Azken enkantearen emaitza

Epe 12 HILABETERAKO
Enkante-eguna 11/04/2023
Mugaeguna 12/04/2024
Likidazio data 14/04/2023
Eskatutako nominal 5.299,25
Esleitutako nominal 4.037,07
Esleitutako nominal (2. Txanda) 0,00
Gutxieneko prezio 96,896
Interes-tasa marjinal 3,169
Batez besteko erosprezio 96,935
Batez besteko interes-tasa 3,128
Marjinalari esleitua 50,00
1.go prezio ez-onartua 96,895
Prezio horretan eskaera-bolumen 150,00
Eskaera ez-konpetitiboak 913.66
Eskatutako efektiboa 5.135,10
Esleitutako efektiboa 3.912,79
Esleitutako efektiboa (2. Txanda) 0,00
Hainbanatze portzentai -
Estaldura-ratio 1,31
Aureko marjinal-tasa 3,335