Resultado de últimas subastas

Bonos del Estado

(Zenbatekoa milioi eurotan)
Epe 5 URTE
Informazio O 0,80% (7A)
Enkante-eguna 20/10/2022
Mugaeguna 30/07/2029
Likidazio data 25/10/2022
Eskatutako nominal 4.563,50
Esleitutako nominal 2.458,50
Esleitutako nominal (2. Txanda) 524,88
Gutxieneko prezio 85,290
Interes-tasa marjinal 3,258
Ex-kupoi batez besteko prezio 85,352
Batez besteko erosprezio 85,542
Batez besteko interes-tasa 3,247
Marjinalari esleitua 530,00
1.go prezio ez-onartua 85,270
Prezio horretan eskaera-bolumen 235,00
Eskaera ez-konpetitiboak 1,80
Eskatutako efektiboa 3.898,63
Esleitutako efektiboa 2.102,37
Esleitutako efektiboa (2. Txanda) 448,66
Hainbanatze portzentai -
Estaldura-ratio 1,86
Aureko marjinal-tasa 1,564