Azken enkantearen emaitza

Epe 5 URTE
Informazio O 0,00% (VR 4a 10m)
Enkante-eguna 16/03/2023
Mugaeguna 31/01/2028
Likidazio data 21/03/2023
Eskatutako nominal 4.019,70
Esleitutako nominal 2.479,49
Esleitutako nominal (2. Txanda) 481.28
Gutxieneko prezio 86,630
Interes-tasa marjinal 2,993
Ex-kupoi batez besteko prezio 86,673
Batez besteko erosprezio 86,673
Batez besteko interes-tasa 2,983
Marjinalari esleitua 600,00
1.go prezio ez-onartua 86,620
Prezio horretan eskaera-bolumen 150,00
Eskaera ez-konpetitiboak 3.43
Eskatutako efektiboa 3.480,81
Esleitutako efektiboa 2.148,66
Esleitutako efektiboa (2. Txanda) 416.93
Hainbanatze portzentai -
Estaldura-ratio 1,62
Aureko marjinal-tasa 2,633