Europar Batasureko Zuzenbidea

Europako Batasunaren legegintzako egintza-proposamenak

Atal honetan Europako Batasunaren legegintzako egintza-proposamenak jakinarazten dira. Egintza horiek Legegintzaren eta Finantza Politikaren  Zuzendariordetza Nagusiari lotuta daude eta izapidetzen ari dira. Proposamen bakoitzerako ezarritako epeetan oharrak eta iradokizunak bidali ahal izango dira Zuzendariordetza honetara, honako helbide elektronikora bidalita:  mailto:audiencia@tesoro.mineco.es. Kontsulta publiko hau ez da izapide ofizialtzat hartzen.

1.Commission measures to address the risks related to NPLs (plazo de consulta pública abierto hasta el 15 de abril de 2018).

2.Legislative proposal on covered bonds (plazo de consulta pública abierto hasta el 15 de abril de 2018).

3.Commission proposal for a regulation on European crowdfunding services providers (plazo de consulta pública abierto hasta el 15 de abril de 2018).

4.Directive on cross-border distribution of investment funds (plazo de consulta pública abierto hasta el 15 de abril de 2018).

5.Capital Markets Union: Proposal on assignment of claims (plazo de consulta pública abierto hasta el 15 de abril de 2018).

6. Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren Zuzentarau Proposamena, ordainketa-kontuei lotutako komisioen konparagarritasunari, ordainketa-kontuen eskualdaketari eta oinarrizko ordainketa-kontuetarako sarbideari buruzkoa: kontsulta publikoa egiteko epeak 2013ko irailaren 16a arte iraungo du.

7. Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren Araudi Proposamena, epe luzeko inbertsio funts europarrei buruzkoa: kontsulta publikoa egiteko epeak 2013ko irailaren 16a arte iraungo du.

8. Batzordearen Proposamena, Ordainketa Zerbitzuen gaineko Zuzentaraua aldatzeko: kontsulta publikoa egiteko epeak 2013ko irailaren 30a arte iraungo du.

  8.1 - Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren Araudi Proposamena, txartelaren bidez eginiko ordainketa-eragiketetarako elkartruke-tasei buruzkoa.
  8.2 - Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren Zuzentarau Proposamena, barneko merkatuko ordainketa-zerbitzuei buruzkoa. 2002/65/EE, 2013/36/EB eta 2009/110/EE Zuzentarauak aldatzen ditu, eta 2007/64/EE Zuzentaraua indargabetzen du.

9. EUROPAKO PARLAMENTUKO ETA KONTSEILUKO ARAUDIAREN Proposamena, Moneta merkatuko funtsen ingurukoa: kontsulta publikorako epea zabalik 2013ko urriaren 20ra arte.

10.Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren Araudi Proposamena, finantza-tresnetan eta finantza-kontratuetan erreferentzia gisa erabiltzen diren indizeei buruzkoa (kontsulta publikoa egiteko epeak 2013ko abenduaren 9a arte iraungo du).

11. Batzordearen Proposamena, kreditu-erakundeen egitura eraldatzeko: kontsulta publikoa egiteko epeak 2014ko apirilaren 24a arte iraungo du.

   11.1 - Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren Araudi Proposamena, EBko kreditu-erakundeen erresilientzia handitzeko egitura-neurriei buruzkoa..
   11.2 - Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren Araudi Proposamena, baloreak finantzatzeko eragiketen jakinarazpenei eta haien gardentasunari buruzkoa.

12. Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren Araudi Proposamena, 2007/36/EE Zuzentaraua aldatzen duena, akziodunen epe luzeko konpromisoa sustatzeari dagokionez; eta 2013/34/EB Zuzentaraua ere aldatzen duena, enpresa-gobernantzari buruzko aitorpenaren elementu zehatz batzuei dagokienez. (Kontsulta publikoa egiteko epeak 2014ko ekainaren 30a arte iraungo du).

13. Europar Batzordeko ekimena titulizazioen ingurukoa: kontsulta publikoaren epea zabalik 2015eko azaroaren 6ra arte.
  13.1 - EUROPAKO PARLAMENDUAREN ETA KONTSEILUAREN ARAUDIAREN proposamena. Beraren bidez, titulizazioaren inguru partekatutako arauak ezartzen dira titulizazio soila, gardena eta normalizaturako Europako esparrua sortzen da, eta haren bitartez, aldatzen dira 2009/65/CE, 2009/138/CE eta 2011/61/UE Arauak eta (EB) 1060/2009 eta (EB) 648/2012 zenbakidun Araudiak.

 13.2 - EUROPAKO PARLAMENTUAREN ETA KONTSEILUAREN ARAUDIKO proposamena. Beraren bidez aldatu zen (EB)  575/2013 zenbakidun Araudia, kreditu erakundeen eta inbertsio enpresen zuhurtzia baldintzen buruzkoa.

14.Europako Parlamentuko eta Kontseiluko Araudi Proposamena, eskaintza publikoa edo balio kotizazioaren onespena emanez gero, argitaratu behar den liburuxkari buruz. (Kontsulta publikoaren epea 2016ko otsailaren 5era arte zabalik).
  14.1 - Liburuxken Araudiaren proposamena.
  14.2 - Liburuxken Araudiaren proposamen eranskina.

15. Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 345/2013, sobre los fondos de capital riesgo europeos, y el Reglamento (UE) n.º 346/2013, sobre los fondos de emprendimiento social europeos (Abierto plazo de consulta pública hasta el 1 de septiembre de 2016).