Resultado de últimas subastas

Bonos del Estado

(Zenbatekoa milioi eurotan)
Epe 5 URTE
Informazio O 0,00%(VR 5a)
Enkante-eguna 19/01/2023
Mugaeguna 31/01/2028
Likidazio data 24/01/2023
Eskatutako nominal 4.362,16
Esleitutako nominal 2.345,50
Esleitutako nominal (2. Txanda) 0,00
Gutxieneko prezio 87,770
Interes-tasa marjinal 2,633
Ex-kupoi batez besteko prezio 87,810
Batez besteko erosprezio 87,810
Batez besteko interes-tasa 2,623
Marjinalari esleitua 575,00
1.go prezio ez-onartua 87,760
Prezio horretan eskaera-bolumen 205,00
Eskaera ez-konpetitiboak 3,47
Eskatutako efektiboa 3.826,72
Esleitutako efektiboa 2.059,21
Esleitutako efektiboa (2. Txanda) 0,00
Hainbanatze portzentai -
Estaldura-ratio 1,86
Aureko marjinal-tasa 2,677