Azken enkantearen emaitza

Epe 30 URTE
Informazio O 1,90%
Enkante-eguna 16/03/2023
Mugaeguna 31/10/2052
Likidazio data 21/03/2023
Eskatutako nominal 2.608,23
Esleitutako nominal 1.653,21
Esleitutako nominal (2. Txanda) 324.66
Gutxieneko prezio 66,280
Interes-tasa marjinal 3,821
Ex-kupoi batez besteko prezio 66,418
Batez besteko erosprezio 67,148
Batez besteko interes-tasa 3,810
Marjinalari esleitua 125,00
1.go prezio ez-onartua 66,180
Prezio horretan eskaera-bolumen 25,00
Eskaera ez-konpetitiboak 0.51
Eskatutako efektiboa 1.745,25
Esleitutako efektiboa 1.109,58
Esleitutako efektiboa (2. Txanda) 217.55
Hainbanatze portzentai 23,80
Estaldura-ratio 1,58
Aureko marjinal-tasa 3,346