Azken enkantearen emaitza

Epe 10 URTE
Informazio O 3,15%
Enkante-eguna 16/03/2023
Mugaeguna 30/04/2033
Likidazio data 21/03/2023
Eskatutako nominal 3.440,62
Esleitutako nominal 2.165,52
Esleitutako nominal (2. Txanda) 435.81
Gutxieneko prezio 98,080
Interes-tasa marjinal 3,376
Ex-kupoi batez besteko prezio 98,207
Batez besteko erosprezio 98,617
Batez besteko interes-tasa 3,361
Marjinalari esleitua 125,00
1.go prezio ez-onartua 98,070
Prezio horretan eskaera-bolumen 420,00
Eskaera ez-konpetitiboak 14.41
Eskatutako efektiboa 3.388,05
Esleitutako efektiboa 2.134,97
Esleitutako efektiboa (2. Txanda) 429.23
Hainbanatze portzentai -
Estaldura-ratio 1,59
Aureko marjinal-tasa 3,773