Azken enkantearen emaitza

Epe 5 URTE
Informazio B 0,00%
Enkante-eguna 18/05/2023
Mugaeguna 31/01/2027
Likidazio data 23/05/2023
Eskatutako nominal 2.241,85
Esleitutako nominal 1.306,85
Esleitutako nominal (2. Txanda) 38,42
Gutxieneko prezio 89,510
Interes-tasa marjinal 3,043
Ex-kupoi batez besteko prezio 89,564
Batez besteko erosprezio 89,564
Batez besteko interes-tasa 3,027
Marjinalari esleitua 210,00
1.go prezio ez-onartua 89,500
Prezio horretan eskaera-bolumen 200,00
Eskaera ez-konpetitiboak 0.85
Eskatutako efektiboa 2.006,26
Esleitutako efektiboa 1.170,25
Esleitutako efektiboa (2. Txanda) 34,39
Hainbanatze portzentai -
Estaldura-ratio 1,72
Aureko marjinal-tasa 3,087