Azken enkantearen emaitza

Epe 5 URTE
Informazio 0 0,80% (7A)
Enkante-eguna 20/04/2023
Mugaeguna 30/07/2029
Likidazio data 25/04/2023
Eskatutako nominal 3.428,35
Esleitutako nominal 2.276,24
Esleitutako nominal (2. Txanda) 303,09
Gutxieneko prezio 86,200
Interes-tasa marjinal 3,272
Ex-kupoi batez besteko prezio 86,274
Batez besteko erosprezio 86,864
Batez besteko interes-tasa 3,257
Marjinalari esleitua 50,00
1.go prezio ez-onartua 86,190
Prezio horretan eskaera-bolumen 187,00
Eskaera ez-konpetitiboak 5.87
Eskatutako efektiboa 2.974,95
Esleitutako efektiboa 1.976,94
Esleitutako efektiboa (2. Txanda) 263,05
Hainbanatze portzentai -
Estaldura-ratio 1,51
Aureko marjinal-tasa 3,527