Skip to main content

Azken enkantearen emaitza

Epe 3 HILABETERAKO
Enkante-eguna 18/04/2023
Mugaeguna 07/07/2023
Likidazio data 21/04/2023
Eskatutako nominal 1.983,96
Esleitutako nominal 463,36
Esleitutako nominal (2. Txanda) 15,19
Gutxieneko prezio 99,375
Interes-tasa marjinal 2,940
Batez besteko erosprezio 99,380
Batez besteko interes-tasa 2,917
Marjinalari esleitua 100,00
1.go prezio ez-onartua 99,374
Prezio horretan eskaera-bolumen 75,00
Eskaera ez-konpetitiboak 156.79
Eskatutako efektiboa 1.971,18
Esleitutako efektiboa 460,48
Esleitutako efektiboa (2. Txanda) 15,09
Hainbanatze portzentai -
Estaldura-ratio 4,28
Aureko marjinal-tasa 2,670