Azken enkantearen emaitza

Epe 10 URTE
Informazio O 3,15%
Enkante-eguna 13/04/2023
Mugaeguna 30/04/2033
Likidazio data 18/04/2023
Eskatutako nominal 3.499,77
Esleitutako nominal 2.539,67
Esleitutako nominal (2. Txanda) 0,00
Gutxieneko prezio 97,750
Interes-tasa marjinal 3,416
Ex-kupoi batez besteko prezio 97,879
Batez besteko erosprezio 98,539
Batez besteko interes-tasa 3,401
Marjinalari esleitua 125,00
1.go prezio ez-onartua 97,720
Prezio horretan eskaera-bolumen 100,00
Eskaera ez-konpetitiboak 7.33
Eskatutako efektiboa 3.444,64
Esleitutako efektiboa 2.501,78
Esleitutako efektiboa (2. Txanda) 0,00
Hainbanatze portzentai -
Estaldura-ratio 1,38
Aureko marjinal-tasa 3,376