Resultado de últimas subastas

Bonos del Estado

(Zenbatekoa milioi eurotan)
Epe 5 URTE
Informazio B 0,00%
Enkante-eguna 03/11/2022
Mugaeguna 31/01/2027
Likidazio data 08/11/2022
Eskatutako nominal 3.288,38
Esleitutako nominal 1.498,38
Esleitutako nominal (2. Txanda) 0,00
Gutxieneko prezio 89,420
Interes-tasa marjinal 2,677
Ex-kupoi batez besteko prezio 89,456
Batez besteko erosprezio 89,456
Batez besteko interes-tasa 2,667
Marjinalari esleitua 105,00
1.go prezio ez-onartua 89,410
Prezio horretan eskaera-bolumen 50,00
Eskaera ez-konpetitiboak 3,15
Eskatutako efektiboa 2.938,00
Esleitutako efektiboa 1.340,14
Esleitutako efektiboa (2. Txanda) 0,00
Hainbanatze portzentai -
Estaldura-ratio 2,19
Aureko marjinal-tasa 2,242