Azken enkantearen emaitza

Epe 15 URTE
Informazio O 1,00% (VR 19a 3m)
Enkante-eguna 13/04/2023
Mugaeguna 30/07/2042
Likidazio data 18/04/2023
Eskatutako nominal 2.206,23
Esleitutako nominal 1.441,23
Esleitutako nominal (2. Txanda) 0,00
Gutxieneko prezio 62,080
Interes-tasa marjinal 3,812
Ex-kupoi batez besteko prezio 62,183
Batez besteko erosprezio 62,903
Batez besteko interes-tasa 3,802
Marjinalari esleitua 200,00
1.go prezio ez-onartua 62,070
Prezio horretan eskaera-bolumen 40,00
Eskaera ez-konpetitiboak 0.23
Eskatutako efektiboa 1.383,33
Esleitutako efektiboa 906,13
Esleitutako efektiboa (2. Txanda) 0,00
Hainbanatze portzentai -
Estaldura-ratio 1,53
Aureko marjinal-tasa 3,654