Resultado de últimas subastas

Bonos del Estado

(Zenbatekoa milioi eurotan)
Epe 5 URTE
Informazio O 0,80% (7A)
Enkante-eguna 12/01/2023
Mugaeguna 30/07/2029
Likidazio data 17/01/2023
Eskatutako nominal 4.563,54
Esleitutako nominal 2.088,34
Esleitutako nominal (2. Txanda) 0,00
Gutxieneko prezio 87,680
Interes-tasa marjinal 2,897
Ex-kupoi batez besteko prezio 87,724
Batez besteko erosprezio 88,094
Batez besteko interes-tasa 2,889
Marjinalari esleitua 400,00
1.go prezio ez-onartua 87,670
Prezio horretan eskaera-bolumen 250,00
Eskaera ez-konpetitiboak 11,27
Eskatutako efektiboa 4.014,54
Esleitutako efektiboa 1.839,39
Esleitutako efektiboa (2. Txanda) 0,00
Hainbanatze portzentai -
Estaldura-ratio 2,19
Aureko marjinal-tasa 3,258