Azken enkantearen emaitza

Epe 3 URTE
Informazio B 2,80%
Enkante-eguna 04/05/2023
Mugaeguna 31/05/2026
Likidazio data 09/05/2023
Eskatutako nominal 3.982,79
Esleitutako nominal 2.431,44
Esleitutako nominal (2. Txanda) 171,64
Gutxieneko prezio 99,560
Interes-tasa marjinal 2,949
Ex-kupoi batez besteko prezio 99,585
Batez besteko erosprezio 100,445
Batez besteko interes-tasa 2,941
Marjinalari esleitua 265,00
1.go prezio ez-onartua 99,550
Prezio horretan eskaera-bolumen 75,00
Eskaera ez-konpetitiboak 8.22
Eskatutako efektiboa 3.997,47
Esleitutako efektiboa 2.442,08
Esleitutako efektiboa (2. Txanda) 172,36
Hainbanatze portzentai -
Estaldura-ratio 1,64
Aureko marjinal-tasa 3,022