Azken enkantearen emaitza

Epe 3 URTE
Informazio B 2,80%
Enkante-eguna 13/04/2023
Mugaeguna 31/05/2026
Likidazio data 18/04/2023
Eskatutako nominal 3.286,49
Esleitutako nominal 2.505,87
Esleitutako nominal (2. Txanda) 0,00
Gutxieneko prezio 99,340
Interes-tasa marjinal 3,022
Ex-kupoi batez besteko prezio 99,393
Batez besteko erosprezio 100,093
Batez besteko interes-tasa 3,004
Marjinalari esleitua 270,00
1.go prezio ez-onartua 99,320
Prezio horretan eskaera-bolumen 120,00
Eskaera ez-konpetitiboak 22.53
Eskatutako efektiboa 3.287,82
Esleitutako efektiboa 2.507,87
Esleitutako efektiboa (2. Txanda) 0,00
Hainbanatze portzentai -
Estaldura-ratio 1,31
Aureko marjinal-tasa 3,441