Resultado de últimas subastas

Bonos del Estado

(Zenbatekoa milioi eurotan)
Epe 3 URTE
Informazio B 0,00%
Enkante-eguna 20/10/2022
Mugaeguna 31/05/2025
Likidazio data 25/10/2022
Eskatutako nominal 3.620,37
Esleitutako nominal 1.750,00
Esleitutako nominal (2. Txanda) 348,34
Gutxieneko prezio 93,350
Interes-tasa marjinal 2,679
Ex-kupoi batez besteko prezio 93,386
Batez besteko erosprezio 93,386
Batez besteko interes-tasa 2,663
Marjinalari esleitua 111,66
1.go prezio ez-onartua 93,340
Prezio horretan eskaera-bolumen 250,00
Eskaera ez-konpetitiboak 4,83
Eskatutako efektiboa 3.375,59
Esleitutako efektiboa 1.634,11
Esleitutako efektiboa (2. Txanda) 325,17
Hainbanatze portzentai 20,78
Estaldura-ratio 2,07
Aureko marjinal-tasa 1,817