xedatzen diren eta haiei dagozkien enkanteen deialdia egiten den.
 • Tesoro eta Finantza Politikoko Idazkaritza Nagusiarena, zeinaren bitartez kupoiaren ordainketari aplikatuko zaion indexazio koefizientea eta emango duen kupoia finkatzen den, 2024ko azaroaren 30an iraungiko duten inflazioari indexatutako hamar urteei dagozkien Bonos del Estado-ek emango dituztenak, egungo interes-aldi honetan.
 • Tesoro eta Finantza Politikoko Idazkaritza Nagusiarena, zeinaren bitartez kupoiaren ordainketari aplikatuko zaion indexazio koefizientea eta emango duen kupoia finkatzen den, 2019ko azaroaren 30an iraungiko duten inflazioari indexatutako bost urteei dagozkien Bonos del Estado-ek emango dituztenak, egungo interes-aldi honetan.
 • Tesoro eta Finantza Politikako Idazkaritza Nagusiarena, zeinaren bitartez 2014ko urriko Obligaciones del Estadoren zenbait jaulkipen xedatzen diren eta haiei dagozkien enkanteen deialdia egiten duen.
 • Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiarena (gaztelaniaz, Secretaría General del Tesoro y Política Financiera), 2014ko irailaren 5eko Ebazpeneko eranskina eguneratzen duena. Finantza-zuhurtasunaren printzipioa zehazten du. Printzipio hori araubide erkidegoko autonomia erkidegoetako eta autonomia estatutua duten hirietako zorpetze-eragiketetan aplika daiteke, baldin eta horiek Autonomien Likidezia Funtsari heltzen badiote.
 • Tesoro eta Finantza Politikako Idazkaritza Nagusiarena, zeinaren bitartez Bonoen eta Obligaciones del Estadoren 2014ko urriko zenbait jaulkipen xedatzen diren eta haiei dagozkien enkanteen deialdia egiten den.
 • Secretaría General del Tesoro y Política Financiera idazkaritzarena; horren bitartez, 2014ko laugarren hiruhileko naturalerako urteko interes-tasa eraginkorra argitaratzen da, hainbat finantza-aktibo zerga gisa sailkatzeko.
 • Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiarena (gaztelaniaz, Secretaría General del Tesoro y Política Financiera); horren bidez, interes aldakorreko Bonos del Estado baloreek hurrengo interesaldian sortuko duten interes-tasa ezartzen da. Balore horien mugaeguna 2015eko martxoaren 17a da.
 • Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiarena (gaztelaniaz, Secretaría General del Tesoro y Política Financiera); horren bidez, hiru urterako Bonos del Estado baloreen jaulkipen zehatz bat 2014ko irailean egiten da, eta dagokion enkante-deialdia egiten da.
 • Tesororen eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiarena, finantza-zuhurtasunaren printzipioa zehazten duena, araubide erkidegoko autonomia erkidegoetako eta autonomia estatutua duten hirietako zorpetze-eragiketetan aplikatzeko, baldin eta erkidego eta hiri horiek Autonomien Likidezia Funtsari heltzen badiete.
 • Tesororen eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiarena, “Bonos del Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores” (Hornitzaileei egiteko ordainketak finantzatzeko funtsaren bonuak) izeneko balioek hurrengo interesaldian sortuko duten interes-tasa ezartzen duena; bonuak interes aldakorrekoak dira, eta 2015eko azaroaren 30ean, 2016ko maiatzaren 31n, 2016ko azaroaren 30ean, 2017ko maiatzaren 31n, 2017ko azaroaren 30ean eta 2018ko maiatzaren 31n mugaeguneratuko dira.
 • Tesororen eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiarena, “Bonos del Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores” (Hornitzaileei egiteko ordainketak finantzatzeko funtsaren bonuak) izeneko balioek hurrengo interesaldian sortuko duten interes-tasa ezartzen duena; bonuak interes aldakorrekoak dira, eta 2014ko azaroaren 30ean, 2015eko maiatzaren 31n, 2015eko azaroaren 30ean, 2016ko maiatzaren 31n, 2016ko azaroaren 30ean eta 2017ko maiatzaren 31n mugaeguneratuko dira.
 • Tesororen eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiarena, “Obligaciones del Estado” balore batzuen jaulkipenak 2014ko irailean ezartzen dituena; eta dagozkien enkante-deialdiak egiten dituena.
 • Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiarena (gaztelaniaz, Secretaría General del Tesoro y Política Financiera), 2014ko urtarrilaren 20ko Ebazpena aldatzen duena; horren bidez, hiru, sei, bederatzi eta hamabi hilabeterako Letras del Tesoro baloreen jaulkipen batzuk, 2014. urtean eta 2015eko urtarrilean egitekoak, ezartzen dira; eta dagozkien enkante-deialdiak egiten dira.
 • Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiarena (gaztelaniaz, Secretaría General del Tesoro y Política Financiera); horren bidez, Bonos eta Obligaciones del Estado baloreen jaulkipen zehatz batzuk 2014ko abuztuan ezartzen dira, eta dagozkien enkante-deialdiak egiten dira.
 • Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiarena (gaztelaniaz, Secretaría General del Tesoro y Política Financiera); horren bidez, Bonos eta Obligaciones del Estado baloreen jaulkipen zehatz batzuk 2014ko uztailean ezartzen dira; eta dagozkien enkante-deialdiak egiten dira.
 • Tesororen eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiarena, “Obligaciones del Estado” balore batzuen jaulkipenak ezartzen dituena; eta dagozkien enkante-deialdiak egiten dituena.
 • Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiarena (gaztelaniaz, Secretaría General del Tesoro y Política Financiera); horren bidez, 2014ko bigarren seihileko naturalean merkataritza-eragiketei ezarri ahal zaien berandutza-interesen lege-tasa argitaratzen da.
 • Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiarena (gaztelaniaz, Secretaría General del Tesoro y Política Financiera); horren bidez, Bonos eta Obligaciones del Estado baloreen jaulkipen zehatz batzuk 2014ko uztailean ezartzen dira; eta dagozkien enkante-deialdiak egiten dira.
 • Tesororen eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiarena, 2014ko hirugarren hiruhileko naturalerako urteko legezko interes-tasa eraginkorra argitaratzen duena, hainbat finantza-aktibo zerga gisa sailkatzeko ondoreetarako.
 • Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiarena (gaztelaniaz, Secretaría General del Tesoro y Política Financiera); horren bidez, interes aldakorreko Bonos del Estado baloreek hurrengo interesaldian sortuko duten interes-tasa ezartzen da. Balore horien mugaeguna 2015eko martxoaren 17a da.
 • Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiarena (gaztelaniaz, Secretaría General del Tesoro y Política Financiera); horren bidez, Bonos eta Obligaciones del Estado baloreen jaulkipen zehatz batzuk 2014ko ekainean ezartzen dira; eta dagozkien enkante-deialdiak egiten dira.
 • Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiarena (gaztelaniaz, Secretaría General del Tesoro y Política Financiera); horren bidez, Bonos del Estado baloreen jaulkipen zehatz batzuk 2014ko ekainean ezartzen dira; eta dagozkien enkante-deialdiak egiten dira.
 • Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiarena, Bonos eta Obligaciones del Estado balore batzuen jaulkipenak maiatzean ezartzen dituena; eta dagozkien enkante-deialdiak egiten dituena.
 • Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiarena, Bonos eta Obligaciones del Estado balore batzuen jaulkipenak 2014ko maiatzean ezartzen dituena; eta dagozkien enkante-deialdiak egiten dituena.
 • Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiarena, Bonos eta Obligaciones del Estado balore batzuen jaulkipenak 2014ko apirilean ezartzen dituena, eta dagozkien enkante-deialdiak egiten dituena.
 • Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiarena, 2014ko otsailaren 12ko Ebazpeneko eranskina eguneratzen duena. Ebazpen horrek finantza-zuhurtasunaren printzipioa zehazten du. Printzipio hori araubide erkidegoko autonomia erkidegoetako eta autonomia estatutua duten hirietako zorpetze-eragiketetan aplika daiteke, baldin eta hiri horiek ICO-CCAA 2012 finantzaketa zuzeneko ildoari eta Autonomien Likidezia Funtsari heltzen badiete.
 • Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiarena, Bonos eta Obligaciones del Estado balore batzuen jaulkipenak 2014ko martxoan ezartzen dituena, eta dagozkien enkante-deialdiak egiten dituena
 • Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiarena (gaztelaniaz, Secretaría General del Tesoro y Política Financiera), 2015eko otsailaren 5eko Ebazpeneko 1. eranskina eguneratzen duena. Finantza-zuhurtasunaren printzipioa zehazten du. Printzipio hori araubide erkidegoko autonomia erkidegoetako eta autonomia estatutua duten hirietako zorpetze-eragiketetan aplika daiteke, baldin eta horiek Autonomien Likidezia Funtsari heltzen badiote.
 • Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiarena, Bonos eta Obligaciones del Estado balore batzuen jaulkipenak 2014ko martxoan ezartzen dituena; eta dagozkien enkante-deialdiak egiten dituena.
 • Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiarena (gaztelaniaz, Secretaría General del Tesoro y Política Financiera); horren bidez, Bonos eta Obligaciones del Estado baloreen jaulkipen zehatz batzuk 2014ko otsailean ezartzen dira, eta dagozkien enkante-deialdiak egiten dira.
 • da Secretaría Xeral do Tesouro e Política Financeira, pola que se define o principio de prudencia financeira aplicable ás operacións de endebedamento das comunidades autónomas de réxime común e cidades con estatuto de autonomía que se acollan á liña de financiamento directo ICO-CCAA 2012 e ao Fondo de Liquidez Autonómico.
 • Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiarena (gaztelaniaz, Secretaría General del Tesoro y Política Financiera); horren bidez, Bonos del Estado baloreen jaulkipen zehatz batzuk 2014ko otsailean ezartzen dira; eta dagozkien enkante-deialdiak egiten dira.
 • Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiarena (gaztelaniaz, Secretaría General del Tesoro y Política Financiera); horren bidez, Bonos eta Obligaciones del Estado baloreen enkanteen 2014. urteko eta 2015eko urtarrileko egutegiak argitaratzen dira.
 • Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiarena (gaztelaniaz, Secretaría General del Tesoro y Política Financiera); horren bitartez, Letras del Tesoro baloreen zenbait jaulkipen ezartzen dira, hiru, sei, hamabi eta hemezortzi hilerako 2014. urtean eta 2015eko urtarrilean egiteko.
 • Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiarena (gaztelaniaz, Secretaría General del Tesoro y Política Financiera); horren bidez, Bonos eta Obligaciones del Estado baloreen jaulkipen zehatz batzuk 2014ko urtarrilean ezartzen dira, eta dagozkien enkanterako deialdiak egiten dira.
 • Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiarena (gaztelaniaz, Secretaría General del Tesoro y Política Financiera); horren bidez, Bonos eta Obligaciones del Estado baloreen jaulkipen zehatz batzuk 2014ko urtarrilean ezartzen dira, eta dagozkien enkanterako deialdiak egiten dira.
 • Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiarena (gaztelaniaz, Secretaría General del Tesoro y Política Financiera); horren bidez, 2014ko lehenengo seihileko naturalean merkataritza-eragiketei ezarri ahal zaien berandutza-interesen lege-tasa argitaratzen da.
 • Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiarena (gaztelaniaz, Secretaría General del Tesoro y Política Financiera); horren bidez, 2014ko lehenengo hiruhileko naturalerako urteko legezko interes-tasa eraginkorra argitaratzen da, hainbat finantza-aktibo zerga gisa sailkatzeko ondoreetarako.
 • Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiarena (gaztelaniaz, Secretaría General del Tesoro y Política Financiera); horren bidez, Bonos eta Obligaciones del Estado baloreen jaulkipen batzuk 2013ko abenduan ezartzen dira; eta dagozkien enkante-deialdiak egiten dira.
 • Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiarena (gaztelaniaz, Secretaría General del Tesoro y Política Financiera); horren bidez, interes aldakorreko Bonos del Estado baloreek hurrengo interesaldian sortuko duten interes-tasa ezartzen da. Balore horien mugaeguna 2015eko martxoaren 17a da.
 • Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiarena (gaztelaniaz, Secretaría General del Tesoro y Política Financiera); horren bidez, Bonos del Estado baloreen jaulkipen batzuk 2013ko abenduan ezartzen dira; eta dagozkien enkante-deialdiak egiten dira.
 • Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiarena (gaztelaniaz, Secretaría General del Tesoro y Política Financiera); horren bidez, datozen hiru urterako Bonos del Estado baloreen jaulkipen zehatz bat 2013ko azaroan ezartzen da, eta dagokion enkantearen deialdia egiten da.
 • Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiarena (gaztelaniaz, Secretaría General del Tesoro y Política Financiera); horren bidez, Bonos eta Obligaciones del Estado baloreen jaulkipen zehatz batzuk 2013ko azaroan ezartzen dira, eta dagozkien enkante-deialdiak egiten dira.
 • Hutsen zuzenketa Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiak (gaztelaniaz, Secretaría General del Tesoro y Política Financiera) 2013ko irailaren 27an eman zuen Ebazpenean. Horren bitartez, 2013ko laugarren hiruhileko naturalerako urteko interes-tasa eraginkorra argitaratzen da, hainbat finantza aktibo zerga gisa sailkatzekoa.
 • Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiarena (gaztelaniaz, Secretaría General del Tesoro y Política Financiera); horren bidez, interes aldakorreko Bonos del Estado baloreek hurrengo interesaldian sortuko duten interes-tasa ezartzen da. Balore horien mugaeguna 2015eko martxoaren 17a da.
 • Altxor eta Finantza Politikako Idazkaritza Nagusiarenak: beraren bidez, Bonos y Obligaciones del Estado-ko zenbait igorpen ezartzen da 2013eko irailean eta dagozkien enkanterako deialdiak egiten dira.
 • Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiarena (gaztelaniaz, Secretaría General del Tesoro y Política Financiera); horren bidez, Bonos eta Obligaciones del Estado baloreen jaulkipen zehatz batzuk 2013ko irailean ezartzen dira; eta dagozkien enkante-deialdiak egiten dira.
 • Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiarena (gaztelaniaz, Secretaría General del Tesoro y Política Financiera); horren bidez, Bonos del Estado baloreen jaulkipen zehatz batzuk 2013ko abuztuan ezartzen dira; eta dagozkien enkante-deialdiak egiten dira.
 • Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiarena (gaztelaniaz, Secretaría General del Tesoro y Política Financiera); horren bidez, Bonos del Estado baloreen jaulkipen zehatz batzuk 2013ko uztailean ezartzen dira; eta dagozkien enkante-deialdiak egiten dira.
 • Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiarena (gaztelaniaz, Secretaría General del Tesoro y Política Financiera); horren bidez, Bonos del Estado baloreen jaulkipen zehatz batzuk 2013ko uztailean ezartzen dira; eta dagozkien enkante-deialdiak egiten dira.
 • Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiarena (gaztelaniaz, Secretaría General del Tesoro y Política Financiera); horren bidez, 2013ko bigarren seihileko naturalean merkataritza-eragiketei ezarri ahal zaien berandutza-interesen lege-tasa argitaratzen da.
 • Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiarena (gaztelaniaz, Secretaría General del Tesoro y Política Financiera); horren bidez, 2013ko hirugarren hiruhileko naturalerako urteko legezko interes-tasa eraginkorra argitaratzen da, hainbat finantza-aktibo zerga gisa sailkatzeko ondoreetarako.
 • Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiarena (gaztelaniaz, Secretaría General del Tesoro y Política Financiera); horren bidez, Obligaciones del Estado baloreen jaulkipen zehatz batzuk 2013ko ekainean ezartzen dira, eta dagozkien enkante-deialdiak egiten dira.
 • Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiarena (gaztelaniaz, Secretaría General del Tesoro y Política Financiera); horren bidez, interes aldakorreko Bonos del Estado baloreek hurrengo interesaldian sortuko duten interes-tasa ezartzen da. Balore horien mugaeguna 2015eko martxoaren 17a da.
 • Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiarena (gaztelaniaz, Secretaría General del Tesoro y Política Financiera); horren bidez, Bonos eta Obligaciones del Estado baloreen jaulkipen zehatz batzuk 2013ko ekainean ezartzen dira; eta dagozkien enkante-deialdiak egiten dira.
 • Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiarena (gaztelaniaz, Secretaría General del Tesoro y Política Financiera); horren bidez, Bonos eta Obligaciones del Estado baloreen jaulkipen zehatz batzuk 2013ko maiatzean ezartzen dira, eta dagozkien enkante-deialdiak egiten dira.
 • Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiarena (gaztelaniaz, Secretaría General del Tesoro y Política Financiera); horren bidez, Bonos eta Obligaciones del Estado baloreen jaulkipen zehatz batzuk 2013ko maiatzean ezartzen dira, eta dagozkien enkante-deialdiak egiten dira.
 • Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiarena (gaztelaniaz, Secretaría General del Tesoro y Política Financiera); horren bidez, Bonos eta Obligaciones del Estado baloreen jaulkipen zehatz batzuk 2013ko apirilean ezartzen dira, eta dagozkien enkante-deialdiak egiten dira.
 • Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiarena (gaztelaniaz, Secretaría General del Tesoro y Política Financiera); horren bidez, 2013ko bigarren hiruhileko naturalerako urteko legezko interes-tasa eraginkorra argitaratzen da, hainbat finantza-aktibo zerga gisa sailkatzeko ondoreetarako.
 • Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiarena (gaztelaniaz, Secretaría General del Tesoro y Política Financiera); horren bidez, Bonos eta Obligaciones del Estado baloreen jaulkipen zehatz batzuk 2013ko apirilean ezartzen dira, eta dagozkien enkante-deialdiak egiten dira.
 • Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiarena (gaztelaniaz, Secretaría General del Tesoro y Política Financiera); horren bidez, Bonos eta Obligaciones del Estado baloreen jaulkipen zehatz batzuk 2013ko martxoan ezartzen dira, eta dagozkien enkante-deialdiak egiten dira.
 • Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiarena (gaztelaniaz, Secretaría General del Tesoro y Política Financiera); horren bidez, interes aldakorreko Bonos del Estado baloreek hurrengo interesaldian sortuko duten interes-tasa ezartzen da. Balore horien mugaeguna 2015eko martxoaren 17a da.
 • Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiarena (gaztelaniaz, Secretaría General del Tesoro y Política Financiera); horren bidez, Obligaciones del Estado baloreen jaulkipen zehatz batzuk ezartzen dira, eta dagozkien enkante-deialdiak egiten dira.
 • Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiarena (gaztelaniaz, Secretaría General del Tesoro y Política Financiera); horren bidez, Bonos eta Obligaciones del Estado baloreen jaulkipen zehatz batzuk 2013ko martxoan ezartzen dira, eta dagozkien enkante-deialdiak egiten dira.
 • Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiarena (gaztelaniaz, Secretaría General del Tesoro y Política Financiera); horren bidez, Bonos eta Obligaciones del Estado baloreen jaulkipen zehatz batzuk 2013ko otsailean ezartzen dira, eta dagozkien enkante-deialdiak egiten dira.
 • Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiarena (gaztelaniaz, Secretaría General del Tesoro y Política Financiera); horren bidez, Bonos eta Obligaciones del Estado baloreen jaulkipen zehatz batzuk 2013ko otsailean ezartzen dira, eta dagozkien enkante-deialdiak egiten dira.
 • horren bidez, hiru, sei, bederatzi eta hamabi hilabeterako Letras del Tesoro baloreen jaulkipen zehatz batzuk 2013. urtean eta 2014ko urtarrilean ezartzen dira, eta dagozkien enkante-deialdiak egiten dira.
 • Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiarena (gaztelaniaz, Secretaría General del Tesoro y Política Financiera); horren bidez, Bonos eta Obligaciones del Estado baloreen enkanteen 2013. urteko eta 2014ko urtarrileko egutegiak argitaratzen dira.
 • Altxorraren eta Finantza Politikaren Zuzendaritza Nagusiarena,Estatuaren Obligazio jakin batzuk 2012ko urtarrilean jaulkitzea ezartzen duena, eta dagokion enkanterako deialdia egiten duena .
 • Altxorraren eta Finantza Politikaren Zuzendaritza Nagusiarena,Estatuaren Obligazio jakin batzuk 2013ko urtarrilean jaulkitzea ezartzen duena, eta dagokion enkanterako deialdia egiten duena.
 • Secretaría General del Tesoro y Política Financiera-rena, 2013ko lehen seihileko naturalean merkataritza-eragiketei aplika dakiekeen berandutzako legezko interes-tasa argitaratzen duena.
 • Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiarena, 2015eko martxoaren 17an mugaeguneratuko diren interes-tasa aldakorreko bost urterako Estatuaren Bonuek hurrengo interesaldian sortuko duten interes-tasa ezartzen duena.
 • Secretaría General del Tesoro y Política Financiera-rena, 2013ko lehen hiruhileko naturalerako urteko interes-tasa efektiboa argitaratzen duena, zergei dagokienez hainbat finantza-aktibo kalifikatu ahal izateko.
 • Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiarena (gaztelaniaz, Secretaría General del Tesoro y Política Financiera); horren bidez, Bonos eta Obligaciones del Estado baloreen jaulkipen zehatz batzuk 2012ko abenduan egitea ezartzen da, eta dagozkien enkante-deialdiak egiten dira.
 • Altxorraren eta Finantza Politikaren Zuzendaritza Nagusiarena, Estatuaren Obligazio jakin batzuk 2012ko abenduan jaulkitzea ezartzen duena, eta dagokion enkanterako deialdia egiten duena.
 • diruzaintza eta Finantza-politikako Idazkari Nagusiarena, zeinaren bitartez Estatuko Bonoak eta Obligazioak 2012ko azaroan jaulkitzea zehazten den, eta haiei dagozkien enkanteetarako deialdia egiten den.
 • Diruzaintza eta Finantza-politikako Idazkari Nagusiarena, zeinaren bitartez Estatuko Bonoak eta Obligazioak 2012ko azaroan jaulkitzea zehazten den, eta haiei dagozkien enkanteetarako deialdia egiten den.
 • Diruzaintza eta Finantza-politikako Idazkaritza Nagusiarena, zeinaren bitartez Estatuaren Bonoen eta Obligazioen zenbait jaulkipen zehazten diren, eta haiei dagozkien enkanteetarako deialdia egiten den.
 • Diruzaintzaren eta Finantza-politikaren Idazkaritza Nagusiarena, zeinetan Estatuaren Bonoen eta Obligazioen jaulkipenak aurreikusten diren 2012ko urrirako, eta haiei dagozkien enkanteen deialdiak egiten diren .
 • Diruzaintza eta Finantza Politikako Idazkaritza Nagusiarena, zeinaren bitartez 2012ko laugarren hiruhileko naturalerako interes-tasa argitaratzeko.
 • diruzaintza eta Finantza-politikako Idazkaritza Nagusikoa, zeinaren bitartez Estatuko Bonoen eta Obligazioen jaulkipenak zehazten diren, eta haiei dagozkien enkanteetarako deialdia egiten den.
 • diruzaintzako eta Finantza Politikako Idazkari Nagusiarena, zeinaren bitartez bost urterako Estatuko Bonuek interes aldakorrarekin hurrengo interes-aldian sortuko duten interes-tasa zehazten den, 2015eko martxoak 17an iraungiko duena.
 • Diruzaintzako eta Finantza Politikako Idazkari Nagusiarena, zeinaren bitartez 2012ko irailean Estatuko Bonuen jaulkipenak aurreikusten diren eta haiei dagozkien enkanteetarako deialdia egiten den.
 • Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiarena, Estatuaren Bonu eta Obligazio jakin batzuk 2012ko abuztuan jaulkitzea ezartzen duena, eta dagokion enkanterako deialdia egiten duena.
 • Altxor eta Finantza Politikako Idazkaritza Orokorrekoa, beraren bidez, ezarri da Estatuko Bonuek sortuko duten interes tasa, hiru urtetara, interes tasa aldakorrean, 2012ko urriaren 29ko epemugarekin, hurrengo interes aldian.
 • 2012ko uztailaren 13 Ebazpena. Beraren bidez, Estatuko Bonuen eta Obligazioen zenbait jaulkipen ezarri da 2012ko uztailean eta dagozkien enkanteetarako deialdiak egin dira.
 • Ekonomiako eta Enpresari laguntzeko Estatu Idazkaritzarena; horren bitartez, 6/2012 Errege Lege Dekretua, baliabiderik gabeko hipoteka-zordunak babesteko premiazko neurriei buruzkoa, martxoaren 9koa, indarrean sartu zenetik, ohiko etxebizitzen gaineko hipoteka-bermea duten zorrak modu bideragarrian berriro antolatzeko Jardunbide Egokien kodeari borondatez atxikitzeko erabakia jakinarazi duten enpresak argitaratzen dira.
 • Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiarena, Estatuaren Bonu eta Obligazio jakin batzuk 2012ko uztailean jaulkitzea ezartzen duena, eta dagokion enkanterako deialdia egiten duena.
 • Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiarena, 2012ko azken seihileko naturalean merkataritza-eragiketei ezarri ahal zaien berandutza-interesen tasa legala argitaratzen duena.
 • Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiarena, 2012ko hirugarren hiruhileko naturalerako urteko legezko interes-tasa eraginkorra argitaratzen duena hainbat finantza-aktibo zerga gisa.
 • Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiarena, Estatuaren Bonu eta Obligazio jakin batzuk 2012ko ekainean jaulkitzea ezartzen duena, eta dagokion enkanterako deialdia egiten duena.
 • Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiarena, 2015eko martxoaren 17an mugaeguneratuko diren bost urterako interes-tasa aldakorreko Estatuaren Bonuek hurrengo interesaldian sortuko duten interes-tasa ezartzen duena.
 • Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiarena, Estatuaren Bonu eta Obligazio jakin batzuk 2012ko ekainean jaulkitzea ezartzen duena, eta dagokion enkanterako deialdia egiten duena.
 • Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiarena, Estatuaren Bonu eta Obligazio jakin batzuk 2012ko maiatzean jaulkitzea ezartzen duena, eta dagokion enkanterako deialdia egiten duena.
 • Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkari Nagusiarena,zeinaren bitartez Estatuaren Bonu eta Obligazioen zenbait jaulkipen 2012ko maiatzean xedatu diren eta haiei dagozkien enkantuen deialdia egin den.
 • Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiarena,Estatuaren Obligazio jakin batzuk 2012ko martxoan jaulkitzea ezartzen duena, eta dagokion enkanterako deialdia egiten duena.
 • Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiarena, Estatuaren Obligazio jakin batzuk 2012ko apirilean jaulkitzea ezartzen duena, eta dagokion enkanterako deialdia egiten duena.
 • Altxorraren eta Finantza Politikaren Zuzendaritza Nagusiarena, zeinaren bitartez 2012ko bigarren hiruhileko naturalerako urteko interes-tasa eraginkorra argitaratu den, hainbat finantza aktibo zerga gisa sailkatzekoa.
 • Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiarena, 2015eko martxoaren 17an mugaeguneratuko diren interes-tasa aldakorreko bost urterako Estatuaren Bonuek hurrengo interesaldian sortuko duten interes-tasa ezartzen duena.
 • Altxorraren eta Finantza Politikaren Zuzendaritza Nagusiarena,Estatuaren Obligazio jakin batzuk 2012ko martxoan jaulkitzea ezartzen duena, eta dagokion enkanterako deialdia egiten duena.
 • Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiarena, 2012ko urriaren 29an mugaeguneratuko diren interes-tasa aldakorreko hiru urterako Estatuaren Bonuek hurrengo interesaldian sortuko duten interes-tasa ezartzen duena..
 • Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiarena, zeinaren bitartez 2012. urterako eta 2013. urteko urtarrilerako Estatuko Bonoen eta Obligacionesen enkanteen egutegia argitaratu den.
 • Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkaritza Nagusiarena, zeinaren bitartez Letras del Tesoroko zenbait jaulkipen zehazten diren, hiru, sei, hamabi eta hemezortzi hilerako 2012. urtean eta 2013ko urtarrilean egiteko.
 • Altxorraren eta Finantza Politikaren Zuzendaritza Nagusiarena (gaztelaniaz, Dirección General del Tesoro y Política Financiera); horren bitartez, 2012ko lehen seihileko merkataritza-eragiketei aplikatu behar zaien berandutza-interesen legezko tasa jakinarazten da.
 • Altxorraren eta Finantza Politikaren Zuzendaritza Nagusiarena (gaztelaniaz, Dirección General del Tesoro y Política Financiera); horren bitartez 2012ko lehenengo hiruhileko naturalerako urteko interes-tasa eraginkorra argitaratzen da, hainbat finantza aktibo zerga gisa sailkatzeko ondorioetarako.
 • Altxorraren eta Finantza Politikaren Zuzendaritza Nagusiarena, 2015eko martxoaren 17an mugaeguneratuko diren interes-tasa aldakorreko bost urterako Estatuaren Bonuek hurrengo interesaldian sortuko duten interes-tasa ezartzen duena.
 • Altxorraren eta Finantza Politikaren Zuzendaritza Nagusiarena, Estatuaren Obligazio jakin batzuk 2011ko abenduan jaulkitzea ezartzen duena, eta dagokion enkanterako deialdia egiten duena.
 • Altxor eta Finantza Politikako Zuzendaritza Nagusiarena. Beraren bidez Estatuko Bonuen eta Obligazioen zenbait jaulkipen ezarri da 2011ko abenduan eta dagozkien enkanteetarako deialdiak egin dira
 • Altxorraren eta Finantza Politikaren Zuzendaritza Nagusiarena, 2012ko urriaren 29an mugaeguneratuko diren interes-tasa aldakorreko hiru urterako Estatuaren Bonuek hurrengo interesaldian sortuko duten interes-tasa ezartzen duena .
 • Altxorraren eta Finantza Politikaren Zuzendaritza Nagusiarena, urrian Obligaciones del Estado direlakoak igorriko direla zehazten dutenak eta haiei dagozkien enkanteen deialdia argitaratzen duena.
 • Altxorraren eta Finantza Politikaren Zuzendaritza Nagusiarena, urrian Bonos del Estado direlakoak igorriko direla zehazten dutenak eta haiei dagozkien enkanteen deialdia argitaratzen duena.
 • Altxorraren eta Finantza Politikaren Zuzendaritza Nagusiarena, datozen hiru urterako Estatuaren Obligazioak urrian jaulkitzea ezartzen duena, eta dagokion enkantearen deialdia egiten duena.
 • Altxorraren eta Finantza Politikaren Zuzendaritza Nagusiarena, zeinaren bitartez 2011ko laugarren hiruhileko naturalerako urteko interes-tasa eraginkorra argitaratu den, hainbat finantza aktibo zerga gisa sailkatzekoa.
 • Altxorraren eta Finantza Politikaren Zuzendaritza Nagusiarena, 2015eko martxoaren 17an mugaeguneratuko diren interes-tasa aldakorreko bost urterako Estatuaren Bonuek hurrengo interesaldian sortuko duten interes-tasa ezartzen duena.
 • Altxorraren eta Finantza Politikaren Zuzendaritza Nagusiarena, irailean Obligaciones del Estado direlakoak jaulkiko direla zehazten dutenak eta haiei dagozkien enkanteen deialdia argitaratzen duena .
 • Altxorraren eta Finantza Politikaren Zuzendaritza Nagusiarena, 2012ko urriaren 29an muga eguneratuko diren interes-tasa aldakorreko hiru urterako Estatuaren Bonuek hurrengo interesaldian sortuko duten interes-tasa ezartzen duena.
 • Altxorraren eta Finantza Politikaren Zuzendaritza Nagusiarena, hiru urterako Estatuaren Obligazioak ekainean jaulkitzea ezartzen duena, eta dagokion enkantearen deialdia egiten duena.
 • Dirección General del Tesoro y Política Financiera-rena, uztailean hamar eta hamabost urterako Estatuko Obligazioak jaulkitzea ezartzen duena eta egoki diren enkanteak deitzen dituena.
 • Altxorraren eta Finantza Politikaren Zuzendaritza Nagusikoa, zeinaren bitartez 2011ko bigarren hiruhilekoko merkatal eragiketei aplikatu behar zaien atzeratze-interesen legezko tasa jakinarazten den.
 • Altxorraren eta Finantza Politikaren Zuzendaritza Nagusiarena, zeinaren bitartez 2011ko laugarren hiruhileko naturalerako urteko interes-tasa eraginkorra argitaratu den, hainbat finantza aktibo zerga gisa sailkatzekoa.
 • Altxorraren eta Finantza Politikaren Zuzendaritza Nagusiarena, 2016ko apirilaren 30ean mugaeguneratuko diren Bonos del Estadoak ehuneko 3,25eko tasan jaulkitzea ezartzen duena, eta dagokion enkantearen deialdia egiten duena.
 • Altxorraren eta Finantza Politikaren Zuzendaritza Nagusiarena, 2015eko martxoaren 17an mugaeguneratuko diren interes-tasa aldakorreko bost urterako Estatuaren Bonuek hurrengo interesaldian sortuko duten interes-tasa ezartzen duena.
 • Altxorraren eta Finantza Politikaren Zuzendaritza Nagusiarena, 2019ko urriaren 31n mugaeguneratuko diren Estatuaren Obligazioak ehuneko 4,30eko tasan jaulkitzea ezartzen duena, eta dagokion enkantearen deialdia egiten duena.
 • Altxorraren eta Finantza Politikaren Zuzendaritza Nagusiarena, hamabost urterako Estatuaren Obligazioak ekainean jaulkitzea ezartzen duena, eta dagokion enkantearen deialdia egiten duena.
 • Altxorraren eta Finantza Politikaren Zuzendaritza Nagusiarena, 2015eko apirilaren 30ean mugaeguneratuko diren Estatuaren Bonuak ehuneko 3,0eko tasan jaulkitzea ezartzen duena, eta dagokion enkantearen deialdia egiten duena.
 • Altxorraren eta Finantza Politikaren Zuzendaritza Nagusiarena, hiru urterako Estatuaren Bonuak ekainean jaulkitzea ezartzen duena, eta dagokion enkantearen deialdia egiten duena.
 • Altxorraren eta Finantza Politikaren Zuzendaritza Nagusiarena, 2041eko uztailaren 30ean mugaeguneratuko diren Estatuaren Obligazioak ehuneko 4,70eko tasan jaulkitzea ezartzen duena, eta dagokion enkantearen deialdia egiten duena.
 • Altxorraren eta Finantza Politikaren Zuzendaritza Nagusiarena, hamar urterako Estatuaren Obligazioak maiatzean jaulkitzea ezartzen duena, eta dagokion enkantearen deialdia egiten duena.
 • Altxorraren eta Finantza Politikaren Zuzendaritza Nagusiarena, 2012ko urriaren 29an mugaeguneratuko diren interes-tasa aldakorreko hiru urterako Estatuaren Bonuek hurrengo interesaldian sortuko duten interes-tasa ezartzen duena.
 • Altxorraren eta Finantza Politikaren Zuzendaritza Nagusiarena, 2016ko apirilaren 30ean mugaeguneratuko diren Estatuaren Bonuak ehuneko 3,25eko tasan jaulkitzea ezartzen duena, eta dagokion enkantearen deialdia egiten duena.
 • Altxorraren eta Finantza Politikaren Zuzendaritza Nagusiarena, finantza-aktibo batzuk zerga aldetik kalifikatze aldera, 2011ko apiriletik ekainera bitartean indarrean egongo den urteko benetako interes tasa argitaratzen duena.
 • Altxorraren eta Finantza Politikaren Zuzendaritza Nagusiarena, 2015eko martxoaren 17an mugaeguneratuko diren interes tasa aldakorreko bost urterako estatuaren bonuek hurrengo interesaldian sortuko duten interes tasa ezartzen duena.
 • Altxorraren eta Finantza Politikaren Zuzendaritza Nagusiarena, hiru urterako interes tasa aldakorreko Estatuaren Bonuek, 2012ko urriaren 29an mugaeguneratuko direnek, hurrengo interesaldian sortuko duten interes tasa ezartzen duena.
 • Altxorraren eta Finantza Politikaren Zuzendaritza Nagusiarena, hiru urterako interes tasa aldakorreko Estatuaren Bonuek, 2012ko urriaren 29an mugaeguneratuko direnek, hurrengo interesaldian sortuko duten interes tasa ezartzen duena.
 • Dirección General del Tesoro y Política Financiera-rena, 2011rako eta 2012ko urtarrilerako Estatuko Bonu eta Obligazioen enkante-egutegia argitaratzen duena eta datorren otsailean hiru urterako Estatuko Bonuak jaulkitzea ezartzen duena.
 • Altxor eta Finantza Politikako Zuzendaritza Nagusiarena. Beraren bidez, hurrengo likidezia enkanteetarako deialdiak egin dira.
 • Dirección General del Tesoro y Política Financiera-rena, 2011n eta 2012ko urtarrilean egin beharreko hiru, sei, hamabi eta hamazortzi hilabeterako Altxorraren Letren hainbat jaulkipen ezartzen dituena.
 • Dirección General del Tesoro y Política Financiera-rena, 2011ko lehen seihileko naturalean merkataritza-eragiketei aplika dakiekeen berandutzako legezko interes-tasa argitaratzen duena.
 • Dirección General del Tesoro y Política Financiera-rena, 2011ko lehen hiruhileko naturalerako urteko interes-tasa efektiboa argitaratzen duena, hainbat finantza-aktibo zergei dagokienez kalifikatu ahal izateko.
 • Altxorraren eta Finantza Politikaren Zuzendaritza Nagusiarena, 2015eko martxoaren 17an mugaeguneratzekoak diren interes tasa aldakorreko bost urterako Estatuaren bonuek hurrengo interesaldian sortuko duten interes tasa jartzen duena.
 • Altxorraren eta Finantza Politikaren Zuzendaritza Nagusiarena, 2012ko urriaren 29an mugaeguneratzen diren interes tasa aldakorreko hiru urterako Estatuaren Bonuek datorren interesaldian sortuko duten interes tasa finkatzen duena.
 • Altxorraren eta Finantza Politikaren Zuzendaritza Nagusiarena, zenbait finantza-aktibo zerga aldetik kalifikatzeko xedez, 2010 urteko hamargarren hiletik hamabigarrenera bitarterako urteko interes tasa efektiboa argitaratzen duena .
 • Altxor eta Finantza Politikako Zuzendaritza Nagusiarena. Beraren bidez, finkatu da Estatuko Bonuek, bost urtetara, sortuko duten interes tasa, interes aldakorreko tasan, 2015eko martxoaren 17ko epemugarekin, hurrengo interes aldian.
 • Altxorraren eta Finantza Politikaren Zuzendaritza Nagusiarena, 2010 urteko azken sei hiletako merkataritza operazioetan aplikatu behar den legezko berandutza interesaren tasa argitaratzen duena.
 • Altxorraren eta Finantza Politikaren Zuzendaritza Nagusiarena, zenbait finantza-aktibo zerga aldetik kalifikatzeko xedez, 2010 urteko zazpigarren hiletik bederatzigarrenera bitarterako urteko interes tasa efektiboa argitaratzen duena.
 • Altxorraren eta Finantza Politikaren Zuzendaritza Nagusiarena, zenbait finantza-aktibo zerga aldetik kalifikatzeko xedez, 2010 urteko laugarren hiletik seigarrenera bitarterako urteko interes tasa efektiboa argitaratzen duena.
 • Altxorraren eta Finantza Politikaren Zuzendaritza Nagusiarena, 2010eko martxoan Estatuaren Bonu eta Obligazioen jaulkipen jakin batzuk xedatzen eta horien enkanteen deialdia egiten dituena.
 • Altxorraren eta Finantza Politikaren Zuzendaritza Nagusiarena, 2010ean eta 2011ko urtarrilean hiru, sei, hamabi eta hemezortzi hilabeterako Altxorraren Letren jaulkipen batzuk xedatzen dituena, eta dagozkien enkanteen deialdia egiten duena.
 • Dirección General del Tesoro y Política Financiera-rena, Estatuko Bonu eta Obligazioen hainbat jaulkipen ezartzen dituena eta 2010 urterako eta 2011ko urtarrilerako enkanteen egutegia argitaratzen duena.
 • Hutsen zuzenketa, Altxorraren eta Finantza Politikaren Zuzendaritza Nagusiaren 2008ko urriaren 31ko Ebazpenarena, Finantza-Aktiboak Erosteko Funtsak 2008ko urriaren 27an Batzorde Eragilearen osaeraz eta Funtsaren inbertsio jarraibideez hartu zituen erabakiak argitaratzea xedatzen duenarena.
 • Altxorraren eta Finantza Politikaren Zuzendaritza Nagusiarena, Finantza-Aktiboak Erosteko Funtsak 2008ko urriaren 27an Batzorde Eragilearen osaeraz eta Funtsaren inbertsio jarraibideez hartu zituen erabakiak argitaratzea xedatzen duena.
 • Altxor eta Finantza Politika Zuzendaritza Nagusiak emandakoa, berandutze-interesaren tipo legala jakinarazteko, 2008. urteko lehendabiziko seihileko naturalean merkataritza-eragiketei aplikatu ahal zaiena bera (E.A.O. 08-01-07).