Skip to main content

Azken enkantearen emaitza

Epe 9 HILABETERAKO
Enkante-eguna 14/03/2023
Mugaeguna 08/12/2023
Likidazio data 17/03/2023
Eskatutako nominal 4.350,83
Esleitutako nominal 1.300,00
Esleitutako nominal (2. Txanda) 255,14
Gutxieneko prezio 97,808
Interes-tasa marjinal 3,034
Batez besteko erosprezio 97,817
Batez besteko interes-tasa 3,021
Marjinalari esleitua 441,67
1.go prezio ez-onartua 97,804
Prezio horretan eskaera-bolumen 100,00
Eskaera ez-konpetitiboak 589.61
Eskatutako efektiboa 4.079,54
Esleitutako efektiboa 1.271,57
Esleitutako efektiboa (2. Txanda) 249,54
Hainbanatze portzentai 55,200
Estaldura-ratio 3,35
Aureko marjinal-tasa 2,973