Normas Tramitadas

Ordenes Ministeriales

 • jaulkipen-emaitzak argitara ematen dituena eta 2019ko urtarrilean sindikazio-prozeduraren bitartez jaulkitzen diren hamar urterako Obligaciones del Estado-en ezaugarriak osatzen dituena.
 • zeinaren bitartez Obligaciones del Estadoren sindikazio bidezko jaulkipena xedatzen den hurrengo hamar urteetarako.
 • Obligaciones del Estado-ko hiru erreferentzia berriren jaulkitze-emaitzak argitara ematen dituena, Europako inflazioari indexatuta daudenak eta 2048an, 2049an, eta 2050ean, hurrenez hurren, amaitzen direnak, salmenta sinplearen eragiketaren bidez.
 • Obligaciones del Estado-ko hiru erreferentzia berriren jaulkitze-emaitzak jakitera ematen dituena, Europako inflazioari indexatuta daudenak eta 2048an, 2049an, eta 2050ean, hurrenez hurren, amaitzen direnak, salmenta sinplearen eragiketaren bidez.
 • Obligaciones del Estado-ko hiru erreferentzia berriren lehenengo tarteak jaulkitzea ezartzen duenak, Europako inflazioari indexatuta daudenak eta 2048an, 2049an, eta 2050ean, hurrenez hurren, amaitzen direnak, salmenta sinplearen prozesuaren bidez.
 • jaulkipen-emaitzak argitara ematen dituena eta sindikazio-prozeduraren bitartez 2019ko martxoan jaulki diren hamabost urterako Obligaciones del Estado-ren ezaugarriak osatzen dituena.
 • sindikazio-prozeduraren bitartez hamabost urterako Obligaciones del Estado-ren jaulkipena egitea erabakitzen duena.
 • jaulkipen-emaitzak argitara ematen dituena eta sindikazio-prozeduraren bitartez 2019ko martxoan jaulki diren hamabost urterako Obligaciones del Estado-ren ezaugarriak osatzen dituena.
 • sindikazio-prozeduraren bitartez hamabost urterako Obligaciones del Estado-ren jaulkipena egitea erabakitzen duena.
 • zeinaren bitartez 2019ko zehar eta 2020ko urtarrilean Deuda del Estado sortzea xedatzen den eta Estatuko diruzaintza kudeatzeko eragiketak baimentzen diren.
 • zeinaren bitartez jaulkipen-emaitzak argitara ematen diren eta 2018ko irailean sindikazio-prozeduraren bitartez jaulki ziren inflazioaren arabera indexatutako hamabost urterako Obligaciones del Estado-en ezaugarriak osatzen diren.
 • zeinaren bitartez inflazioaren arabera indexatutako hamabost urterako Obligaciones del Estado-en jaulkipena egitea erabakitzen den, sindikazio-prozeduraren bitartez.
 • zeinaren bitartez aldatu egiten da EIC/1300/2017 Agindua, abenduaren 27koa, zeinaren bitartez 2018an zehar eta 2019ko urtarrilean Deuda del Estado sortzea xedatzen den eta Estatuko diruzaintza kudeatzeko eragiketak baimentzen diren.
 • zeinaren bitartez argitara ateratzen dituzten 2018ko uztaileko Obligaciones del Estado hamar urterako sindikazio prozedura bitartezko jaulkipenen emaitzak eta haien ezaugarriak.
 • zeinaren bitartez Obligaciones del Estado hamar urtera sindikazio prozedura bidez jaulkitzea ebazten duen.
 • zeinaren bitartez jaulkipen-emaitzak argitara ematen diren eta sindikazio-prozeduraren bidez 2018ko otsailean jaulkitako hogeita hamar urterako Obligaciones del Estado-en ezaugarriak osatzen diren.
 • zeinaren bitartez sindikazio-prozeduraren bidez hogeita hamar urterako Obligaciones del Estado-en jaulkipena egitea xedatzen den.
 • jaulkipen-emaitzak argitara ematen dituena eta sindikazio-prozeduraren bitartez 2018ko urtarrilean jaulkiko diren hamar urterako Obligaciones del Estadoren ezaugarriak osatzen dituena.
 • sindikazio-prozeduraren bitartez hamar urterako Obligaciones del Estadoren jaulkipena egitea erabakitzen duena.
 • zeinaren bitartez 2018an zehar eta 2019ko urtarrilean Deuda del Estado sortzea xedatzen den eta Estatuko diruzaintza kudeatzeko eragiketak baimentzen diren.
 • honako hau aldatzen duena: EIC/36/2017 Agindua, urtarrilaren 24koa, 2017an zehar eta 2018ko urtarrilean Deuda del Estado sortzea xedatzen duena eta Estatuko diruzaintza kudeatzeko eragiketak baimentzen dituena.
 • jaulkipen-emaitzak argitara ematen dituena eta sindikazio-prozeduraren bitartez 2017ko uztailean jaulkiko diren hamar urterako Obligaciones del Estado-ren ezaugarriak osatzen dituena.
 • sindikazio-prozeduraren bitartez hamar urterako Obligaciones del Estado-ren jaulkipena egitea erabakitzen duena.
 • jaulkipen-emaitzak argitara ematen dituena eta 2017ko maiatzean sindikazio-prozeduraren bitartez jaulki diren hamar urterako inflazioaren arabera indexatutako Obligaciones del Estado-ren ezaugarriak osatzen dituena.
 • sindikazio-prozeduraren bitartez hamar urterako inflazioaren arabera indexatutako Obligaciones del Estado-ren jaulkipena egitea erabakitzen duena.
 • jaulkipen-emaitzak argitara ematen dituena eta sindikazio-prozeduraren bitartez 2017ko martxoan jaulki diren hamabost urterako Obligaciones del Estado-ren ezaugarriak osatzen dituena.
 • sindikazio-prozeduraren bitartez hamabost urterako Obligaciones del Estado-ren jaulkipena egitea erabakitzen duena.
 • jaulkipen-emaitzak argitara ematen dituena eta 2017ko urtarrilean sindikazio-prozeduraren bitartez jaulkitzen diren hamar urterako Obligaciones del Estado-en ezaugarriak osatzen dituena.
 • 2017 urterako eta 2018ko urtarrilerako Estatuko Zorra sortzea ezartzen duena eta Estatuko diruzaintza-kudeaketako eragiketak baimentzen dituena.
 • hamar urterako Obligaciones del Estado jaulkipenak ezartzen dituena, sindikazio-prozeduraren bitartez.
 • hamar urterako Obligaciones del Estado jaulkipenak ezartzen dituena, sindikazio-prozeduraren bitartez.
 • aulkipen-emaitzak argitaratzen dituena eta 2016ko uztailean jaulkitzen diren hamar urterako Obligaciones del Estado-en ezaugarriak osatzen dituena, sindikazio-prozesuaren bitartez.
 • hamar urterako Obligaciones del Estado jaulkipenak ezartzen dituena, sindikazio-prozeduraren bitartez.
 • jaulkipen-emaitzak argitaratzen dituena eta 2016ko maiatzean sindikazio-prozeduraren bitartez jaulkitzen diren berrogeita hamar urterako Obligaciones del Estado-en ezaugarriak osatzen dituena.
 • sindikazio-prozeduraren bitartez berrogeita hamar urterako Obligaciones del Estado jaulkitzea ezartzen duena.
 • horren bitartez, jaulkipen-emaitzak argitaratzen dira, eta hogeita hamar urterako Obligaciones del Estado baloreen ezaugarriak osatzen dira. Baloreok 2016ko martxoan igorri behar dira, sindikazio-prozeduraren bidez.
 • horren bitartez, hogeita hamar urterako Obligaciones del Estado baloreak jaulkitzea ezartzen da, sindikazio-prozeduraren bidez.
 • Beraren bidez, argitaratu dira jaulkipen emaitzak eta osatu dira Obligaciones del Estado-ko ezaugarriak hamar urtetara, 2016ko urtarrilean igorriko direla, sindikatze prozesuaren bidez.
 • Beraren bidez, Obligaciones del Estado-ko jaulkipena ezarri da hamar urtera, sindikatze prozesuaren bidez.
 • Beraren bidez, erabaki da Deuda del Estado sortzea 2016. urtean eta 2017ko urtarrilean eta Estatuko diruzaintza kudeatzeko eragiketak baimendu dira.
 • zeinaren bitartez jaulkipenaren emaitzak argitaratzen diren eta 2015eko ekainean sindikazio bidez jaulkiko diren Obligaciones del Estadoen ezaugarriak osatzen diren.
 • zeinaren bitartez Obligaciones del Estadoren sindikazio bidezko jaulkipena xedatzen den hurrengo hamar urteetarako.
 • zeinaren bitartez jaulkipenaren emaitzak argitaratzen diren, eta sindikazio-prozeduraren bitartez inflazioari indexatutako hamabost urterako jaulki diren Obligaciones del Estadoren ezaugarriak.
 • zeinaren bitartez Obligaciones del Estadoren sindikazio prozeduraren bitartez inflazioari indexatutako hamabost urterako jaulkipena zehazten den.
 • jaulkipen-emaitzak argitaratzen dituena, eta hamar urterako jaulkitako Obligaciones del Estado baloreen ezaugarriak osatzen dituena. Balore horiek 2015eko otsailean jaulki dira, sindikazio-prozeduraren bidez.
 • inflazioari indexatutako Obligaciones del Estado baloreak hamabost urterako eta sindikazio-prozeduraren bidez jaulkitzea ezartzen duena.
 • jaulkipen-emaitzak argitaratzen dituena, eta hamar urterako jaulkitako Obligaciones del Estado baloreen ezaugarriak osatzen dituena. Balore horiek 2015eko urtarrilean jaulki dira, sindikazio-prozeduraren bidez.
 • zeinaren bitartez sindikazio bidez Obligaciones del Estado-en jaulkipena hamar urtera xedatzen denedimiento de sindicación.
 • 2015. urtean eta 2016ko urtarrilean Estatuaren Zorra sortzea ezartzen duena.
 • zeinaren bitartez jaulkipenaren emaitzak ematen argitaratzen diren eta Bonos del Estadoren ezaugarriak osatzen diren 2014ko urrian jaulkitzen diren euro zonaren inflazioari atxikitako bost urteetan, sindikazio prozesuaren bitartez.
 • einaren bitartez Bonos del Estadoren inflazioari indexatutako bost urteko zenbait jaulkipen xedatzen diren, sindikazio prozesuaren bitartez.
 • irailean jaulkitzen diren berrogeita hamar urterako Obligaciones del Estado-en ezaugarriak osatzen dituena, salmenta sinpleko prozeduraren bidez.
 • “Obligaciones del Estado” baloreak berrogeita hamar urterako jaulkitzea ezartzen duena, salmenta soileko prozeduraren bidez.
 • jaulkipen-emaitzak argitaratzen dituena eta hamar urterako Obligaciones del Estado baloreen ezaugarriak osatzen dituena. Balore horiek 2014ko ekainean jaulki dira, sindikazio-prozeduraren bidez; eta Bonos del Estado balore zehatz batzuen borondatezko trukearen bidez amortizatuko dira.
 • hamar urterako Obligaciones del Estado baloreen jaulkipena ezartzen du. Sindikazio-prozeduraren bidez jaulkitzekoak dira, eta Bonos del Estado balore zehatz batzuen borondatezko trukearen bidez amortizatuko dira.
 • jaulkipen-emaitzak argitaratzen dituena, eta hamar urterako jaulki diren eta Euroguneko inflazioari indexatuta dauden Obligaciones del Estado baloreen ezaugarriak osatzen dituena. Balore horiek 2014ko maiatzean jaulki dira, sindikazio-prozeduraren bidez.
 • inflazioari indexatuta, hamar urterako Obligaciones del Estado jaulkitzen dira, sindikazio-prozeduraren bidez.
 • eurotan egitekoak diren transferentzia eta zordunketa helbideratuetarako zenbait enpresa-baldintza eta zenbait baldintza tekniko 2016ko otsailaren 1a arte salbuesten dituena.
 • jaulkipen-emaitzak argitaratzen dituena, eta hamar urterako jaulkitako Obligaciones del Estado baloreen ezaugarriak osatzen dituena. Balore horiek 2014ko urtarrilean jaulki dira, sindikazio-prozeduraren bidez.
 • Obligaciones del Estado baloreak hamar urterako eta sindikazio-prozeduraren bidez jaulkitzea ezartzen duena.
 • 2014an zehar eta 2015eko urtarrilean Estatu Zorra sortzea xedatzen duena eta ekintza kolektiboko klausula normalizatuak biltzen dituena.
 • Balore Merkatuari buruzko uztailaren 28ko 24/1988 Legearen 86.2 artikulua garatzen duena.
 • jaulkipen-emaitzak argitaratzen dituena, eta hogeita hamar urterako jaulkitako Obligaciones del Estado baloreen ezaugarriak osatzen dituena. Balore horiek 2013ko urrian jaulkiko dira, sindikazio-prozeduraren bidez.
 • jaulkipen-emaitzak argitaratzen dituena, eta hogeita hamar urterako jaulkitako Obligaciones del Estado baloreen ezaugarriak osatzen dituena. Balore horiek 2013ko urrian jaulkitzekoak dira, sindikazio-prozeduraren bidez.
 • Agindua. Beraren bidez, jaulkipen emaitzak argitaratu dira eta 2013ko uztailean, sindikatze prozeduraren bidez, igorritako hamabost urtetarako Obligaciones del Estado-ko ezaugarriak osatu dira.
 • Obligaciones del Estado-ko jaulkipen igorpena ezarri da hamabost urtetara, sindikatze prozeduraren bidez.
 • Beraren bidez, jaulkipen emaitzak argitaratu dira eta 2013ko maiatzean, sindikatze prozeduraren bidez, jaulkitako hamar urtetarako Obligaciones del Estado-ko ezaugarriak osatu dira.
 • Beraren bidez, Obligaciones del Estado hamar urtetara jaulki dira sindikatze prozeduraren bidez.
 • Arriskuen Informazio Zentralari buruzko ECO/697/2004 Agindua, martxoaren 11koa, aldatzen duena.
 • sozietate anonimo kotizatuen, aurrezki-kutxen eta baloreen merkatu ofizialetan negoziatzeko onartzen diren beste balore batzuk jaulkitzen dituzten beste entitate batzuen korporazio-gobernuaren urteko txostenaren, ordainsarien gaineko urteko txostenaren eta beste informazio-tresna batzuen edukia eta egitura ezartzen dituena.
 • kontsumorako krediturako kontratuei buruzko ekainaren 24ko 16/2011 Legearen I. eranskineko II. zatia aldatzen duena.
 • Beraren bidez jaulkipen emaitzak argitaratu dira eta 2013ko urtarrilean, sindikatze prozeduraren bidez, jaulkitako 10 urtetarako Obligaciones del Estado-ko ezaugarriak osatu dira.
 • Beraren bidez, Obligaciones del Estado jaulki dira hamar urtetara, sindikatze prozeduraren bidez.
 • 2013. urtean eta 2014ko urtarrilean Estatuaren Zorra sortzea ezartzen duena, eta Ekintza Kolektiboko Klausula aratuak biltzen dituena.
 • Horren bidez, Espainiako Bankuaren (gaztelaniaz, Banco de España) Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalaren eta Aseguruen eta Pentsio Funtsen Zuzendaritza Nagusiaren erreklamazio-zerbitzuetan erreklamazioak aurkezteko prozedura arautzen da.
 • otsailaren 3ko 2/2012 Errege Dekretuaren 5. artikulua garatzen duena, finantza-sektorea saneatzeari buruzkoa, saneatzeko edo berregituratzeko herri-dirua jasoko duten erakundeen ordainsariei buruzkoa
 • gardentasunari eta banku-zerbitzuen bezeroari babesa emateari buruzkoa.
 • Gardentasunari eta banku-zerbitzuen bezeroari babesa emateari buruzko urriaren 28ko EHA/. Aginduaren akatsen zuzenketa.
 • beraren bidez, 1991ko abenduaren 27ko Agindua aldatu zen, atzerriarekin transakzio ekonomikoak egiteari buruzko abenduaren 20ko 1816/1991 Errege Dekretua garatu zuena.
 • jaulkipen-emaitzak argitara ematen dituena eta 2011ko martxoan sindikazio-prozeduraren bitartez jaulki diren 15 urterako Obligaciones del Estado-ren ezaugarriak osatzen dituena.
 • Beraren bidez, Obligaciones del Estado jaulki dira hamabost urtetara, sindikatze prozeduraren bidez.
 • Beraren bidez, jaulkipen emaitzak argitaratu dira eta 2011ko urtarrilean, sindikatze prozeduraren bidez, jaulkitzen diren 10 urtetarako Obligaciones del Estado-ko ezaugarriak osatu dira.
 • Beraren bidez, Obligaciones del Estado jaulki dira hamar urtetara, sindikatze prozeduraren bidez.
 • horren bitartez, 2012an eta 2013ko urtarrilean Estatuaren Zorra sortzea xedatzen da; eta zenbait ahalmen Altxorraren eta Finantza Politikaren Idazkari Nagusiari esleitzen zaio.
 • 2011n eta 2012ko urtarrilean estatuaren zorra sortzea xedatzen duena eta Altxorraren eta Finantza Politikaren zuzendari nagusiari ahalmen batzuk eskuordetzan ematen dizkiona .
 • Beraren bidez, jaulkipen emaitzak argitaratu dira eta uztailaren 2010ean, sindikatze prozeduraren bidez, jaulkitzen diren 10 urtetarako Obligaciones del Estado-ko ezaugarriak osatu dira.
 • Beraren bidez, Obligaciones del Estado jaulki dira hamar urtetara, sindikatze prozeduraren bidez.
 • ordainketa zerbitzuei aplikatu beharreko baldintzen eta informazio betebeharren gardentasunari buruzkoa.
 • ordainketa-zerbitzuei aplikatu beharreko informazio-baldintzen eta -betekizunen gardentasunari buruzkoa.
 • inbertsio zerbitzu eta produktuen publizitatea arautu eta kontrolatzearena.
 • banku zerbitzu eta produktuen publizitatea arautu eta kontrolatzearena.
 • inbertsio zerbitzuetarako enpresen eta inbertsio zerbitzuak ematen dituzten gainerako erakundeen tarifa eta kontratu-eredu arloko lege araubideari buruzko otsailaren 15eko 217/2008 Errege Dekretuaren 71 eta 76. artikuluak garatzen dituena.
 • inbertsio zerbitzuetako enpresen eta inbertsio zerbitzuak ematen dituzten gainerako erakundeen tarifa eta kontratu ereduen arloko araubide juridikoari buruzko otsailaren 15eko 217/2008 Errege Dekretuaren 71 eta 76. artikuluak garatzen dituenarena.
 • 2010eko martxoan sindikazio prozeduraren bidez jaulkitzen diren interes tasa aldakorreko bost urterako Estatuaren Bonuen jaulkipen emaitzak argitaratzen eta ezaugarriak osatzen dituena. ón.
 • sindikazio prozeduraren bidez interes tasa aldakorreko bost urterako Estatuaren Bonuen jaulkipena xedatzen duena.
 • Beraren bidez jaulkipen emaitzak argitaratu dira eta 2010eko otsailean, sindikatze prozeduraren bidez, jaulkitzen diren 15 urtetarako Obligaciones del Estado-ko ezaugarriak osatu dira.
 • Beraren bidez, Obligaciones del Estado jaulki dira hamabost urtetara, sindikatze prozeduraren bidez.
 • 2010 urterako eta 2011ko urtarrilerako Estatuko Zorra sortzea ezartzen duena eta hainbat ahalmen Dirección General del Tesoro y Política Financiera-ko Zuzendariarengan eskuordetzen dituena.
 • Beraren bidez, jaulkipenen emaitzak argitaratu dira eta 2010eko urtarrilean, sindikatze prozeduraren bidez, jaulki diren 10 urtetarako Obligaciones del Estado-ko ezaugarriak osatu dira.
 • Beraren bidez, Obligaciones del Estado jaulki dira hamar urtetara, sindikatze prozeduraren bidez.
 • Aurrezki Kutxetako Gordailuak Bermatzeko Funtsetarako ekarpenak ezartzen dituena.
 • 2009ko uztailean sindikazio prozeduraren bidez jaulkitzen diren interes tasa aldakorreko hiru urterako Estatuaren Bonuen jaulkipen emaitzak argitaratzen eta ezaugarriak osatzen dituena.
 • sindikazio prozeduraren bidez interes tasa aldakorreko hiru urterako Estatuaren Bonuen jaulkipena xedatzen duena.
 • Elkarrekiko bermea duten sozietateen kontabilitate informazioa prestatu, dokumentatu eta aurkezteko arau bereziei buruzkoa.
 • Beraren bidez Deuda del Estado sortu zen 2009. Urtean eta 2010eko urtarrilean eta hainbat ahalmen eskuordetu dira Dirección General del Tesoro y Política Financiera zuzendaritzan.
 • Euroguneko Herrialdeen Ekintza Itunduko Planarekiko Ekonomia eta Finantza Arloko Neurri Urgenteen urriaren 13ko 7/2008 Errege Dekretu Legearen 1. artikulua garatzen duena.
 • Euroguneko Herrialdeen Ekintza Itunduko Planarekiko Ekonomia eta Finantza Arloko Neurri Urgenteen urriaren 13ko 7/2008 Errege Dekretu Legearen 1. artikulua garatzen duena.
 • Finantza-Aktiboak Erosteko Funtsa sortzen duen urriaren 10eko Errege Lege-dekretua garatzen duena.
 • Balore Merkatuaren Legearen 86. artikulua garatzen duen 1989ko uztailaren 26ko Ekonomia eta Ogasun Ministerioaren Agindua eta higiezinen gaineko inbertsio funts eta sozietateei buruzko 1993ko irailaren 24ko Ekonomia eta Ogasun Ministerioaren Agindua aldatzen dituena, erakunde gainbegiratuen kontabilitate arloan eta talde inbertsioko instituzioen koefiziente eta mugen kalkulu arloan zenbait zertzelada garatu ditzan Balore Merkatuko Batzorde Nazionala gaitze aldera.
 • ondasun higiezinen balioespenaren eta hainbat finantza-erakunderentzako zenbait eskubideren gaineko martxoaren 17ko ECO/805/2003 aldatzeko.(275 kb)
 • (2007ko urtarrilaren 19ko BOE).(36 kb).
 • (2007ko urtarrilaren 19ko BOE).(36 kb).
 • MFAO, Sociedad Rectora del Mercado de Futuros del Aceite de Oliva, SAren erregelamenduaren 4.2 artikulua aldatzen du (2006ko abuztuaren 4ko BOE, 29363-29379 orrialdeak, biak barne) (1.462 KB)
 • Azaroaren 4ko 35/2003 legearen —inbertsio kolektiboko erakundeak arautzekoa, eta, zehazki, inbertsio libreko inbertsio kolektiboko erakundeak eta inbertsio kolektiboko inbertsio libreko inbertsio kolektiboko erakundeak arautzekoa, eta Balore Merkatuko Batzorde Nazionala zenbait xedapen emateko habilitatzekoa— erregelamenduko xedapenak garatzen dituena (2006ko apirilaren 26ko BOE, 15969. orrialdetik 15971 orrialdera, biak barne). (86 kb)
 • Energiaren gaineko finantza-tresna eratorrien bigarren mailako merkatu ofizialei aplikagarri zaizkien espezialitateak garatzen dituena. (2006ko apirilaren 15eko BOEn argitaratua). (48kb)
 • Agindua (2006ko martxoaren 2ko BOEn argitaratua, 8569. orrialdean), Ekonomia arloan eskumenak eskuordetzeari buruzko urriaren 22ko EHA/3923/2004 Agindua aldatzen duena.(44kb)
 • horren bidez, uztailaren 28ko Baloreen Merkatuko 24/1988 Legearen 27.4 artikulua garatzen da (BOEn argitaratua 1611-2005; 37456 eta 37457 orrialdeak). (65KB).
 • etorkizuneko kreditu eskubideen zehazpena, aktiboen titulizazioaren fondoetara gehigarriak, eta Balore Merkatuko Komisio Nazionalera bideragarriak; kontabilitate arloan eta informazio betebeharretan aktiboen titulazioaren fondoetara eta beren sozietate kudeatzaileei aplika daitezkeen arau zehatzak ezartzen duena. (BOEn argitaratua, , 2005eko azaroaren 16an, 37454tik 37456 orrialdera, biak barne).
 • Baloreen Merkatuko uztailaren 28ko 24/1988 Legeko 36.7 artikuluan agertzen diren baloreen maileguen alor jakin batzuk arautzen ditu. (BOE 04.03.26. Orrialdeak: 13085-13087, biak barne). (4KB).
 • Finantza-erakundeetako bezeroaren arreta-zerbitzuei eta departamentuei eta bezeroaren defendatzaileari buruzkoa (BOE 04.03.24, Orrialdeak: 12683-12688, biak barne). (50KB).
 • Erakunde deklaratzailearen baldintza zehazten zaio “Banco de España” Espainiako Bankuaren Arrisku Informazioaren Zentralari, Nekazaritza Kauzioaren Estatuko Sozietate Anonimoarentzat (BOE 04.03.18. Orrialdeak: 12169-12170.). (48KB).
 • Arriskuen Informazio Zentralari buruzkoa (BOE 04.03.18. Orrialdeak: 12087-12088). (27KB).
 • 2001. urteko abenduaren 28ko Agindua aldatzen du, enpresa-finantzaketa hobetzeko, Aktiboak Titulizatzeko Funtsen Sustapenaren Hitzarmenari buruzkoa. (BOE 03.05.06, 108. zenbakia. Orrialdeak: 17156-17158, biak barne). (34 KB).
 • Kutxazain automatiko bidez prestatutako banku-zerbitzuetako prezioen gardentasunari buruzkoa. (BOE 03.04.30, 103. Zenbakia). Orrialdeak:16590-16592, biak barne. (30kb).
 • Konpentsazio Elektronikoko Sistema Nazionalari baimena ematen dio transferentzien eskaerak besterentzeko, eskura egindako transferentziak egiteko eta inbertsio kolektiboko erakundeen arteko transferentzia prozeduran parte hartzen duten erakundeen artean informazioa pasatzeko (2003ko maiatzaren 1eko BOE, 104. zenbakiduna. Orrialdea: 16900). (32 kb).
 • 1992ko abenduaren 29ko Agindua partzialki aldatzen du, baloreen agentzien eta sozietateen finkatutako oinarrien eta beren taldeen gainbegiraketari eta baliabide propioei buruzkoa (BOE 03.01.17, 15. Zenbakia). (Orrialdeak: 2220-2222, biak barne). (214 Kb).
 • 1992ko abenduaren 30eko Agindua partzialki aldatzen du; hau da, kreditu- erakundeen kaudimen-arauei buruzkoa. (BOE 03.01.17, 15. zenbakia). (Orrialdeak: 2219-2220, biak barne) (147 Kb).
 • Etorkizuneko bigarren mailako merkatu ofizialei aplika daitezkeen berezitasunak eta oliba-olioari buruzko aukerak garatzen ditu. (BOE 02.12.19. Orrialdeak: 44671-44674) (37 Kb).
 • Banketxeetako Gordailuen Berme Funtsari egindako ekarpenak ezartzen ditu (BOE 02.02.20. Orrialdeak: 6800 eta 6801).
 • Aurrezki Kutxetako Gordailuen Berme Funtsari egindako ekarpenak ezartzen ditu (BOE 02.02.20. Orrialdea: 6800).
 • Kreditu Kooperatibetako Gordailuen Berme Funtsari egindako ekarpenak ezartzen ditu. (BOE 02.02.20. Orrialdea: 6800).
 • Aurrezki Kutxetako Gordailuen Berme- Funtsari egindako ekarpenak ezartzen ditu. (BOE 02.01.30). Orrialdea: 3692.
 • Aktiboak Titulizatzeko Funtsen Sustapenaren Hitzarmenei buruzkoa, enpresa-finantzaketa hobetzeko. (BOE 02.02.01). Orrialdeak: 4141, 4142 eta 4143.
 • Baloreen Merkatuaren Batzorde Nazionalari baimena ematen zaio abuztuaren 3ko 948/2001 Errege Dekretuaren garapenaren xedapenak emateko; Dekretu hori Inbertitzaileen Kalte-ordainketen Sistemei buruzkoa da.(BOE. 01.11.23). Orrialdea: 43057.
 • Euro izeneko txanpon eta billeteak aurrez banatzeari buruzkoa. (BOE 01.07.21). Orrialdeak: 26606-26607. (84 Kb).
 • Atzerriko inbertsioen aitorpenerako eta haien likidaziorako aplika daitezkeen prozedurak ezartzen ditu,baita urteko memoriak eta baimen-espedienteak aurkezteko prozedurak ere. (BOE. 01.06.05).
 • Apirilaren 12ko 9/1999 Legea garatzen du, eta Europar Batasuneko Estatu kideen arteko transferentzien erregimen juridikoa eta transferentzien kudeaketaren alorreko beste xedapen batzuk arautzen ditu. (2000ko azaroaren 25eko BOE).
 • Departamentuko hainbat erakunderen aldeko eskumenak eskuordetzeari buruzkoa. (BOE 00.10.11).
 • 925/1995 Errege Dekretuaren 7.2 artikuluaren arabera, Kapital Zuriketak Prebenitzeko Batzordearen Exekuzio Zerbitzuari eragiketak jakinarazteko betebeharrak garatzen ditu. (BOE 00.08.12).
 • 1992ko abenduaren 29ko Agindua aldatzen du, baloreen agentzietan eta sozietateetan finkatutako oinarrien eta beren taldeen gainbegiraketari eta baliabide propioei buruzkoa; eta 1992ko abenduaren 30eko Agindua, kreditu- erakundeen kaudimen-arauei buruzkoa. (BOE 00.04.26). (223 KB).
 • Latinoamerikako Baloreen Merkatuan negoziatutako baloreetan Inbertsio Kolektiboko Erakundeen inbertsioei buruzkoa. (BOE 00.03.17). (75 KB).
 • Baloreen Burtsetan, negoziazio berezia sortzen du, “merkatu berria” izenekoa, eta Burtsan onartzeko baldintzak aldatu egiten ditu. (BOE 99.12.30). (151 KB).
 • Urtebete arteko Banku arteko Merkatuaren interes-tasaren kalkuluaren formulari buruzkoa (MIBOR). (BOE 99.12.04). (157 KB).
 • Jokamolde kode orokorra eta inbertsio-zorroen kudeaketan jarduteko arauak garatzen dituena (BOE 99.10.16). (235 KB). 1999ko urriaren 13ko Agindua; Jaime Caruana Lacorte Aurrezki Kutxetako Gordailuen Berme Funtsaren eta Kreditu Kooperatiben Gordailuen Berme Funtsaren Batzorde Kudeatzaileenbokal izendatzen du.
 • 1999ko maiatzaren 28ko Aginduan aurrikusitako kreditu-erakundeen eta Ekonomia eta Ogasun Ministerioaren arteko lankidetza-hitzarmena egiteko eskumenak eskuordetzen ditu; maiatzaren 28ko Agindua Aktiboak Titulizatzeko Funtsen sustapen-hitzarmenei buruzkoa da, enpresa-finantzaketa hobetzeko (BOE 99.10.8). (68 KB).
 • 1990eko ekainaren 7ko Agindua Partzialki aldatzen du, Estatuaren Zorraren Inbertsio Funtsei buruzko lankidetza-hitzarmenei buruzkoa. (BOE 99.06.04). (552 KB).
 • Uztailaren 28ko 24/1988 Legearen 25. artikulua garatzen du, baloreen merkatuaren gainekoa. (BOE 99.06.04). (238 KB).
 • Baloreen merkatuetako erakunde nagusien eta inbertsio kolektiboko erakundeen informazioaren betebeharren kontu-unitateari buruzkoa eta eskura egindako burtsako eragiketen kreditu-sistemari eta burtsako eragiketa bereziei buruzko betebehar jakin batzuen eurotako adierazpenari buruzkoa. (BOE 98.12.30). (157 KB).
 • 1988ko maiatzaren 28koa aldatzen du; hau da, Izapidea onartzen duena, Merkataritzako Artekarien Gorputzean sartzeko oposizio askeen garapena arautuko duten arau orokorrak dituena (BOE 98.10.12). (73 KB).
 • Informazio-liburuxkak eguneratzeko arrazoiei buruzkoa eta inbertsio-funts higigarrietako eta diru-merkatuko aktiboetako inbertsio-funtsen murriztutako hiruhileko txostenari buruzkoa (HIF eta MMAIF). (BOE 98.10.07). (222 KB).
 • 1991ko maiatzaren 25eko Agindua aldatzen du, eskurako burtsako eragiketenkreditu-sistemari buruzkoa. (BOE 98.10.05). (32 KB).
 • Araudiaren alor jakin batzuk garatzen dira Merkataritza Artekarien Elkargo Ofizialen barne-erregimenerako, bere Kontseilu Orokorrean eta Merkataritza Artekari Ofizialaren karguaren ekitaldia arautzen du. (BOE 98.06.09). (289 KB).
 • Izapidea onartzen da, Merkataritzako Artekarien Gorputzean sartzeko oposizio askeen garapena arautuko duten arau orokorrak dituena. (BOE 98.6.5). (1,154 KB).
 • Aktiboak Titulizatzeko Funtsen sustapen-hitzarmenei buruzkoa, enpresa-finantzaketa hobetzeko. (BOE 99.06.04). (235 KB).
 • 1993ko uztailaren 12ko Agindua aldatzen du, martxoaren 27ko 291/1992 Errege Dekretuaren informazio-liburuxken eta garapenen ingurukoa, baloreen salmentaren eskaintza publiko eta jaulkipenei buruzkoa. (BOE 98.05.01). (65 KB).
 • Elkarren bermerako sozietateen kontabilitate-informazioa egiteko, dokumentatzeko eta aurkezteko arau bereziei buruzkoa. (BOE 98.02.18. Akats-zuzenketa BOE 98.04.20). (954 KB).
 • Reus-eko Merkataritzako Artekarien Elkargoa banatzea agintzen du. (BOE 97.03.07). (164 KB).
 • 1990. urteko abenduaren 20ko Ministro Agindua aldatzen du, abenduaren 26ko 46/1984 Legearen Araudia partzialki garatzen duena, hau da, Inbertsio Kolektiboko Erakundeen erregulatzailea. Baloreen Merkatuaren Batzorde Nazionalari ahalmena ematen zaio informazioaren alorreko xedapenak eta Inbertsio Kolektiboko Erakundeen kontabilitate-arauak emateko. (BOE 97.11.08). (131 KB).
 • Ekainaren 30eko 1506/1967 Dekretuan onartutako Merkataritzako Burtsen Araudiaren 32.1.c) artikuluan aurrikusitako Baloreen Burtsan negoziatzeko onarpen-betebeharra aldatzeari buruzkoa. (BOE 97.06.21). (62 KB). (62 KB).
 • Inbertsio Kolektiboko Erakundeen eskumen-autorizazioa eskuordetzearena. (BOE 97.05.06). (100 KB).
 • 1989ko martxoaren 31ko Agindua aldatzen du; agindu horren bidez, “Banco de España” Espainiako Bankuari kreditu-erakundeen kontabilitate-rauak aldatzeko eta finkatzeko ahalmena ematen zaio. (BOE 97.04.19). (180 KB).
 • Bankuetan Gordailuen Berme-Funtsei egindako ekarpenak murrizten dira. (BOE 97.02.15). (95 KB).
 • Finantza-erakundeetan finkatu gabeko talde mistoak zentzuz zaintzeko eskumena duten erakundeek aurkeztu beharreko informazioa zehaztendu,eta 1992ko abenduaren 29 eta 30eko Aginduetan aldaketa batzuk egiten ditu. (BOE 96.12.14). (141 KB).
 • 1992ko abenduaren 30eko Agindua partzialki aldatzen duena, arriskuzko elementuen haztapen-alorrean, kreditu-erakundeen kaudimenezko arauei buruzkoa. (BOE 96.07.30). (102 kb).
 • 1992ko abenduaren 29ko Agindua partzialki aldatzen duena, arriskuzko elementuen haztapen-alorrean, Sozietateetan, balore agentzietan eta bere taldeetan finkatutako oinarrizko baliabide propioei eta gainbegiraketari buruzkoa. (BOE 96.07.30). (190 KB).