Azken enkantearen emaitza

Epe 15 URTE
Informazio O 1,20% (VR 17a 6m)
Enkante-eguna 04/05/2023
Mugaeguna 31/10/2040
Likidazio data 09/05/2023
Eskatutako nominal 2.236,64
Esleitutako nominal 1.771,64
Esleitutako nominal (2. Txanda) 0,00
Gutxieneko prezio 67,520
Interes-tasa marjinal 3,770
Ex-kupoi batez besteko prezio 67,714
Batez besteko erosprezio 68,334
Batez besteko interes-tasa 3,751
Marjinalari esleitua 100,00
1.go prezio ez-onartua 67,500
Prezio horretan eskaera-bolumen 65,00
Eskaera ez-konpetitiboak 0.74
Eskatutako efektiboa 1.525,39
Esleitutako efektiboa 1.209,97
Esleitutako efektiboa (2. Txanda) 0,00
Hainbanatze portzentai -
Estaldura-ratio 1,26
Aureko marjinal-tasa 3,812