Skip to main content

Azken enkantearen emaitza

Epe 3 HILABETERAKO
Enkante-eguna 17/01/2023
Mugaeguna 14/04/2023
Likidazio data 20/01/2023
Eskatutako nominal 2.025,34
Esleitutako nominal 520,11
Esleitutako nominal (2. Txanda) 32,75
Gutxieneko prezio 99,490
Interes-tasa marjinal 2,198
Batez besteko erosprezio 99,494
Batez besteko interes-tasa 2,182
Marjinalari esleitua 50,30
1.go prezio ez-onartua 99,490
Prezio horretan eskaera-bolumen 250,00
Eskaera ez-konpetitiboak 45.84
Eskatutako efektiboa 2.014,77
Esleitutako efektiboa 517,47
Esleitutako efektiboa (2. Txanda) 32,58
Hainbanatze portzentai -
Estaldura-ratio 3,89
Aureko marjinal-tasa 1,645