Azken enkantearen emaitza

Epe 12 HILABETERAKO
Enkante-eguna 16/09/2014
Mugaeguna 18/09/2015
Likidazio data 19/09/2014
Eskatutako nominal 6,628.56
Esleitutako nominal 3,778.56
Esleitutako nominal (2. Txanda) 557.68
Gutxieneko prezio 99.770
Interes-tasa marjinal 0.228
Batez besteko erosprezio 99.779
Batez besteko interes-tasa 0.219
Marjinalari esleitua 275.00
1.go prezio ez-onartua 99.769
Prezio horretan eskaera-bolumen 490.00
Eskaera ez-konpetitiboak 23.05
Eskatutako efektiboa 6,612.75
Esleitutako efektiboa 3,770.12
Esleitutako efektiboa (2. Txanda) 556.45
Hainbanatze portzentai -
Estaldura-ratio 1.75
Aureko marjinal-tasa 0.169