Resultado de últimas subastas

Bonos del Estado

(Zenbatekoa milioi eurotan)
Epe 3 URTE
Informazio B 2,80%
Enkante-eguna 12/01/2023
Mugaeguna 31/05/2026
Likidazio data 17/01/2023
Eskatutako nominal 5.169,25
Esleitutako nominal 2.864,17
Esleitutako nominal (2. Txanda) 0,00
Gutxieneko prezio 99,950
Interes-tasa marjinal 2,816
Ex-kupoi batez besteko prezio 99,984
Batez besteko erosprezio 99,984
Batez besteko interes-tasa 2,805
Marjinalari esleitua 320,00
1.go prezio ez-onartua 99,940
Prezio horretan eskaera-bolumen 450,00
Eskaera ez-konpetitiboak 14,73
Eskatutako efektiboa 5.165,12
Esleitutako efektiboa 2.863,43
Esleitutako efektiboa (2. Txanda) 0,00
Hainbanatze portzentai -
Estaldura-ratio 1,80
Aureko marjinal-tasa 2,359