Azken enkantearen emaitza

Epe 5 URTE
Informazio O 0,00% (VR 4a 9m)
Enkante-eguna 04/05/2023
Mugaeguna 31/01/2028
Likidazio data 09/05/2023
Eskatutako nominal 3.339,38
Esleitutako nominal 2.174,32
Esleitutako nominal (2. Txanda) 0,00
Gutxieneko prezio 87,200
Interes-tasa marjinal 2,937
Ex-kupoi batez besteko prezio 87,260
Batez besteko erosprezio 87,260
Batez besteko interes-tasa 2,922
Marjinalari esleitua 75,00
1.go prezio ez-onartua 87,180
Prezio horretan eskaera-bolumen 200,00
Eskaera ez-konpetitiboak 1.31
Eskatutako efektiboa 2.911,53
Esleitutako efektiboa 1.897,05
Esleitutako efektiboa (2. Txanda) 0,00
Hainbanatze portzentai -
Estaldura-ratio 1,54
Aureko marjinal-tasa 2,993