Azken enkantearen emaitza

Epe 5 URTE
Informazio O 1,40% (VR 5a 2m)
Enkante-eguna 18/05/2023
Mugaeguna 30/07/2028
Likidazio data 23/05/2023
Eskatutako nominal 2.452,20
Esleitutako nominal 1.482,19
Esleitutako nominal (2. Txanda) 4,06
Gutxieneko prezio 91,970
Interes-tasa marjinal 3,097
Ex-kupoi batez besteko prezio 92,021
Batez besteko erosprezio 93,161
Batez besteko interes-tasa 3,086
Marjinalari esleitua 190,00
1.go prezio ez-onartua 91,960
Prezio horretan eskaera-bolumen 125,00
Eskaera ez-konpetitiboak 3.36
Eskatutako efektiboa 2.282,70
Esleitutako efektiboa 1.380,65
Esleitutako efektiboa (2. Txanda) 3,78
Hainbanatze portzentai -
Estaldura-ratio 1,65
Aureko marjinal-tasa 2,937